Goes met de Vriendinnen Evenementenjaar 2015 begint in i/riendinnendagen Workshop tapas maken Zeeuwse Volksuniversiteit De Holtkampschool trekt aan de bel Vogelbeurs UIT DE REGIO Kinderdienst in Bethelkerk Nieuwe expo in het Kunstuus Het komende jaar staat er voor Goes een bruisend programma op stapel dat aan de stad, haar inwoners en bezoekers een grote variëteit aan activiteiten presenteert. DE MODESHOW OP DE MARKT TREKT ALTIJD VEEL PUBLIEK Soiree Alliance Frangaise Oecumenische bieeênkomst 11 Hf1 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 11 maart 2015 15 www.kerkje-ellesdiek.nl door Leon Janssens Suffe Tutten Zaterdag 28 maart flaneren diverse opvallende figuren in de binnenstad. Minette Eau de Toilette is te zien in de St. Adriaanstraat en de Rollerboys skaten in de Lan ge Vorststraat en de Lange Kerkstraat. In het Stadhuis is er de Suffe Tutten work shop bij wie je creatief kunt uitpuffen door twee Zeeuw se ‘mok-ok-è schaaltjes te met een mooi glas Spaanse wijn, sherry of sangria, ge nieten we van de lekkere zelfgemaakte gerechten. De workshop wordt gegeven in een kookstudio in Hein- kenszand op maandag 16 maart. Van te voren aan- S-HEER HENDRIKSKINDEREN - Zaterdag 14 maart is het vogelbeurs tussen 10 en 12 uur in het Heerhendrikhuis, Te Werfstraat 18. Het is de gelegenheid om vogels te ruilen, te kopen en te verkopen. De entree is 1 euro en er worden leuke prijzen verloot op de entreebewijzen. www.vriendinnendagen- goes.nl Wij trekken aan de bel Met de actie ‘Wij trekken aan de bel’ wil het Liliane Fonds kinderen, ouders en docenten bewust maken van de achterstandssituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Daarom roept het Liliane Fonds alle basisscholen op om op 12 maart met alle mogelijke toeters en bellen één minuut herrie te maken vanaf het schoolplein. recht. In 2013 konden ruim 40.000 kinderen met een handicap in ontwikkelings landen met hulp van het Liliane Fonds naar school, naar een dagopvang of een training volgen. maken voor 4,50 euro. Grote belangstelling is er altijd voor de Fashion show op de markt om 13.00, 14.00,15.00 en 16.00 uur waar de nieuw ste voorjaarsmode wordt gepresenteerd. Hier doen melden is verplicht en kan tot 12 maart. Voor informa tie en opgave: ZVU, 0118 - 634800 of O www.volksuniversiteit zeeland, nl/koken/tapas- maken/ exclusieve uitnodiging voor deze stuurt een email naar info@goesisgoes.nl en ver telt op ludieke wijze waarom zij de perfecte (toekomstige) Goese business lady is. Vrijdag 27 maart 20.00 uur draait in filmhuis ’t Beest de film Tl Capitale Umano’ een Italiaanse productie met vrouwen in de absolute hoofdrol. Good looking “Zo organiseert Omnium de Ladiesrun en hebben veel winkels vrouwgerichte ac tiviteiten. In parkeergarage Westwal lopen zaterdag ‘Good Looking Parking Boys’ die de dames helpen hun aankopen en boodschappen naar de auto te dragen. Op de Grote Markt komt zondag van 13.00 tot 17.00 uur een grote Popup Market van een organisatie uit Rotterdam naar Goes. Kraampjes, tent jes en Foodtrucks, al met al een hippe presentatie.” GOES - De Alliance Fran- $aise, Coeur de Zélande, verzorgt een lezing. Morgen, donderdag 12 maart is M. Christian Furia te gsat en hij vertelt over Le Pèlerinage a St. Jacques de Compos- telle et le Camino Francès. De pelgrimsroute Camino Frances loopt van St. Jean- Pied-de-Port in Frankrijk via bekende Spaanse pelgrims plaatsen naar Santiago de Compostella in Spanje. Al vanaf het jaar 1000 lopen pelgrims uit alle Europese streken naar dit heiligdom in Galicië waar de relikwie ën van de apostel Jakobus bewaard worden. De lezing wordt opgeluisterd met beeldmateriaal en wordt in de Franse taal gegeven. De bijeenkomst is is Hotel ter minus, Stationsplein 1 in Goes en begint om 20 uur. De entreeprijs bedraagt voor niet-leden 7,50 euro en is voor leden gratis. St.Adriaanstraat amuseert de Balonnennar kleine da metjes met gratis balonnen. Goes is Goes heeft later dit jaar nog meer op program ma: 23 april in samenwer king met Contacta een groot zakelijk congres in De My the met een aansprekende naam (vorig jaar Alexander Klopping). Bij Goes-C op 22 augustus is er een optreden van Sjors van der Panne, de nummer twee van The Voi ce of Holland. “Genoeg om naar uit te kijken”, stelt Tom de Koning vast. ELLEWOUTSDIJK - Komende zondag 15 maart is er een zo geheten Oecumenische Bi eeênkomst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van de maand maart wordt in 't Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking tijdens de bijeenkomst van komende zondagmiddag wordt verzorgd door Rens Stobbelaar, kapucijn. Het thema van komende zondag is: “In de zevenden ‘emel”. Aan deze middag zullen de blokfluitisten Marianne Ton en Bert Alderliesten meewerken. