I 11/03/15 1 I Europa in Zeeland: een slimme combinatie. Investeren in innovatie en creativiteit Breskens: internationale hotspot voor zeezeilen en visserij Dit keer over Economie in Zeeland Akkerbouw 2.0 Weer aan het werk Informatierubriek van de Provincie Zeeland Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl www.zeeland.nl/europa D0K41 is gevestigd op de Kenniswerf in Provinciewerk Europa kent tal van stimuleringsprogram ma’s waar Zeeland gebruik van maakt. Het Visserijfonds steunt vernieuwing van de visserijsector; POP-projecten geven een impuls aan het platteland. Daarnaast draait Zeeland mee in internationale pro jecten. bijvoorbeeld om de mogelijkheden van getijdenenergie te onderzoeken. De Provincie maakt zich sterk voor economische ontwikkeling, groei en innovatie. In tijden van bezuiniging vraagt dat om scherpe keuzes. En om het slim combineren van geldpotten. Daarom haalt de Provincie geld uit Europa naar Zeeland. Bundelen van geldstromen Zeeland wil de Europese fondsen maxi maal benutten. Dat betekent wel dat over heden en ondernemers ook zelf een duit in het zakje moeten doen. De meeste EU- subsidies zijn namelijk deelfinancieringen. Dat bundelen van geldstromen leidt tot innovatieve projecten. Denk bijvoor- Startende ondernemers kunnen vaak ondersteuning gebruiken. Die steun krijgen ze bij D0K41 in Vlissingen: een werkplaats voor beginnende bedrijven. Op dit moment hebben ruim twintig startende ondernemers een kantoor of productieruimte ingericht in de oude PZEM-loods aan de Edisonweg in Vlissingen. Zij kunnen er begeleiding en coaching krijgen bij zaken als financiering en publi citeit. Als de bedrijven "volwassen" zijn, stromen ze door en ontstaat er plek voor nieuwe starters. Carolien Boogaard is een van de creatie- velingen die een studio heeft ingericht in DOK41"In 2013 ben ik afgestudeerd aan de fotovakschool. Sindsdien werk ik steeds vaker in opdracht, zowel voor parti culieren als voor tijdschriften. Op zoek naar een studio kwam ik terecht bij D0K41Het licht is hier perfect en ik kon de ruimte zelf indelen. Een prima locatie voor het uitwerken van nieuwe ideeën en activiteiten." Naast Carolien zijn er nog meer fotografen te vinden in beeld aan de kweek van vis op het land, onderzoek naar nieuwe teelten in de Biobased Innovations Garden of het Main tenance Value Park in Terneuzen. Ook de aanleg van nieuwe wegen komt vaak tot stand met Europees geld. Ook de komende jaren stelfEuropa geld beschikbaar voor projecten die Europese doelstellingen helpen realiseren. De nadruk ligt daarbij op innovatie, versterking van het MKB en een koolstof- arme economie. Projecten die hier een bijdrage aan leveren, komen mogelijk in aanmerking voor een Europese subsidie. Een voorbeeld is de innovatieregeling van OP-Zuid. Innovatieve ondernemers met plannen voor de ontwikkeling van een DOK41“De studio deel ik met twee andere fotografes; we hebben elk onze eigen specialisatie en vullen elkaar goed aan. Ook leren we van elkaar. D0K41 maakt het startende ondernemers makkelijk met allerlei services, zoals een gezamenlijke ruimte met kantine of een vergaderruimte met beamer. Ook zijn er bijeenkomsten. Daar teer je bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat je financiën op orde zijn.” Breskens ligt aan de monding van de Wes- terschelde en dus aan open zee. Een toplocatie voor zeezeilers, onder andere vanwege de beschutte ligging van de jachthaven, het ontbreken van sluizen, bruggen en een hoofdvaargeul. Tel daar de uitdaging van het vaarwater bij op, ook voor de geoefende zeezeilers, met het getij en de scheepvaart en je hebt de ingrediënten voor Hotspot Breskens. Naast het zeezeilen zit de visserij in het Vlissingen, waar samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden centraal staat. De stichting Kenniswerf en D0K41 zijn samengevoegd, zodat hun activiteiten elkaar versterken. nieuw product, proces of dienst kunnen vanaf 1 april 2015 subsidie aanvragen. Europaloket De Provincie Zeeland heeft een team van specialisten op het gebied van Europese subsidieprogramma's. Zij zijn op de hoog te van de mogelijkheden en ontwikkelin gen hiervan en. zij kunnen advies geven als het gaat om het ontwikkelen van project plannen en het aanvragen van Europese subsidies. Heeft u een plan en wilt u weten of u kans maakt op een bijdrage vanuit de EU? Neem dan contact op met het Europa loket van de Provincie Zeeland. De komende jaren wil Kenniswerf/D0K41 500 tot 700 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren en 25 innovatieve projecten opzetten. De Provincie investeert hierin en maakt op die manier de activiteiten van de stichting mogelijk. DNA van Breskens. Beiden vormen daar om de motor voor de gebiedsontwikkeling, waarin de Provincie samen met andere (markt)partijen fors investeert. Streven is om in het havengebied van Breskens onder andere een toonaange vend internationaal zeezeilcentrum te realiseren, de jachthaven uit te breiden, een visserijexperience te ontwikkelen, appartementen te bouwen en ruimte te geven voor horeca en detailhandel. Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenver kiezingen. U kunt dan uw stem uitbrengen en zo mee bepalen welke politieke partijen het in Zeeland voor het zeggen krijgen de komende vier jaar. In Zeeland is het opkomstpercentage bij de provinciale verkiezingen hoog in vergelijking met andere provincies. Wat het provinciebestuur doet, raakt en interesseert heel veel Zeeuwen. En u laat dat ook weten. Deze themapagina's laten zien waar het provincie- bestuur werk van maakte in de afgelopen vier jaar. Vaak zijn dat projecten en plannen van een lange adem. Neem bijvoorbeeld de Marinierskazerne en Hotspot Breskens. Aan de andere kant neemt het college wekelijks besluiten waar u direct resultaat van kan zien. Bijvoorbeeld dat ze deTour de France mede mogelijk maakt en dat ze ondernemers sti muleert om vernieuwingen waar te maken voor een groenere economie met een biobased voucher. Deze uitgave over ‘Economie in Zeeland' is de laatste in een reeks van vier rond thema's waar de Provincie Zeeland tussen 2011 en 201 5 aan werkte. Eerdere thema's waren Bereikbaar Zeeland, Natuurlijke omgeving en Zeeland beleven. Akkerbouw 2.0 Hightech Sensing: speciale vlieg tuigen met hyperspectraalcamera brengen de Zeeuwse akkers vanuit de lucht gedetailleerd in kaart en helpen telers bij het verbeteren van hun oogst. Deelnemers kunnen dankzij de foto's zien op welke percelen, en op welk gedeelte ervan, de gewassen het goed of minder goed doen, en af hankelijk daarvan meer of minder bemesten en/of bestrijdingsmiddelen toedienen. De Provincie maakt dit project mogelijk. Vanwege het faillissement vanZalco eind 2011 werd het Mobiliteitscentrum Zeeland opgericht op initiatief van de Provincie Zeeland en samen met ROC, UWV, alle Zeeuwse gemeenten. Met Europese subsidie, geld van het Rijk en de Provincie. Joost Kwakkenbos werkte er destijds om mensen te begeleiden naar een nieuwe baan. Hij herinnert deze uitspraak nog goed van ie mand die hij begeleidde: "De intensieve, warme en persoonlijke begeleiding van het Mobiliteits centrum heeft mij niet alleen een nieuwe vaste baan opgeleverd maar ook mijn gezinssituatie gered." Bij andere massa-ontslagen in Zeeland zijn ook mobiliteitscentra ingericht om mensen aan ander werk te helpen. Investeren in de Zeeuwse economie gebeurt op verschillende manieren. Een daarvan is door ruimtelijk-economische gebiedsont wikkeling, zoals bij Hotspot Breskens.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12