Waarom die jodenhaat, v VERHUIZEN MET ZORG! Sodv 1 I I I I I I 0H3 22 22 20 PILATES S^OHC lil Leden uit heel de provincie O www.de-bevelander.nl monmAL mouERs Dagopvang van kinderen tot 4 jaar Buitenschoolse opvang Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl deweekkrantni WIJ STOFFEREN O.A.: Klassiek en modern meubilair de ScheidingsPraktijk www.stoffeerderijbrouwer.nl Vogel Verhuizingen I www.pilatesstudiozeeland.nl www.scheidingspraktijkzeeland.nl Scheiden, moet ik nu mijn huis uit? Kinderdagverblijf ^3?) Sneeuwwitje Goes Flexibele opvang Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder. Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis. Antisemitisme is nooit weggeweest. Maar de Jodenhaat lijkt toe te nemen wereldwijd. Het was voor de Israëlisch premier Netanyahu aanleiding om Europese Joden op te roepen voor een ‘massale emigratie’ naar het thuisland Israël. ‘Deze golf van aanslagen houdt niet op. Ik zeg tegen de Joden in Europa: Israël is jullie thuis.’ Vrijblijvend gesprek ‘IK BEN BANG VOOR DE TOEKOMST VAN MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN’ Week krant OpenHaardCentrum Vinyasa Yoga Flow Yogalates Goes Léonie Hofker Zeeuwse Joodse Gemeenschap ziet radicalisering toenemen Vinyasa Yoga Flow is een dynamische vorm van Yoga, geeft ontspanning en maakt energie vrij in het lichaam en zorgt voor kracht, conditie, flexibiliteit, verbeterde concentratie, evenwicht en innerlijke rust. Yogalates is een combinatie les van Power Yoga Power Pilates. Yogalates is geschikt voor een ieder die extra uitdaging zoeken en sneller progressie willen maken uit hun training. Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f. Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? KeL: 0112 - 57 24 27 www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl aang^enbrug <•>7 kachels haarden schouwen 0118 46 22 05 Uitvaartverzorging H. Jobse door Gerard von der Hoeven Like Chazan Luuc Smit bij de synagoge in viiddel I Projectmeubilair voor kantoren en zorginstellingen Autobekleding, motorzadels, caravan/bootkussens Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. Na veel ellende gaan Roos (56) en Eric (54) scheiden. Ze hebben hier veel verdriet om, maar bovendien zitten ze met een groot financieel probleem: het huis. Vijftien jaar geleden kochten ze een prachtig huis, vlakbij het Veerse Meer. Roos wil er heel graag blijven wonen, maar de hypotheek is nog behoorlijk hoog en eigenlijk verdient ze niet genoeg. Verder moet ze Eric uitkopen. Wat nu? Roos en Eric zijn zeker niet de enigen die dit overkomt. Wie gaat scheiden, krijgt naast alle emoties vaak ook met financiële problemen te maken. Wat gebeurt er met het huis, hoe zit het met alimentatie, belasting en pensioen? Wilt u een keer vrijblijvend praten over alles wat er bij een scheiding komt kijken? Neem dan contact op met Wim Folmen 06 50 20 44 88 of info@scheidingspraktijkzeeland.nl. Naast echtscheidingsconsulent is Wim erkend adviseur in hypotheken en verzekeringen. Hij kan u helpen met alle scheidingszaken, maar ook samen met u zoeken naar een oplossing voor financiële problemen. Hij kan dus alles voor u regelen en dat geeft rast in een moeilijke tijd. Uw consulent Wim Folmer Moeite In Zeeland bestaat een rela tief kleine Joodse gemeen schap. Die is ooit groter geweest, maar de deporta ties naar de vernietigings kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er toe bijgedragen dat een kleine, maar hechte gemeenschap is overgebleven. Volgens Luuc Smit telt de Joodse Gemeen te Zeeland 38 leden. Verder zijn tachtig Joodse Zeeuwen bekend bij de synagoge. Maar de precieze aantallen zijn niet helemaal bekend. “Door de geschiedenis heeft vindt een groot gedeelte van de Joodse gemeenschap. Voor meer info zie: www.pilatesstudiozeeland.nl derhalf jaar als kind doorge bracht in Kamp Westerbork. Haar moeder overleefde de zaak.” De vraag die zij zich stelt is ‘waarom haten men sen joden?’ “Ik kom uit een Vijfduizend gulden Angst voor een nieuwe Ho locaust is er altijd geweest, Geopend: donderdag vrijdag van 10 -18 uur. Zaterdag van 10 -17 uur of op afspraak. Tel +31 (0) 6502 54200 info@pilatesstudiozeeland.nl Kiarinetweg 2c - Industrieterrein Mortiere - Middelburg Tel. 0118-674955 - www.ohcwalcheren.nl Elke donderdagochtend 10:30u. Vinyasa Yoga Flow "t Westlicht'. Elke vrijdagochtend 9:00u. Yogalates 'Balletstudio Free’. Ml- j Pilates-, Body Barra- en Relaxerclse trainer u b n z V z z n N z h n o o o o s' si V e WALCHEREN v g' e (I e v n 5 u e 1c ti LOKAAL NIFUWS GOES - Aanleiding tot deze oproep waren ondermeer de aanslagen op Joodse doelen in Brussel, Parijs en onlangs in Kopenhagen. “Joden ver dienen veiligheid in elk land maar joden over de hele we reld moeten weten: Israël is u thuis”, sprak Netanyahu. Toch vielen zijn woorden niet bij iedereen goed. Ter reur mag geen reden zijn om te verhuizen naar Israël, De Bevelander woensdag 25 februari20i5 2 een groot gedeelte mensen met een Joodse achtergrond nog altijd moeite met zich te laten registreren”, zegt Smit die als chazan (voorzanger) diensten leidt in de enige synagoge van de provincie, die in Middelburg. en het antisemitisme lijkt te groeien nemen de zorgen en de angst bij joodse mensen toe.” Desondanks is ze niet van plan om te emigreren. “Ik woon prima naar mijn zin. En ik heb, ondanks het feit dat ik niet religieus ben, een band met de joodse be volking. Ik ga ook naar de synagoge, ben niet orthodox of zo, maar wil gewoon tus sen de mensen staan.” O Dit genootschap valt onder het Interprovinciaal Opperrabbinaat. Het is een actieve Joodse Gemeente met leden uit de gehele provincie Zeeland. O De Middelburgse synagoge stamt uit 1705 en is de oudste synagoge van Nederland buiten Amsterdam. Tijdens de bevrijding van Walcheren werd de synagoge door een granaat ernstig beschadigd. 06 50 20 44 88 info$«scheidingspraktijkzeeland.ni C De Joodse Gemeente Zeeland maakt deel uit van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. KRANT'. Humor In tegenstelling tot bijvoor beeld de grote gemeenschap en duidelijk herkenbare groepen van veelal ortho doxe en chassidische joden in wijken in bijvoorbeeld Pa- I rijs, Brussel en Antwerpen leven Zeeuwen met joods bloed verspreid over de hele provincie in Zeeland. Maar toch zit de schrik er bij som migen door de gebeurtenis sen flink in. Zoals bij Roos (met haar echte naam wil ze niet in de krant), geboren in 1940 in Amsterdam en die al meer dan een halve eeuw in Zeeland woont. Van de oorlog weet zij niet veel meer, maar ze heeft an- tijd van na de oorlog waar we werden opgevoed in een sfeer van dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. De oorlog, haar vader werd in tijd van de wederopbouw. Auschwitz vermoord. Roos: En met de nodige zelfspot. “Zelf ben ik niet echt bang, Bijvoorbeeld door de Joodse maar ik ben bang voor de humor van Max Tailleur toekomst van mijn kinderen destijds. Wij lachten daar en kleinkinderen door de Jo- ook mee. Maar nu een nieu- denhaat die duidelijk is toe- we generatie, die weinig be- genomen als je de beelden sef heeft van wat er gebeur- ziet. Elk geloof is goed. Maar de in de oorlog, radicaliseert radicalisme is een slechte vuww.hjobse-uitvaart.nl www.basisuitvaart-zeeland.nl Nieuwe Rijksweg 8 's-Heer Hendrikskinderen 0113-213642

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2