Scancoverytrial voor Justin I I Team Ventura reed 06 Met stoere Range Rover naar de Noordkaap Vuurwerk van technologie en design in Genève 5 Fords voor Autoschade van den Berg Joosse levert Fiestas AUTONIEUWS =--te amv e nturo.rt tak De 10 oudste automerken van de wereld De oudste automerken Twee gezworen kameraden, Jasper de Boot en Rob Zwartepoorte, hebben een monsterrit van 7500 kilometer in 8 dagen uitgereden en dat allemaal voor Justin Janse uit Goes en zijn spaarpot voor Kika. 'DIE MOEITE EN INSPANNINGEN HEBBEN WE GRAAG VOOR JUSTIN OVER’ door Rob Strating Op de foto één van de vier geleverde Fords Fiësta geleverd door Autobedrijf Joosse in Vlissingen aan het bijna 50-jarige autoschadebedrijf Van den Berg met vestigingen in Vlissingen en Goes. Deze twee Zeeuwse familiebedrijven werken nauw samen. Foto: PR De internationale automo- bielsalon in het Zwitserse Genève ontvangt dit jaar haar bezoekers van 5 tot en met 15 maart. Het is misschien wel de be langrijkste autotentoonstel- Van 3 tot en met 11 januari hebben de beide mannen in een Range Rover uit 2007 de In de sneeuw Dankzij deze rit konden de VLISSINGEN - Onlangs werd het wagenpark van vervan gend vervoer van Autoscha de Van den Berg in Vlissin gen en Goes uitgebreid met 5 Fords, geleverd door Auto bedrijf Joosse in Vlissingen. beide mannen na de gewel dige inspanning een bedrag van 8.236,40 euro aan Justin overhandigen.JasperdeBoot: “Het grootste deel van de reis reden we in de sneeuw en uiteraard in het donker. Tweemaal hebben we een dag en een nacht achter el kaar doorgereden, maar al die moeite en inspanningen hebben we graag voor Justin over gehad.” meer, dus elk merk is daar te gast Ten derde wordt aan de vooravond van de persda gen de Auto van het Jaar 2015’ bekend gemaakt. Dit jaar zullen er 130 Euro pese en/of wereldprimeurs afstand van 7500 kilometer en dat in 8 dagen tijd. De auto, de brandstof en de kos ten hebben ze zelf betaald, het sponsorgeld kwam vol ledig toe aan het spaarpotje voor Kika van de zieke 13- jarige Justin Janse die vecht tegen kanker (Non-Hodg- kin). Exclusief voor het Zeeuws Autonieuws een overzicht van de allereerste automer ken. De vraag welk automerk ouder is, heeft al heel wat discussies opgeleverd. Wel iswaar bouwde Carl Benz de eerste auto, maar de op volger daarvan liet nogal op zich wachten. Dan waren de Fransen sneller, weliswaar met motoren van Benz en Daimler. We gaan de oudste 10 maar eens bekijken.Vorige maand de eerst vijf merken, nu het vervolg. 7) Lanchester (1895-1956) Te vaak de eerste. Nu nog verwijst een bord in de Montgomery Street in Birmingham naar waar Lanchester in 1895 de eerste ‘British Motor Car’ bouwde. De drie broers Frederick, George en Frank Lanchester bouwden niet zomaar Benz automobielen na, maar waagden zich aan nieuwe technische oplos singen. Het eerste model was de Lanchester Five in 1895, de eerste testritten begonnen een jaar later en drie jaar nadien richtten de broers de Lanchester Engine Com pany Ltd op. te zien zijn. Meer dan 220 exposanten presenteren rond de negenhonderd au tomobielen. Dit jaar maken we onder andere mee dat het automerk Borgward na 54 jaar zijn revival gaat be leven. 9) Tatra (1897-1998) Oosten- rijks-Hongaarse bijdrage. De oorsprong van Tatra ligt in de 'Nesseldorfer Wagen- bau-Fabriks-Gesellschaft’ van 1850. De oprichter was Ignac Sustula, maar in 1895 had zijn familie alle aande len al verkocht. Na koetsen en spoorwegwagons fabri ceerde de Moravische on derneming vanaf 1897 au tomobielen. Het eerste type, de Nesseldorfer Président, baseerde op de Benz Patent Motorwagen en is de eerste echte automobiel van de dubbelmonarchie Oosten- rijk-Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog sloot men zich het nieuwe land Tsjecho- Slowakije aan bij de concur rent Rirtghoffer uit Praag. De nieuwe firma heette voortaan Ringhoffer-Tatra AG. Even na WOII werden er zelfs veel Tatra’s naar Ne derland geëxporteerd, om dat de fabrieken niet waren gebombardeerd. Lange tijd concentreerde men zich op sterke vrachtwagens, maar in 1998 kwam het einde. ringsmaatschappijen steeds sterker. Wij hadden een overeenkomst met de ZLM en we repareerden erg veel voor die verzekeringsmaat schappij, evenals overigens voor onze eigen Fordverze- kering.” 