Kibeo is gecertificeerd I Grote Boekenmarkt Kortgene ONDERNEM START TO RUN: SAMEN Oprichter Studentaanhuis.nl: ‘Niet bang laten maken voor de computer, wel zelf opletten' Praxis al 25 jaar actief in als bouwmarkt in Zeeland Ir 10x4 J’ i InfoZeeland komt met aanbiedingen aarmee el haalt! KAARTEN w Win vier kaarten voor China Light in Burgers’ Zoo k De Computer APK a C www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 februari 2015 31 fcibeo C www.praxis.nl www.infozeeland.nl 7. 8. 9. RUNNERS zie je zaterdag! Schrijf je nu in! Ongetwijfeld heeft u de laatste weken het een en ander mee gekregen over internetfraude, computervirussen, oplichting en andere computer gerelateerde gevaren. De Consumentenbond concludeerde in een onderzoek al dat ongeveer? op de 3 computers onveilig is. Het tv-programma Kassa, verschillende kranten, het lijkt wel of iedereen ons wil behoeden voor problemen. Praxis heeft in 25 jaar een groot marktaandeel opgebouwd in onze provincie. Tekst en foto: Leon Janssens markt gehouden worden. De hele kledingvoorraad zal daar uitverkocht worden. M 3. 4. 5. 6. Meer informatie Ga naar www.studentaanhuis.nl of bel op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur naar 0900 200 12 12 (60ct per gesprek) al maar Klik&WinJ. Ga snel naar www.deweekkrant.nl 'actie Bij Kibeeo zijn grote en kleine kinderen aantoonbaar in goede handen. Foto: pr De vestigingen hebben zich goed ontwikkeld en inge speeld op de veranderingen in de markt, op de behoefte en wensen van de klant door nieuwe assortimenten en service elementen. De Zeeuwse vestigingen bieden werkgelegenheid aan ruim 110 medewerkers. De aftrap van de viering van het jubi leumjaar is deze week met drie uiterst scherp geprijsde artikelaanbiedingen op 19, 20 en 21 februari. Er zijn dan demonstraties laminaat leggen en Perfection latex verwerken. De klant kan het zelf uitproberen in de win kel. Voor alle bezoekers is er een versnapering. KORTGENE - In de schuur aan Alle schilderijen mogen de Oudedijk 3 in Kortgene weg voor vijf euro per stuk, is zaterdag 21 februari een grote boeken- en schilde- rijenmarkt. De markt duurt van 9.00 tot 16.00 uur. Dezb extra verkoopdag wordt gehouden omdat vanwege een verbouwing bij de Ni- colaaskerk de hele hoeken en schilderijenvoorraad is overgebracht naar de schuur aan de Oudedijk en daar te veel ruimte in beslag neemt. De algehele beveiliging van de computer De beveiliging en instelling van de internetverbinding De virusscanner De back-up De firewall Aanwezigheid van virussen, spyware, malware en adware De updates en de werking van het besturingssysteem Aanwezigheid van onnodige bestanden en cookies De vrije ruimte op de harde schijf 10. Aanwezigheid van illegale of ongewenste software 11. Eventuele foutmeldingen 12. De beveiliging en instelling van de router 13. Het opstartproces 14. De updates van de geïnstalleerde programma’s 15. Aanwezigheid van onnodige programma’s en toolbars 1. 2. GOES - Met de overname van drie Formido bouwmarkten in Goes, Middelburg en Vlis- singen vestigde Praxis zich per 1 januari 1990 in Zee land. De opening van Praxis Zierikzee betekende de vier de. Tijdens de bouw van de nieuwe Formido (4000m2) in Goes kwam de overname door Praxis tot stand en werd dit nieuwe filiaal 1 januari 1990 geopend. De panden in Vlissingen (Gildeweg) en Middelburg zijn in dat jaar omgebouwd tot Praxis. In 2003 is een nieuw pand in Zierikzee gebouwd aan de Grevelingenstraat en Praxis Middelburg verhuisde naar Mortiereboulevard. Praxis heeft in Zeeland een sterk marktaandeel opgebouwd. GOES - Begin februari is Ki beo gekeurd door kwali- teitszorgbedrijf KIWA voor vernieuwing van het HKZ- certificaat. Tijdens zo’n keuring (een audit) wordt onderzocht of Kibeo nog steeds voldoet aan de stren ge eisen die de HKZ-certifi- cering stelt, de hoogste eisen die in de sector gelden. Het gaat dan onder andere om het voldoen aan de wet- en regelgeving, een pedago gisch beleid dat op orde is, een goed kindvolgsysteem en contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Kibeo heeft de audit zeer goed doorstaan, zonder tekortkomingen. De HKZ- certificering is maar liefst met 3 jaar verlengd. De auditoren hebben acht “Toch moeten we ons niet bang laten maken”, zegt Stu- dentaanhuis.nl oprichter Jan Morriën. “Wel opletten natuurlijk en vooral zorgen dat de computer regelmatig wordt onderhouden, net als f Dat geldt overigens voor les in de maatschappij, we kunnen ons wel maxi maal beveiligen. Veilig Internetbankieren Ook banken stellen steeds hogere eisen aan uw com puter en internetverbinding om zo veilig mogelijk te kunnen internetbankieren. “Ze doen er nu nog niet al te moeilijk over, maar de dag is niet ver weg dat we zelf aansprakelijk worden ge steld voor fraude met onze bankrekening, tenzij we de nodige voorzorgsmaatrege len hebben getroffen”, stelt Jan Morriën. uw auto trouwens. Alleen bij dit laatste vindt iedereen het normaal en bij de com puter weten een heleboel mensen bijvoorbeeld niet dat het regelmatig updaten van de computer nodig is om veilig het internet op te kunnen.” De computer heeft het leven een stuk makkelijker ge maakt, maar ook de wereld in rap tempo veranderd. Zonder computer en een goede internetverbinding wordt het een stuk lastiger om allerlei zaken te rege len. Overheden, banken, leveranciers, verzekeraars, iedereen verwacht van ons dat we aan de eisen van deze tijd voldoen. Morriën: “Tja, dat gaan we niet meer terugdraaien en laten we wel zijn, de computer brengt ook veel gemak met zich mee en maakt een schat aan informatie en amusement beschikbaar. Het is wel dui delijk dat dit allemaal nooit honderd procent veilig kan. Hardlopen doet beste samen in een groep én onder i begeleiding Dus behoefte aan meer energie, hogere weerstand een fit gevoel? Beginnerscursus Start to Run begint op 7 maart op 140 plekken in Nederland GOES - InfoZeeland is afge lopen maandag begonnen met de rubriek InfoZeeland- Deal met aanbiedingen van Zeeuwse winkels, restau rants en andere bedrijven. InfoZeelandDeal richt zich nadrukkelijk op de doel groep van deze bedrijven: de Zeeuwse consument en de in Zeeland verblijvende toeristen. InfoZeelandDeal wil het pu bliceren van aanbiedingen en acties voor ondernemers betaalbaar te houden. Een éénmalige bijdrage voldoet, ongeacht de duur van de actie en het aantal verkopen van de deal. kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangen bezocht en hebben geen en kele tekortkoming geconsta- Kibeo functioneert. ongeacht afmeting of exclu siviteit van de lijst. Koffie wordt steeds vers gezet en tussen de middag is er vers gemaakte soep. Op 20 en 21 maart zal in de Oude Kosterij bij de Nico- laaskerk in Kortgene, een spullen, dan kunt u die extra tweedaagse kleding- tijdens de verkoopdagen bij het bedrijf langs gaan langsbrengen of contact op- de deal te verzilveren, nemen met Jan Bosselaar via 0113 - 302931. Alle schilderijen mogen Het doel van alle activitei ten is het onderhoud van de Nicolaaskerk. Het realiseren van nieuwe toiletten in de garderobe en een nieuwe trap naar het orgel, is mede mogelijk gemaakt dankzij onze inspanningen. Heeft u nog goed bruikbare spullen, dan kunt u Studentaanhuis.nl heeft daarom de Computer APK ontwikkeld waarbij op 15 punten wordt gekeken naar de veiligheid en werking van de computer of laptop. Er komt een student bij u langs om alles goed te chec ken en u te adviseren over veilig internetten. teerd. Ze waren onder de in druk van de manier waarop Het systeem dat InfoZee- het kwaliteitssysteem van landDeal hanteert is revo lutionair. De winkelier kan bij de kassa een barcode op de smartphone of de print scannen, om de aanbieding te valideren en in de admi nistratie te verwerken. Maar ook handmatige verwerking is mogelijk. De acties en aanbiedingen worden gepromoot op de website en de social media kanalen van InfoZeeland. Consumenten kunnen hier de deals bekijken en met een geprinte, of een digitale coupon op de smartphone om

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 31