nu ook via het web i Net nieuw bij Binnenuit bin non uit Dreamteam krijgt training van geschoolde professionals LEOLLX Help ik word gepest, wat moet ik nu doen? van Leoiux en nü al I woonconcept Schouwersweg 7 Heirikenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl kinderen juist leren wat ze wel en niet op internet kunnen zetten Il De Bevelander woensdag 18 februari 2015 3 Vervolg van de voorpagina. tiemjto's of filmpjes, uitsluitingen van Whatsapp-groepen, het aanmaken van nepaccounts en haatcampagnes. Foto: Rachel van Westen C www.vraaghetdepolitie.nl O www.de-bevelander.nl De tijdloze Scylla In een nieuw jasje Leoiux introduceert een nieuwe uitvoering van deze fauteuil in een stevige zit en in nieuwe stoffen. Nu als eerste te bewonderen bij de eerste Leoiux select dealer in Zeeland; kom jouw favoriet uitzoeken bij Binnenuit meubelen het regelmatig mis gaat. Maar laten we niet vergeten dat sociale media ook heel erg leuk kunnen zijn. Een kind begeleiden, doe je niet door alleen maar te wijzen op regels of gevaren. Het De deelnemers krijgen professionele begeleiding van trainer Jan de Wilde, fysiotherapeut Frans Daal- man en voedingsdeskun dige Vera Wisse. Ook krijgt iedereen een persoonlijk schema dat je als dagboek kan bijhouden. Boven dien wordt het hele team voorzien van een speciaal sporttenue. de-marathon/3mtiem.htm Als je het formulier hebt in gevuld kun je het opsturen naar trainer Jan de Wilde via inflow@zeelandnet.nl HAMEMT k 1 Wanneer iemand gepest wordt via internet of sociale media kan dat een enorme impact hebben op zijn of haar leven. In tegenstelling tot het ‘ouderwetse’ ofwel offline pesten, houdt online pesten niet op bij de voor deur of het tuinhekje. Het gaat zeven dagen per week door. Blijf er niet alleen mee rondlopen, maar praat er met iemand over en weiger of blokkeer degene die pest. Heageer niet op vervelende berichtjes, vaak houdt het dan vanzelf op. Wanneer pesten zover gaat dat je jezelf beledigd, bedreigd, gestalkt of gediscrimineerd voelt, is het wel wenselijk om aangifte te doen. De grenzen van wat strafbaar is op internet zijn simpel. Het wetboek van strafrecht is ook online van toepassing. Wat je in het echte leven niet mag, mag ook online niet. Verza mel zoveel mogelijk bewijsmateriaal zoals screenshots en namen en ga hiermee naar het politiebureau. Duurloop De trainingsschema’s zullen langzaam oplopen, van zo’n 10 km de eerste keer, naar 15 kilometer de sessie daarna, tot uiteindelijk een duurloop van zo’n 35 kilometer tij dens de laatste gezamenlijke sessie op 12 september, kort voor het marathonweekend in oktober. De lopers van het C http://www. marathonzeeland. nl/marathon/over-de- marathon/jmtiem.htm Verwaterd Volgens organisator Lein Lievense is het dreamteam niet helemaal nieuw, jaren geleden heeft het ook al eens bestaan maar dat is toen ver waterd. Naar goed voorbeeld van andere toonaangevende hardloopevenementen heeft de Stichting Kustmarathon besloten om er voor 2015 weer de schouders onder te zetten met de bedoeling er een jaarlijkse traditie van te maken. Op de vraag wan neer organisator Lein Lie vense tevreden is zegt hij: “als alle 6 de leden van het dreamteam de finish heb ben gehaald. Detailinformatie Wie meer informatie wil hebben of wie zich meteen al wil aanmelden als lid van het 3Mteam, kan alles vin den wat nodig is op de web site van de kustmarathon via het adres dreamteam zullen als am bassadeurs van de zwaarste marathon van Nederland representatief zijn voor alle deelnemers aan de Kustma rathon 2015. Schema’s Uiteraard is het wel de be doeling dat je je netjes houdt aan je trainingsschema’s en dat je je dagboekje bijhoudt. Tijdens de circa zes bijeen komsten zal het 3M Tiem ervaringen uitwisselen met elkaar. Vriendelijk Het plaatsen van een foto of andere zaken waarvan je logischerwijs kan bedenken dat de persoon in kwestie dit niet leuk gaat valt zeker onder de noemer cyberpos ten. Toch is belangrijk voor ouder en kind dat ze zich realiseren dat er niet altijd sprake is van doelbewust kwetsen. Een normale com municatie, waar de persoon in kwestie tegenover je staat, bestaat namelijk niet alleen uit woorden en een post op twitter, Facebook wel. Je ziet het gezicht van de ander niet, je hoort de intonatie van de stem niet. Het kan eigenlijk niet anders dan dat Inschrijven Wie interesse heeft om in het 3MTiem mee te doen, kan zich tot uiterlijk 28 fe bruari aanmelden via het inschrijfformulier 3MTiem op http://www.marathon- zeeland.nl/marathon/over- Selectie De team-samenstelling zal op basis van diversiteit zijn, niet op basis van presta tie niveau of volgorde van aanmelding. De selectie zal worden verricht door het begeleidingsteam. Waar schijnlijk zal er een eerste selectie worden gemaakt van zo’n tien personen, die bij elkaar geroepen worden en waarvan dan uiteindelijk de definitieve selectie wordt gemaakt van de zes lopers en twee reserves. heen?stort kan krijgen via sociale media lijkt eindeloos. dan gezien om 8.25 uur?” Hij is even stil om de impact van zijn boodschap goed te laten bezinken. “Dan heb ben 90.000 mensen deze foto gezien. Dat is een kwart van de Zeeuwse bevolking. Hoe moet zo’n meisje zich voelen als ze om 8.30 uur de deur van de school binnen loopt?” gaat ook over het stimule ren van positief gedrag en het inzichtelijk maken van mogelijkheden en kansen, het is eigenlijk heel simpel: wees vriendelijk voor elkaar, zowel online als offline. hamentart.com facebook.com/hamentart Wj l' i L U.:.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3