I Prijsvraag ALDI 219 3-" 499 ESI 3.89 O-29 269 1.69 DOWNLOAD NU DE GRATIS ALDI APP OPNIEUW de goedkoopste I Ruim en divers toneelaanbod voor een breed publiek I 2 vanï 69 U1?9 25 I vr - zo vr - zo vr - zo 149 [3X0PRU! Broccoli Tampons Cream shower Zeeuwse Podia op zoek naar enthousiaste vrijwilligers vr - zo Kiwi’s** Magere runderlappen 450 g Hortensia**** Jalapeno cheeseburger** 500 g Boeket*** Soepgroenten** Tulpen*** Haarmousse Boterkoek** I I .9" 1- FF 500 G 500 G 350 G 3 STUKS 4 STUKS PRIJSVERLAGINGEN Voordelige bloemen - I w? - K a I September 2013 1 Juni 2014 I Januari 2015 t I Ji i HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS VOLGENS VARA KASSA r Lengte 40 cm, max. 24 stelen. Lengte 35 cm, max. 10 stelen. sa ■i s Uw vermelding op Zeeuwse Podia 1 1 Met 100% roomboter bereid. es e® «f - ïLs--. De Bevelander woensdag 25 februari 2015 13 Geldig van 27 februari t/m 1 maart. «WWW.ZEEHWSEPOOU.nl» www.ZeeuwsePoou.nl SU Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. -Z 250 G Vanaf woensdag 25 februari. 3HS ’>N- Stichting Zeeuwse Podia is een stichting van en voor alle Zeeuwse culturele po diumkunstorganisaties die beoogt alle geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vele podiumkunstactivi- teiten in Zeeland. De stich ting werkt hierbij zoveel mogelijk samen met cultu rele organisaties en kennis centra. Voor het bijhouden van de website www.zeeuwsepodia. nl, de social media-kanalen, de nieuwsbrief en de weke lijkse verzorging van de Uit- pagina in de weekbladen De Faam, Bevelander en Ons Eiland is de stichting op Elke week heeft Zeeuwse Podia een prijs vraag aan de lezers. De prijsvraag voor deze week is: Hoe heet de nieuwe voor stelling van het Echt Antwaarps Teater? Stuur de oplossing naar zeeuwsepodia® outlook.com. De winnaar ontvangt twee vrijkaarten voor de voorstelling van Ellen Dikker, genaamd ‘Groene Vingers’ op za terdag 25 april in Dorpshuis Renesse. Winnaar vorige week: De prijsvraag van vorige week was: Hoe heet de show van de Irish Bee Gees? Het juiste antwoord is: Nights on Broadway. De winnaar van deze prijsvraag is Marian Niesthoven uit Middelburg. Zij ontvangt 2 vrijkaarten voor de voorstelling van Arnout van den Bossche, De Relatiefhiisteraar, op donder dag 16 april in de Weverij in Zierikzee. Proficiat! ‘Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013,3 juni 2014 en 17 januari 2015. i Randstad en het terugkeren naar je geboortegrond. Voor de één betekent het terug naar de arme moederschoot, voor de ander betekent het eeuwig knel blijven zitten in het geboortekanaal en voor de derde rust, regelmaat en voorgoed op vakantie in eigen land. ‘Suikerland’ is speciaal geschreven voor de drie jonge acteurs Eva Ma rie de Waal, Lotte de Bruijn en Jan Paul Buijs. De regie is van Lidwien Roothaan. Na de try-out op 4 maart in Schouwburg Middel burg, volgt de première op 5 maart. Dan volgt een tour nee langs diverse theaters in Nederland en België. De komende week valt er op toneelgebied van alles te be leven op de podia bij u in de buurt. Het Écht Antwaarps Teater is ongesubsidieerd, heeft een eigen theater in Antwerpen en ontwikkelt al zo’n dertig jaar eigen blij spelen. Komende donderdag is dit gezelschap te zien met hun nieuwe stuk ‘Van teen komt tander’ in Dorpshuis Rilland. Bent u een liefhebber van amateurkunst? Toneelver eniging Serooskerke speelt a.s. vrijdag in zaal Café Juli ana in Biggekerke de klucht: ‘Niet doen.sterk zijn! Voor liefhebbers van aan grijpend toneel kunt u te recht bij Theaterproductie- huis Zeelandia. Aanstaande donderdag gaat in Schouw burg Middelburg de zwarte komedie ‘Suikerland’ in première, geschreven door Peer Wittenbols in opdracht van Zeelandia. Wittenbols schrijft meesterlijke en ori ginele toneelteksten. In deze voorstelling gaat het over de doodsangst om aan het le ven te beginnen. Het stuk is een liefdevol en genadeloos portret van drie jonge en ambitieuze dertigers op een keerpunt in hun bestaan. Het gaat over twijfels, angs ten, hoop en levensverwach tingen, over weggaan uit Zeeland, de lokroep van de Geldig t/m 1 maart. www.aldi.nl Deze uitpagina biedt een selectie van concerten en theatervoorstellingen. Er is ook een website en een Fa- cebook-pagina van Zeeuwse Podia. Wilt u als culturele organisatie een evenement, concert of theatervoorstel ling op Zeeuwse Podia vermeld zien, ga dan naar http://zeeuwsepodia.nl/ voeg-een-voorstelling-toe/ en vul alle velden in. De in formatie verschijnt vervol gens wat later op Zeeuwse Podia. U kunt uw voorstel lingen ook op Facebook la ten plaatsen. Stuur dan een e-mail naar zeeuwsepodia@ outlook.com met de details van de voorstelling en een foto van goede kwaliteit. Het toneelstuk 'Suikerland’ van Theaterproductiehuis Zeelandia is allereerst te zien op 4 maart als try-out in Schouwburg Middelburg. zoek naar vrijwilligers die de stichting op publicitair terrein kunnen ondersteu nen. Uiteraard staat hier iets cultureels tegenover! Geïnteresseerd? Stuur een mail naar zeeuwsepodia@ outlook.com.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13