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor Focus 2 en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te beluisteren op de web site van het kerkje, onder het kopje Oecumene. Netwerken Donderdag 26 maart is er een netwerkbijeenkomst voor ondernemende dames om 16.00 uur in het Stadhuis op de Grote Markt. Tijdens deze middag voor genodig den is er een parfum lezing door Lieven Debrauwer.” Wie kans wil maken op een GOES - Morgen, donderdag 12 maart, om 12.00 uur trekt de Holtkampschool één minuut lang aan de bel. Zo vragen basisscholieren aan dacht voor leeftijdsgenoten met een handicap in ont wikkelingslanden die niet naar school kunnen. GOES - De kick off van het evenementenjaar voor Goes is donderdag 26 maart als de Vriendinnendagen be ginnen. Een initiatief dat breed omarmd wordt door de plaatselijke onderne mers. City marketeer en eve nementen coördinator Tom de Koning: “Wij nemen het initiatief en ondernemers kunnen daar met sub-activi- teiten op inhaken.” GOES - Op zondag 15 maart wordt er in de Bethelkerk, Tulpstraat 2 Goes, een kin derdienst gehouden, speci aal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kerktheater Het @penstaartje speelt Schaap 507. De minimum leeftijd voor de kinderen is 4 jaar. De bijeenkomst be gint om 10 uur. Vanaf 9.45 uur worden er kinderliedjes gezongen begeleiding van de Bethelband. De toegang tot de kerk is gratis. Voor meer informa tie: 0113-312279 gens gaat iedereen in kleine groepjes aan de slag om de tapas hapjes te bereiden. Van de chef leer je de kneep jes van het vak. Wanneer al het lekkers klaar is, wordt het tijd om de resultaten uitgebreid te testen. Samen HEINKENSZAND - De Zeeuwse Volksuniversiteit organi seert een workshop Tapas maken. De workshop begint met een introductie over de Spaanse keuken en uitleg over de verschillende tapas en hun recepten. Vervol- In 2000 spraken Nederland en 188 andere VN-lidstaten af, dat in 2015 alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen: het zogenaamde Millenniumdoel 2. En een maal gemaakte afspraken moet je nakomen. In Nederland is het normaal dat kinderen naar school gaan. In ontwikkelingslan den is dat anders. Want we reldwijd zien meer dan 20 miljoen kinderen met een handicap nooit een klaslo kaal van binnen. Ze kunnen er niet in of worden gewei gerd. Ouders schamen zich voor hun kind of. hebben geen geld voor school. Maar onderwijs is geen gunst. Het is een fundamenteel kinder- zestien ondernemingen uit Goes aan mee. Zondag 29 maart start om 10.00 uur de Ladiesrun bij het Omnium aan de Zwembadweg. Naast de gebruikelijke afstanden, Little Ladiesrun, de 5 en de 10 kilometer, zijn nieuw de 7,5 kilometer en de be- drijvenloop voor teams van drie of vier dames. Inschrij ven kan t/m 26 maart 2015 op www.ladiesrungoes. nl. Om 13.30 en 16.30 uur is de Excellence voorjaars show te zien op het Gan- zepoortplein waar dertien winkels uit Goes acte de présence geven. En alsof dat nog niet genoeg is, in de Millenniumdoel Wereldwijd kan 90 procent van de kinderen met een handicap niet naar school. Door mee te doen aan deze landelijke actie van het Li liane Fonds vraagt de Holt kampschool aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden voor wie onderwijs geen vanzelfsprekend recht is. Op de Vriendinnendagen, een evenement dat breed omarmd wordt door de Goese ondernemers, wordt de nieuwste voorjaarsmode gepresenteerd. fot: PR HEINKENSZAND - In Het Kunstuus in heinkens- zand exposeren tot en met 21 maart Janneke Kramer en Barbara Suurmond hun werk. Dat doen de kunste naressen onder de titel In zicht en Uitzicht, geometri sche abstractie op doek en paneel. Galerie ‘t Kunstuus zit ana de Dorpsstraat 43 en is opem van woensdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur, vrijdag ook van 19 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15