i Zeeland op de (inter)nationale kaart De mariniers komen naar Zeeland Kom naar de Open Dag op 14 maart JOHNNY KIEST OR ZEELAND. Nu Vier jaar biobased vouchers EP Zeeland http://biobaseddelta.nl/ Provincie Zeeland www.zeelanostemt.nl w Een greep uit de activiteiten: Er is een meet en greet met de Commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de provin- In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zetten we zaterdag 14 maart 2015 onze deuren open voor het publiek van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het thema: Werken aan de toekomst van Zeeland. Activiteiten die laten zien wat Zeeland bijzonder maakt, zetten we hiermee in de etalage. Zo ontstaat er samenhang tussen activiteiten op het gebied van cultuur, sport, economie, natuur, landschap en toe risme. Veel hiervan hebben te maken met de ligging op de grens van land en zee. Zo wordt bij evenementen vaak het zee- en landschap gebruikt als decor (zoals de Tour de France ervoor zorgt dat Zeeland wereldwijd in beeld is) of inspiratiebron en ciesecretaris. Er is een politieke markt: een aanrader als u nog niet weet op welke partij u wilt stemmen. De mobiele klap- Een mooi voorbeeld is de promotie en ac quisitie van bedrijven. Onder de vlag Invest in Zeeland laten Impuls, organisaties en bedrijven samen zien waarom Zeeland veel bedrijven hebben hun (v)oorsprong te danken aan de ligging op land in zee. Door juist dit te laten zien, ontstaat er een krachtiger beeld van Zeeland en wat onze provincie zo anders maakt. Tijdens de Open dag zijn er VIP kaarten voor de Arrivée Zelande te winnen (de finish van de Tour de France) Hoe? Dat is binnenkort te lezen op: www.zeeland.nl/opendag en op de Facebookpagina van de Provincie: www.facebook.com/provinciezeeland bank staat er met verhalen uit de culturele biografie van Zeeland en het jeugdorkest verzorgt de muziek deze dag. Ook kunt u een kijkje nemen in de bibliotheek van het Roosevelt Study Center dat zich op de studie van de Verenigde'Staten richt (www.roosevelt.nl). Een kazerne in de Buitenhaven van Vlissingen past bij het werkgebied van de mariniers, op de grens van land en water. In de buurt zijn volop gebieden die geschikt zijn voor militaire trainingen. Daarnaast is de kazerne een flinke impuls voor de regionale economie. De kazerne levert ongeveer 2.000 nieuwe banen op. Ook Zeeuwse ondernemers profiteren daarvan; uit onderzoek van de rijksdien- sten blijkt dat elke arbeidsplaats zo'n 100.000 euro oplevert voor regionale investeringen. Meer info op: www.facebook.com/provinciezeeland, www.investinzeeland.com en https://www.fanvanzeeland.nl/ economisch aantrekkelijk is. De promotie- uitingen zijn in dezelfde stijl als die van ons en VVV Zeeland. Voor een succesvolle aanpak van gebiedsmarketing is een lange adem en veel samenwerking nodig. Van 2012 tot en met 2014 stelde de Provincie Zee land 200.000 euro beschikbaar voor het uitwerken van innovatieve biobased economy ideeën van Zeeuwse ondernemers. Per idee was maximaal 10.000 euro beschikbaar en de ondernemers wer den begeleid door Impuls en Syntens. Vijftien ondernemers bekijken nu de mogelijkheden voor dóórontwikkeling van hun idee, waaronder Eduard van Antwerpen. De bedrijven Biomassa.eu en Van Alphen Biogas gebruiken hun kennis al com mercieel. De vouchers voorzien bij het MKB in een behoefte om innovaties te kunnen realiseren die bij dragen aan concurrentiekracht eri verduurzaming. Daarom bekijken de Provincie Zeeland, Impuls en de Kamer van Koophandel of het mogelijk is om de regeling te continueren. Eduard van Antwerpen van VAM Watertech in Borssele is één van de 29 ondernemers die zo'n innovatiecheque ontving. "In samenwerking met Franken Machines en DSD hebben we onderzoek gedaan naar suikerbieten en hoe deze al op het boerenerf kunnen worden voorbewerkt. Op zo'n manier dat de teler meerwaarde kan creëren uit zijn product en dat er minder transportbewegin- gen nodig zijn richting suikerfabrieken. De resul taten zijn hoopvol, zodat we een vervolgtraject willen starten." Zeeland heeft veel te bieden. De Zeeuwen weten dat natuurlijk allang en de meesten zijn daar zuinig én groös op. Veel niet-Zeeuwen weten dat ook. Vaak omdat ze een band hebben met Zeeland, doordat ze hier vandaan komen, gestudeerd hebben, van oudsher op vakantie gaan of zaken doen met Zeeuwse bedrijven. Tegelijkertijd hebben veel mensen nog een onjuist of onvolledig beeld van Zee land. Ook die groep willen we laten zien wat Zeeland te bieden heeft en hen verleiden naar Zeeland te komen om vakantie te vieren, te studeren, te werken, wonen of te investeren. Dat doen we met de marketingaanpak Zeeland Land in Zee. COLOFON Dit is de vierde en laatste uitgave in een speciale reeks van Provinciewerk rond thema's waar de Provincie Zeeland werk van maakte tussen 2011 en 2015 Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Beeldbank laatzeelandzien.nl (Ben Biondina, Eddy Westveer. Willem Woznitza), Max Dereta, Impuls, Mediabank Defensie, VAM Watertech. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11Of schrijf naar Postbus 60014330 LA Middel burg Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelbürg. De volgende Provinciewerk verschijnt 25 maart 2015. Provinciewerk leest u ook via http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk JOHNNY HOOfiE«LAND. LANCfWEEGH Over een paar jaar verhuizen de ambifische strijdkrachten naar Vlissingen, naar de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Samen met de gemeente Vlissingen en het ministerie van Defensie werkt de Provincie aan de komst van deze kazerne. Op 25 februari 2015 is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Hiermee komt de bouw van de kazerne weer een stap dichterbij. KOM NAAR DE OPEN DAG VAN DE PROVINCIE ZEELAND! ZATERDAG 14 MAART VAN 10-16 UUR. MEER INFO OP WWW.ZEELAND.NL Prom<itn*midd«»lwn Invest in Zeeland 0900-330 3300 investinzeeland.com R X Kies voor 18 maart 2015

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13