8) Lorraine Dietrich (1896- 1935) Luxe uit Lotharingen. Lotharingen, daar stond de wieg van de bijna nog mid deleeuwse firma de Dietrich Cie. (1684) die in de 19e eeuw van de triomftocht van de spoorwegen profi teerde en later in twee fa brieken motoren voor auto’s en vliegtuigen produceerde. Vandaar dat men in 1896 de eerste auto uitbracht, een zogenaamde driewiel Voitu- rette met een linnen kap en bovendien toentertijd heel ongebruikelijk: een voor ruit. Het grootste succes haalde de fabriek in 1926: de eerste drie plaatsen bij de 24 uurs race van le Mans waren voor automobielen van Lorraine Dietrich 15CV. Negen jaar later kwam het einde, omdat de prestaties en de techniek niet meer konden wedijveren met de concurrentie. O Vervolg.. De productie van de Lan chester Ten startte in 1900. Ondanks alle inspanningen kon de kleine firma de crisis eind van de jaren '20 niet alleen financieren en het bedrijf werd in 1931 door BSA en Daimler gekocht. De naam bleef echter bestaan. Toch werd het laatste pro totype van Lanchester, de Sprite, in 1956 geschrapt. Directeur Johan Joosse: “Vele jaren hebben we een eigen schadeafdeling ge rund, waar we alle schades afhandelden tot en met het spuitwerk toe. Als kleine speler in deze markt werd het steeds moei lijker vol doende werk aan te trekken om deze afdeling rendabel te houden en daarnaast vol doende kwaliteit te bieden. Zoals bekend wordt ook de sturing door verzeke- zogenaamde Scancovery trial gereden. Een rit naar de Noordkaap over een totale 6)Rochet-Schneider (1894- 1932) Kwaliteit boven alles. Eduoard Rochet en Théop hile Schneider stichtten in 1894 in Lyon uit een voor malige fietsfabriek één van de eerste automobielfabrie ken van Frankrijk. Een jaar later brachten ze hun eerste model op de markt dat was geïnspireerd door de Patent Motorwagen van Benz. Deze waren dankzij hun hoog waardige en technische kwaliteiten zeer geliefd. On danks allerlei licenties ging de firma al in 1907 failliet en werd daarna door Schneider alleen weer opgebouwd. Na de Eerste Wereldoorlog kon de kwalitatief hoog waardige ontwikkeling de technische ontwikkeling niet meer bijhouden en de autoproductie werd in 1932 met de luxueuze 26CV uit eindelijk stopgezet. 10) Martini (1898-1934) Kwa liteit heeft zijn prijs In de wapenfabriek van Frie drich von Martini liggen de wortels van de Zwitserse autoproductie. Vanaf 1888 werden tests gedaan met motoren en in 1898 werd het eerste model, type 1 gepre senteerd. De automobielen van Martini waren solide, snel en betrouwbaar en na men aan talrijke wedstrij den en betrouwbaarheids- ritten deel. Helaas lukte het Martini niet om na de Eerste Wereldoorlog de handarbeid om te zetten in industriële fabricage. In 1934 moest het Zwitserse merk na 3500 au to’s te hebben gebouwd, de handdoek in de ring gooien. in een samenwerking met Autoschade Van den Berg.” We zijn beiden familiebe drijven waar continuïteit en zorg voor de klant belang- rijker zijn dan zo hoog mo gelijke winsten om de aan deelhouders te plezieren. No nonsens, korte lijnen, open en eerlijk.” “In het kader van deze sa menwerking, hebben we 4 Fiësta’s en 1 Focus mogen leveren voor het park van vervangende auto’s.” Heike van den Berg: “We doen uiteraard graag zaken met Autobedrijf Joosse en ik was verrast over het comfort en de wegligging van deze Fords. De prijs/kwaliteits- verhouding is echt in orde.” 1 i ng ter wereldDat heeft met een paar zaken te maken: ten eerste wordt de beurs elk jaar georganiseerd, ten tweede gebeurt dat in Zwit serland op onafhankelijk grondgebied. Zwitserland kent geen auto-industrie Samenwerking “Voor veel maatschappijen hadden echter te weinig aanbod. Omdat wij kwali teit willen bieden voor onze klanten en tot de conclusie kwamen dat we dit in de toekomst waarschijnlijk niet meer voldoende kon den bieden, hebben we naar een weg gezocht om dit voor onze klanten te continueren. Deze hebben we gevonden Met deze stoere Range Rover hebben Jasper de Boot en Rob Zwartepoorte de 7500 kilometer naar de Noordkaap afgelegd. Op de plaats een lekke band na, hebben ze geen pech gehad. Rob Zwartepoorte: "We waren erg blij met de voorruitverwarming, want bij andere deelnemers vroor de sneeuw vast aan de ruitenwissers. Wat wil je met temperaturen tot min 300? Doordat we soms dag en nacht doorreden, hebben we vooral 's nachts veel gewisseld van bestuurder. Het is namelijk erg vermoeiend rijden tijdens sneeuwbuien. Op tweebaanswegen haalden we een gemiddelde van 90 kilometer per uur.” Foto: PR p n txr e c w STTb'F

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19