Uitvaartverzorging Lokaliteit, vertrouwen en betrokkenheid r UITVAARTZORG Voor betaalbare kwaliteit ’DE BEVELANDEN’ Ü>y-aartverzorqi MAREA UITVAART Arjen van de Hee, uitvaartverzorger van de Hee Van der Hooft Uitvaartzorg “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden'’ Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! - Marianne van der Maas Dillenburglaan 63 4461TK Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg Vcror mi begjeleczitngk Johcorv H oehwLcwv De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. tf&efaruf Uitvaartzorg De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Zorg Aandacht (Respect ERING "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid...” ml -WHMM ij tA if Kwl w Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. De Bevelander woensdag 25 februari 2015 6 HM— met extra aandacht voor nazorg Telefoon 0113 504199 dl Marianne van de Graaf Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - www.marea-urtvaarf.nl Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland 3E i UITVAART 'V-w uitvaartwensen in vertmuwefe Handen Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! Info@uitvaartbezjeling.nl www.uttvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Uitvaartverzorging Peter Butler I telefoon 0113-3403811 Benonistraat 3.4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Bouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Van der Hooft Uitvaartzorg B.V. Schoorkenszandweg 8b 4431 NC ‘s-Gravenpolder T: 0113 - 311 517 www.vanderhooftuitvaartzorg.nl Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde ZORG Peter Butler Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl Schoorkenszandweg 8b 4431 NC ‘s-Gravenpolder T:OI133I15I7 E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl Wwww.vanderhooftuitvaartzorg.n I Monique Dommanschet Uitvaart beZieling Uitvaartverzorging Gobi de Feijter voor een persoonfi/'^e begeleiding bij uitvaart ‘S-GRAVENPOLDER - Van der Hooft uitvaartzorg is al zes tig jaar een begrip in Noord en Zuid-Beveland. Ruim twintig jaar geleden zette Corwin de Kok zijn eerste schreden in het familiebe drijf, dat ooit werd opgericht door zijn grootvader. Hoe wel hij opgroeide met het werk in de uitvaartzorg en deze stap misschien als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd, was het voor hem toch een bewuste keus. T 0113 -23 15 77 M 06-512 774 73 roeland-uitvaart nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uit vaartverzorging op Noord- en Zuid-Beveland Emoties en mensen “Je moet in dit werk affini teit hebben met emoties en met mensen. Daar doe je het voor. Je helpt mensen in een emotionele fase. Je leeft mee met de nabestaanden en vanuit dat stukje meeleven kan je op een professionele manier meedenken. Hoe geef je de uitvaart vorm? Ga je voor een traditionele kerk dienst of kies je voor een af scheidsbijeenkomst in het stamcafé van de overledene? Er is zo veel mogelijk en in een gesprek proef je wat de mensen nodig hebben”, legt hij uit. “Iedereen is anders”, vult zijn collega Maarten Dirkx aan, “Het is belangrijk om goed te luisteren naar de mensen en ze de ruimte en Inmiddels is het uitvaart centrum van Van der Hooft uitvaartzorg al weer zes jaar gevestigd in het pand aan de Schoorkezandseweg 8b in ’s-Gravenpolder. Het centrum beschikt over alle faciliteiten zoals onder an dere een zeer ruime aula, met aangrenzend een koffie kamer en keuken, een fami- liekamer en de mogelijkheid tot opbaring. Op afspraak kunnen de nabestaanden 24 uur per dag de overledene bezoeken. Met zorg, aandacht en respect Verzorging van aiïe uitvaartpofissen de keus te geven uit alle mo gelijkheden.” Maarten Dirkx stapte in januari van dit jaar over van een grote landelijke uitvaartonderneming naar Van der Hooft uitvaartzorg en heeft met zijn intrede de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich genomen. “De mensen zullen hier weinig van merken”, ver zekeren beide heren, “Van der Hooft uitvaartzorg staat bekend om het persoon lijke karakter en hoewel de maatschappij steeds sneller en drukker wordt, wil dit uitvaartbedrijf heel graag dat specifieke persoonlijke karakter bewaren. We staan voor lokaliteit, vertrouwen en betrokkenheid.” VAKKUNDIGE - BUDGET VRIÉNDELIJKE UNIEKE GEDENKSTENEN SJAAK V.D.WALLE M.06-537 587 44 O www.de-bevelander.nl johan Hoekman Corwin de Kok (links) en Maarten Dirkx (rechts) voor het uitvaartcentrum in ‘s-Gravenpolder. Foto: Rachel van Westen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 6