LAND Zeeland daagt je uit Oesters overal Naar verhalen luisteren op moderne klapbank DAAGT IE Getijdennatuur in Waterdunen i Hospers: koester de kust! Provincie Zeeland - Patrick is teamleider bij SportZeeland. "We stimuleren dat alle inwoners vap de provincie kunnen sporten en bewe gen. Daarom coördineren we sport- en beweegprogramma’s. Dat doen we samen met scholen, sportverenigingen, bedrij ven, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Jaarlijks ontvangen we ruim 300.000 euro van de Provincie. Daarvoor voeren we al lerlei activiteiten uit. We stimuleren bewe gen voor ouderen op wijkniveau, brengen partijen bij elkaar en zorgen ervoor dat Zeeuwse gemeenten kunnen profiteren van landelijke regelingen." Investeren in sport en bewegen loont. Want sport verbroedert en brengt mensen bij elkaar. Het zorgt voor een actieve en gezonde sa menleving. De Provincie zet daarbij vooral in op sporten die je bij uitstek in Zeeland kunt beoefenen. Daar weet Patrick Vader alles van. Jean Dhooge vertelt dat de familie bij de realisatie van dit project nauw heeft Warming-up "Daarnaast zet SportZeeland zich in om sport in Zeeland te promoten. "De ele menten wind, water, zand en zon maken Zeeland uitermate geschikt voor water-, beach- en wielersporten. Deze sporten zetten we volop in de kijker, samen met de Provincie. Dat doen we tijdens, maar ook in de aanloop daarnaartoe. Om in sportter- men te blijven: we doen aan warming-up én aan cooling down. Bijvoorbeeld met cli nics voor de jeugd en masterclasses voor Zeeuwse toptalenten.‘Een voorbeeld? Toen in 2013 de World Cup Windsurfing plaats vond op de Brouwersdam, hebben we dat De hedendaagse klapbank is ontworpen naar goed voorbeeld van de klapbanken die vroeger op centrale plaatsen in de Zeeuwse dorpen en steden stonden en waar werd 'geklapt' (gekletst). Met een reis langs deze Ankerplaatsen beleeft u als het ware de culturele biografie van Zeeland. De eerste Ankerplaats is op 5 november 2014 ingericht bij de Oesterij op de Oosterscheldedijk in Yerseke. Binnenkort kunt u ook naar verhalen luis teren op de klapbank bij het Industrieel Museum in Sas van Gent. Meer weten? www.zeeuwseankers.nl/ evenement omgebouwd tot een sportieve feestweek waarin jongeren konden wind surfen, kanoën en zeilen." Hoger plan "Onder de vlag van het Olympisch Plan heeft Zeeland ook aandacht voor talenten en professionele water-, wieler- en beach- sporters. Zo kunnen studenten van het CIOS in Goes tegenwoordig een opleiding volgen tot kitesurfinstructeur. Ook is er een regionaal trainingsprogramma opge zet. Op die manier kunnen we de sporten die zo goed bij Zeeland passen met z'n allen naar een hoger plan trekken. snuiven en proeven. Daarom konden we bij dit project een beroep doen op Europese gelden. Medewerkers van het provinciale Europaloket hebben de subsidieaanvraag begeleid: de Provincie deed, net als de gemeente Reimerswaal, zelf ook een duit in het zakje. Jaarlijks krijgen we ook veel internationale bezoekers/delegaties, dit versterkt de naam van de Zeeuwse schaal- en schelp- diercultuur ook in het buitenland." Waterdunen ligt in West Zeeuws-Vlaanderen tussen Breskens en Groede. Hier leggen we 350 hectare natuur- en recreatiegebied aan gecom bineerd met kustversterking. Er ontstaat een aantrekkelijk getijdengebied, zowel voor de echte natuurliefhebbers als voor bewoners en (verblijfs) recreanten. Waterdunen is het bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. De strijd tegen het water heeft plaats gemaakt voor een heel nieuw denken: 'building with nature'. In de dijk is een getijdenduiker aangelegd die gaat zorgen voor het getij in het gebied. Het brede duin biedt plaats voor een duincamping met driehonderd verblijfplaatsen om te kamperen aan de Zeeuwse kust. De uitlopers van het duingebied naar het natuurgebied bieden ruimte voor vierhonderd recreatiewoningen met uitzicht op de schorren en kreken. Aan de kop van het inlaatkanaal komt langs de boulevard een hotel en verschillende kleinschalige horeca- en winkel tjes. Aan de oost- en westkant zijn inmiddels al twee grote parkeerterreinen aangelegd voor de be zoekers van het strand en Waterdunen. Rond 2017 kunt u hier volop recreëren en verblijven. "Kustregio's zoals Zeeland hebben iets speci aals. ja zeifs iets magisch, in eik geval iets wat streken in het binnenland missen. Dat 'iets' kun je de Z-factor noemen: de invloed van de zee iZÏ op bewoners en bezoekers van de kust. Dat heeft te maken met een soort oeremotie: aan zee worden al onze zintuigen geprikkeld en daarom voelen we er ons sterker verbonden met de natuur dan op andere plekken. Europese kustregio's zouden deze Z-factor nog veel meer als leidraad en toetssteen van hun handelen moeten nemen Zeeland is een regio waarin steeds meer vanuit de Z-factor wordt gedacht Met 'land in zee wordt geprobeerd dat locatie- voordeel uit te buiten. Uit: boek 'Zee Land, de kracht van kustregio's door Prof. Dr. Gert-Jan Hospers De komende jaren worden er zo'n tien Ankerplaatsen ingericht op plaatsen in de provincie waar verschillende verhalen worden verteld. U kunt ernaar luisteren op moderne klapbanken met ingebouwde geluidsspeakers. COLOFON Dit is de derde in een speciale reeks van Provinciewerk rond thema's waar de Provincie Zeeland werk van maakte tussen 2011 en 2015. De volgende Provinciewerk met als thema Economie in Zeeland verschijnt op 11 maart 2015 Redactie: Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Xander Koppelmans (Concert at Sea), Ruben Oreel (badstrand). SportZeeland Kenniscentrum Events Zeeland (kernsporten), SCEZ (klapbank). waterschap Schelde- stromen (Waterdunen). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11. Of schrijf naar Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6. 4331 BK Middelburg. Culitoerisme is steeds meer in opkomst. Dat merken ze ook in mosseldorp Yerseke. Het dorp doet er alles aan om toeristen kennis te laten maken met de plaatselijke aqua- en visserijcultuur. Zo is een deel van de historische oesterputten na een periode van jarenlange leegstand omgetoverd tot een toeristische trekpleister: de Oesterij. Bezoekers krijgen er informatie over de oester- en mosselteelt en kreeftenvisserij in de regio. Na afloop daarvan is er gelegenheid om de zilte zaligheden te proeven. samengewerkt met de Provincie. "In de Oesterij kun je de lokale visserijcultuur Gaat u ook stemmen op 18 maart? Voor meer informatie, partijprogramma’s en stem- hulp kijkt u op http://www.zeelandstemt.nl/ Volgen? https://www.facebook.com/zeelandstemt en https://twitter.com/Zeelandstemt ZEE UIT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15