4 Voetjesactie werkt Piet Knuist honderd jaar jong HM Bodem I 4= 14 4 I Hennep in Kropkreek Gunstig tarief tot 1 juli 2015 I j Spoorproject in Goes I F 4 4 C p.wielhouwer@goes.nl 1 Scrabbble. Op zondag 22 februari werd de heer Piet Knuist wojaaren burgemeester René Verhuist ging hem zaterdag alvast feliciteren in het Zorgcentrum Gasthuis in de Kievitlaan in Goes. O Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website www.goes.nl en dan de pagina Erf pacht of neem contact op met de heer P. Wielhouwer (0113) 249 951 of via En dan hebben we gelukkig geen stranding van een bult- rug in de Oosterschelde mogen meemaken. De slimmerik is er zelf via de kering weer uitgezwommen. Toen ik ervan hoorde was ik al bang dat het Middelburgse kamerlid Al- bert de Vries de Tweede Kamer terug zou roepen van reces om het ‘protocol stranding levende grote walvisachtigen’ tot de bodem te evalueren. Ik denk dat de walvis niet wilde dat Dion Graus en Lenie ‘t Hart zich over hem zouden ont fermen. Die beesten zijn gevoelig voor geluid en ze hebben vast iets opgevangen, misschien wel via twitter. Bij de the- Prins Kees kreeg van mij de sleutel van het Hanzehat. Passe en mete was het thema van Arti de carnavalsvereniging. In een voorstedelijk café moest dat ook met alle heksen, smur- fen, ridders, indianen, dwergen en piraten. En De Bevelan- der stuurde zelfs een als verslaggever verklede verslaggever, j Even tot de bodem bij carnaval hoort er ook bij. Altijd goed voor de biodiversiteit. t ■Ml I heer en mevrouw Knuist na 40 jaar Kamperfoeliestraat naar een appartement aan de Karei Doormanstraat in Goes. Ze waren toen al beide ver in de 80, maar fer vente wandelaars. In 2005 verhuisde het paar naar het Gasthuis in Goes. Hier hebben ze hun 65 jarig huwelijk gevierd. Mevrouw C. Knuist is op 94 jarige leeftijd overleden. Muziek Piet speelde vanaf zijn jeugd muziekinstrumenten. Eerst saxofoon bij de fanfare van ’s-Heer Arendskerke en la ter in Goes bij de harmonie Euphonia, klarinet. Hij is al zo’n 70 jaar verbonden aan Euphonia waarvan al geruime tijd als erelid. Naast Euphonia was hij een Brieven Piet Knuist wilde niet in de voetsporen treden van zijn vader in het stratenmakers- bedrijf en ging studeren aan de Goese HBS. In 1933 haal de hij zijn einddiploma. In de crisistijd was het vinden van een goeie baan niet ge makkelijk. Hij verdiende zijn geld met het tikken van brieven bij kleine bedrijven. In 1938 ging hij aan de slag in de koffie- en theehandel van een oom in Nunspeet. In 1940 ging hij werken bij het ‘Waterschap de Breede Watering bewesten Yer- seke‘. In 1980 ging hij na 40 jaar met pensioen bij het Waterschap van Zuid-Beve- land. In 2000 verhuisden de Vorige week donderdag zijn door de politie twee mannen, een uit Goes en een uit Kruiningen, aangehouden voor be trokkenheid bij een hennepkwekerij in de Kropkreek in het Goese Meer. Na een tip stuitte de politie bij onder zoek in de woning op drie ruimten waar hen nep werd gekweekt. Er werd twintig kilo natte henneptoppen en enige honderden kweekpot- ten aangetroffen. De hennepplanten waren al geknipt. De hennep kwekerij is dezelfde dag nog ontruimd. Daarbij werd vastgesteld dat er illegaal elektrische stroom werd afgetapt. Energieleverancier Del ta heeft hiervan aangif te gedaan. periode voorzitter van W1. i'iti' 1 Piet Knuist is geboren op 22 februari 1915 in ’s-Heer Arendskerke en is in 1942 getrouwd met mevrouw C. Goedhart. Samen kregen zij drie kinderen. Meneer Knuist heeft zes kleinkin deren en twaalf achter kleinkinderen. Twee weken geleden is in Goes-Zuid een succesvolle “voetjesactie” gehouden. Po litie, toezichthouders van de gemeente en vrijwilligers van buurthuis De Pit hielden in Goes-Zuid een preventieve actie om be woners bewust te maken van het feit dat de gelegenheid het een woninginbreker makkelijk kan maken. Tijdens de actie in de avonduren werden in totaal 36 zoge naamde ‘voetjes’ achtergelaten. Er werden slechts enkele niet afgesloten of geopende Wie dezer dagen bouw plannen heeft of wie een nieuwbouwwoning wil kopen doet er fi nancieel goed aan om er een beetje vaart ach ter te zetten? Een beetje voortmaken met de plannen en de uitvoe ring daarvan kan nu na melijk veel geld schelen, en dat is toch weer mooi meegenomen. Tot 1 juli 2015 kunnen bouwers en nieuwbouwers pro fiteren van het gunstige tarief voor het afsluiten van de erfpacht rege ling. De voordelen van deze regeling zijn