d Tractiegebouw in volle glorie Bevelands dier in het vizier I colofon De Bevelander^ M Repair café in Arendshuis Droompot I JME r j -F CAMELEON KORT NIEUWS r.- Verjaarsfeest van Beats op je fiets Ook uw kaartje in De Bevelander? WGGGNGR Media Dirigent krijgt gemeentepenning Open dag techniek voor scholieren O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 25 februari 2015 5 door Leon Janssens Foto: Leon Janssens C www.destoomtrein.nl Foto: Dierenasiel De Bevelanden www.goflex.nl 2' www.dierenasielgoes.nl wordt. Maar top voor de werkgelegenheid en afzetmogelijkheden van goederen, pro ducten en diensten. Een run op de regiona le middenstand want een toerist moet vrij leven, dus recreëren, kopen, eten, slapen en naar de badkamer voor alle sanitaire behoeften. Ook allemaal naar het strand en daar lagen wij nu net rustig. Een belangrijk kenmerk van de Zeeuwse kust: Rust. Door deze expansie zou deze karakteristieke waarde wel eens teloor kunnen gaan. Net als langs de Belgische kust zoals Willem Vermandere treffend ironisch bezingt. Vrij naar zijn liedje ‘De Panne', mijn versie: “Wat een dwaze gedachten van naar Spanje te gaan, we hebben hier toch ók ap partementjes staan. Ze staan in een lange reke van Ouddorp tot Zwin, het trekt op gin klóóten, maar grof is ’t gewin.” Wordt het Kustparken Roompotproject gereali seerd of niet, het is en blijft een Droompot. Commercieel directeur Ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk ramen tot de verf is alles in authentieke staat gebracht. Mede dank zij de inzet van 180 vrijwilligers is het de SGB tóch gelukt. GOES - komende zaterdag is het vet feest in ‘t Beest. Beats Op Je Fiets viert dit jaar hun 21-jarig bestaan. Reden voor een feestje dus, en dat doen de heren onverstoord volgens het bekende recept: DJ’s Hidden, Eye-D, One Ear Bass, Sandstorm en The Denzer, bijgestaan door Groove-X. het feest begint om 21 uur. Kaarten kos ten in de voorverkoop 8 euro en aan de deur een tientje. C. redactie.bevelander® wegenermedia.nl 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, Rubrieksadvertenties E tefesales.rubriek5@wegenermedia.nl T (088) 089999 Kantooradres Edisonweg 37E. 4382 NV Vlissingen Website www.de- bevelander, nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelanders) wegenermedia.nl T (088) 013 09 21 aar aan de kust, de Zeeuwse kust, kom ik met mijn lief altijd tot rust. Maar blijft dat zo nu er zeven vakan tieparken komen vanaf Ouddorp tot Cad- zand-Bad, een investering van zeshonderd miljoen? Deze Kustparken leveren 700 blijvende banen op en werkgelegenheid voor 3.000 man tijdens de bouw. Een boze droom of een mooie droom die uitkomt in opdracht van Roompot Vakanties. Van die zeven parken zijn er al twee, Strandpark Duynhille Ouddorp (Z-H) en Noordzee Résidence Cadzand-Bad. Nieuwvliet-Bad, Breskens, Dishoek, Domburg en Renesse volgen. Jaarlijks goed voor ruim twee miljoen overnachtingen en, belangrijk, 2,8 miljoen toeristenbelasting. Volgens plan nenmakers en Zeeuwse bestuurders wordt alles netjes ingepast. Anderen zien vooral ‘recreatieve wildgroei’ waardoor zij vrezen dat de kip met de gouden eieren geslacht Advert» ntieverkoo p en media-advies Marcel Schreur E adverterenzeeland@ wegenermedia.nl ToG-5318 28 42 Familieberichten E familieberkhten@wegenemiedia.nl T (088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familiebenchtenonline.nl 1 GOES - De Bevelander wil graag jonge ouders van Noord- en Zuid-Beveland feliciteren met de geboorte hun nieuwe spruit. Is uw gezin onlangs uitgebreid? Wij zorgen voor een gratis vermelding in De Beve lander én maken de ge boorte wereldkundig via de Facebookpagina van onze krant. Stuur een geboortekaartje naar Redactie De Bevelan der, postbus 5046, 4380 KA Vlissingen of mail de gegevens naar Radactie Frank Husslage (foto), Harmke Kik, Michiel Bouwman, Marina Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrantnVverspreid klachten T(O9OO)424 5726 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV KORTGENE - Afgelopen za terdag heeft locoburge- meester De Putter een ge meentepenning uitgereikt aan de heer Mathieu van Duiven als blijk van waar dering voor zijn inzet voor Noord-Beveland. Mathieu van Duiven werd in 1994 aangesteld als dirigent van Koninklijke Muziek vereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) in Kortgene. Ruim twintig jaar is hij als dirigent ac tief. In 2006 is EMM ge fuseerd met Advendo uit Wolphaartsdijk. De heer Van Duiven bracht twee culturen samen tot een welklinkend orkest. Ook is de heer Van Duiven een van de grondleggers van het meerjarig muziekedu- catieproject van EMM. Maandag was er een feestje bij de Stoomtram Goes-Borsele: het gerestaureerde tractiegebouw werd door gedeputeerde Ben de Reu officieel geopend. “Wij zijn dit project uit noodzaak begonnen want als we niks zouden doen dan kon dit gebouw wel instorten”, zegt Reinier Zondervan, woordvoerder van de SGB, “Het was drin- 'S-HEER ARENDSKERKE - Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zit ten? Weggooien? Mooi niet! Zaterdag 28 februari is er een Repair Café in het Heer Arendhuis aan de Torenring in ’s-Heer Arendskerke. Tussen 10.00 en 12.30 uur staan vaklui klaar om te hel pen: elektriciens, naaisters en een fietsenmaker hel pen gratis bij reparaties aan mogelijke huishoudelijke attributen. Bezoekers kun nen hen kapotte spullen ter reparatie aanbieden. Brood roosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies; et cetera. Kortom: alles wat het niet meer doet is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. Door repareren helpt ieder een de afvalberg te verklei nen. Dat is hard nodig, vin den organisatoren Marijke Hamelink en Ineke van der Bijl. “In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar veran dering in brengen.” Het Repair Café is ook be doeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. GOES - Het tractiegebouw uit 1927 herbergde oorspronke lijk het materiaal dat op de regionale tramlijnen reed: motorwagens voor de rei- zigersdienst en stoomloco motieven voor de goederen dienst. In 1935 werd depot Goes opgeheven en het materiaal verhuisde naar Vlissingen. In 1940 was er een korte opleving toen Vlissingen wegens de oorlogssituatie tijdelijk gesloten werd en het materiaal in Goes ge stald moést worden. Later was het gebouw in gebruik bij Van Gend Loos. In 1973 kreeg de Stoomtram Goes-Borsele het medege bruik en nog later kwam het pand volledig beschikbaar voor de SGB. Het gebouw was echter op leeftijd en de conditie ervan was slecht. Betonrot tastte het dak aan, de fundering verzakte en een aantal van de fraaie raam- partijen was dichtgemet- gend noodzakelijk want het tractiegebouw is onze werkplaats. Daar staan onze stoomlocomotieven gestald en daar repareren wij.” Het tractiegebouw staat er nu weer keurig bij, van de GOES - Speciaal voor de havo en vmbo scholieren die willen kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek, houdt Goflex donderdag 5 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur een open dag. In het Vakwijs trainingscentrum op de Columbusweg 16 in Goes zien bezoekers diverse disciplines van de tech niek. Scholieren zien zo wat hen te wachten staat als ze kiezen voor een baan in de techniek. Voor het komende schooljaar is Goflex onder andere op zoek naar leerlingen in de elektrotechniek en me- taaltechniek. Aanmelden voor deze open dag is niet nodig. en dan maken jullie toch gewoon een heel gezellige tijd door. Dierenasiel De Be velanden, Westhavendijk seld. Een grondige restaura tie, mede mogelijk gemaakt door subsidies van overhe den, heeft de bouwkundige problemen opgelost en het monumentale gebouw zijn oude luister teruggegeven. Gedeputeerde Ben de Reu poseerde na de officiële openingshandeling van het gerestaureerde tractiegebouw graag nog even voor de fotograaf van De Bevelander. Pepe is een vriendelijke rustige kater die gewoon gezellig aanwezig is en weinig vraagt. GOES - Deze zwart-wifte lie verd PePe weet helemaal niet dat ‘ie zo heet. Zo heb ben wij in het asiel hem na melijk genoemd. Pepe was destijds achterge laten door de vorige bewo ner van zijn woonst, en moet dus al dertien jaar oud zijn. Gelukkig is hij nog in goede conditie. PePe is graag bui ten, maar blijft in de buurt en is gewend in de schuur te slapen. Het is een vriendelij ke rustige kater die gewoon gezellig aanwezig is en wei nig vraagt. Deze stevig kat houdt niet van drukte om zich heen en komt wel op schoot, je moet hem alleen niet op zijn buik aaien! Nou, dan doe je dat gewoon niet

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5