4 I 1 WIE IS JOUW V ECHTE CLUBHELD? Officiële Mededeling E I WEKEN BIJ SMIT MUI5HE5 Week krant z- kkrant.nl fal&ve Mant ktitót een LOKAAL NIEUW* 1 durea MILIEU 4 HALEN 3 BETALEN OV 4 Lekkerbekken van kabeljauw Garnalenkroketten Nomineer nu! Ga snel naarAD.nl/clubheld Tot ziens bij vishandel Van As Zeeland BV 70jaar afrartna/t VAN AS ZEELAND B.V. van de Provincie Zeeland 0 50 V oniinemerkschoenen.nl INKOOP VAN METAAL LOttO. Hollandse kabeljauwfilet 500 gram n Tonijnsalade Hollandse garnalen I 3 HALEN 2 BETALEN A 95 wolky •7 n WALDLAI bij aankoop van een paar schoenen tijdens de comfortweken Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113-570930 >1 Foto Pim Ras Provincie Zeeland ■v www.metaalhuiskes.nl De Bevelander woensdag 25 februari 2015 8 m-71 3 www.de-bevelander.nl F Ontgrondingenvergunning voor Aan nemingsbedrijf van der Poel b.v. ten behoeve de ontwikkeling van het landgoed Groote Duynen te Kamperland, gemeente Noord-Beveland. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de door Aannemingsbedrijf van der Poel b.v. te Terneuzen aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen. De aanvraag, de vergunning en de overige stukken liggen van donderdag 26 februari 2015 tot donderdag 9 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkda gen van 8.30 -12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. Tot donderdag 9 april 2015 kunnen belang hebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunning houder voor zover betreft de aan de ver gunning verbonden voorschriften. De vergunning treedt op 9 april 2015 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Ontwerp omgevingsvergunning Sloecentrale Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat ze aanvragen hebben ontvan gen om vergunning ingevolge de Wet al gemene bepalingen omgevingsrecht van Sloecëntrale. Het betreft het wijzigen van een voorschrift uit een eerder verleende vergunning. De ontwerpvergunningen liggen ter inzage vanaf 26 februari t/m 8 april 2015 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur of gedurende openingstijden in het gemeente huis te Middelburg. Een ieder kan tot en met 8 april 2015, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp vergunningen indienen bij RUD Zeeland, postbus 35, 4530 AA, Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingé bracht. Hiervoor wordt gelegenheid gebo den na telefonische afspraak. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de advi seurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen. Welke vrijwilliger bij jou in de buurt is de echte clubheld van de amateursport en verdient daarmee 25.000,- voor zijn of haar vereniging? Ook voor uw steunzolen! 1,31 €0,45 €0,70 €0,35 €4,01 €3,61 €3,00 €2,16 €0,71 €0,75 €0,95 €0,75 €0,30 €0,12 €0,35 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot J.M. Olijslager, tel 0115-745132/06- 51201850 van RUD Zeeland. Handelsweg 53 4421 SH Kapelle info@metaalhuiskes.nl 0113-340170 - 06-53832505 ma-vrij 08.30 - 17.00 za van 09.00 - 12.00 uur Deze schoenen hebben een verwisselbaar voetbed Weekaanbiedingen 24-02 t/m 28-02-2015 Het betreft het uitvoeren van ontgrondings- werkzaamheden ten behoeve van de ont wikkeling van het landgoed Groote Duynen te Kamperland op de percelen kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie R, nrs. 685, 940, 967, 972, 975 en 978, ge meente Noord-Beveland. GRATIS PARKEREN voor de deur VISHANDEL Kleuren beige en blauw f11495 Kleuren navy en lichtgrijs f17495 Kleur taupe £17995 taupe f17495 wit en blauw f14495 f Koper kabel 38% Aluminium kabel Koper loodkabel Aluminium loodkabel Zuiver koper Onzuiver koper Gemengd rood koper* Geel koper messing Aluminium RVS Lood Zink Electro motoren Ijzer Accu’s Katalysator vanaf per stuk 10,00 Bezoek ook eens onze webshop: METAALHANDEL Voor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.) Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzen gebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud; ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn. LIKE US AT FACEBOOK ST*® i dé 2x 100 gram, samen voor Dorpsstraat 100 - Krabbendijke - Tel. 0113-5015 89 DAMES JONGENS HEREN MEISJES Kleuren zwart en taupe f13495 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8