op een rijtje gezet als volgt: Tot 1 juli 2015 wordt bij de notaris 6 procent overdrachtsbelasting betaald; na 1 juli is de transactie bij de notaris BTW-plichtig, dus 21 procent. De grondprijs blijft gedurende de hele looptijd gelijk. Grond kan ieder moment te gen deze prijs gekocht worden. Blijven pach ten kan natuurlijk ook. De jaarlijkse erfpacht- canon is gekoppeld aan de gunstiger CPI. (Con sumenten Prijs Index). Ook na 1 juli 2015 kan de erfpachtregeling gunstig zijn. Uiteraard is een en ander afhanke lijk van de persoonlijke financiële situatie. De laatste twee weken stond ik nogal in de participatie- stand en dat betekende dat ik interessante activiteiten voor dit log even op moest schuiven. Bijvoorbeeld het jaar van de bodem, want daar zitten we in. In dat jaar j dan. Terra Maris in Oost- kapelle schonk er aandacht aan. Over wormen, verdro- ging, wetlands, verschra- ling, zuurgraad en voeder- bossen. Over dat laatste zo nog wat meer. Met gedepu- j teerde Carla Schönknecht j zetten kinderen van de Prin- ses Ireneschool uit Goes hun blote voet in een bak met Zeeuwse klei en daarmee was het nieuwe Educatiecentrum geopend. Tot mijn schande moest ik bekennen nog nooit op kasteel Westhove en bijbehorend prachtig landgoed te zijn geweest. En daar was het nu waar Foto: Leon Jansens ik hoorde over voederbossen. Ik dacht dan is meteen dat probleem van de koeien in de brandende zon en het planten ramen en deuren van woningen aangetrof- van schaduwbomen in weilanden waar schrijver Tommy fen. Wel waren er erg veel niet afgesloten Wieringa zo druk mee is, opgelost. Want in de VS bestaan tuinpoorten waardoor men makkelijk toe- ze echt. Koeien grazen, pardon eten daar bladeren van grote gang kreeg tot de niet afgesloten schuur struiken en voor de kwaliteit van melk en vlees is dat prima, met vaak waardevolle fietsen. In de flats En verrijking voor de bodem ook. Ik kom hier nog eens op waren veel niet afgesloten bergingen met terug, want er was ook een interessant verhaal over kort en vaak waardevolle inhoud. Zoveel mogelijk intensief laten grazen, net als de buffels vroeger. Veel beter werd bij de betreffende bewoners aange- voor de bodem. beid met positieve reacties tot gevolg. Deze actie is een onderdeel van de campagne Een bodem legde ook Racoon in ‘t Beest voor hun nieuwe ‘Maak het inbrekers niet makkelijk’. CD. Thuiswedstrijd in Goes. Prachtige liedjes weer van Bart cs. Natuurlijk Brick by Brick, maar ook nummers als Tom my en Fun we had, blijven echt hangen. Het valt nooit mee j op hoog niveau te blijven, Racoon kan het. M.i t pt- - S 4» - -J J. - - Piet Knuist is 100 jaar jong geworden en speelt graag een potje Tekst en foto: Leon Janssens. - orieën hoe het zoogdier bij ons terechtkwam mis ik nog een j verkiezingsstunt van de Partij voor de Dieren, reïncarnatie het j kapitein Ahab en SOS Dolfijn. Die laatste, zo’n naam, dat kerkkoor van de Goese Her- nodigt toch uit. vormde Kerk, waar hijzelf Rene Verhuist als bas meezong. Knuist is Burgemeester altijd actief geweest voor de maatschappij en werkte na Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van zijn pensioen nog 17 jaar als burgemeester Verhuist op http://www.goes.nl/bestuur-en- administrateur voor de Ne- organisatie/burgemeesters-log_43745/item/bodem_149026. derlands Hervormde Kerk html te Goes. Naast deze bezigheden eerst voetballen bij O.D. in Dinsdag 17 februari stemde het college van burgemeester ’s-Heer Arendskerke. Later en wethouders in met het ontwerp bestemmingsplan ‘Sta ging hij in Goes voetballen tionsomgeving Zuid-West’ en is ook besloten de planologi- bij de zomeravondcompe- sche procedure voort te zetten. De maatregelen helpen om titie. Zijn gezondheid is overlast van geluid en trillingen langs het spoor te beper- nog goed, lopen gaat wat ken, barrièrewerking te verminderen en om de verkeers- moeizaam, maar zijn hoofd veiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Het be werkt nog prima. Hij maakt stemmingsplan kwam tot stand na overeenstemming met graag kruiswoordpuzzels j Provincie Zeeland, ProRail, Zeeland Seaports en het Mi en crypto’s en een potje nisterie van Infrastructuur en Milieu. Donderdagavond 5 Scrabble verliest hij dan maart is er van 17.00-19.00 uur een inloopbijeenkomst in ook bijna nooit. het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. ‘Maak het inbrekers niet makkelijk’ I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11