inkijkje met inloopdag I 4. Serviceflat De Horst biedt I Z48 DE MOOISTE KEU NDT U BI3ONS Walnotenkaas WOONNIEUWS Hoge kwaliteit met een vaste lage prijs Noord Hollander Noord Hollander Biologische kaas r98 Projectontwikkelaar Marsaki zelfstandig verder 0. c Actie geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 28 februari. tel t KEUKENS TEGELS BADKAMERS Metamorfose familiekamer Zegels voor de Voedselbank Cremig mild Cremig krachtig Extra belegen 4/ Logus BOUWCENTER L z O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 februari V door John de Kok C www.dehorstgoes.nl per 500 gram per 500 gram DE MOOISTE SHOWROOM VAN ZEELAND ...in onze winkel aan de Kolveniershof 4 in Goes Al 100 jaar een bekend en vertrouwd adres Complete keuken incl. apparatuur al vanaf 2.995,- Geen aanbetaling, betaling na oplevering keuken Ook na levering een uitstekende service Kolveniershof 4 4461 DB Goes t - Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.00 -17.30 uur zaterdag: 9.00 - 17.00 uur 06-20 63 S3 55 - jgstouten@filternet.nl Bouwcenter Logus Vlissingen Marie Cuneweg 9-13 T 0118 - 690025 IWiogusvtissingen.nl Bij aanschaf van een keuken t.w.v. minimaal 4.995-, Vraag naar de voorwaarden. De actie is geldig t/m 28 februari 2015. **■30. GOES - Projectmanagement bureau Marsaki in Goes is niet langer een dochteron derneming van de Zeeuwse woningcorporaties. Het ma nagement heeft de aandelen overgenomen. Een draai van 180 graden is echter niet te verwachten, zegt directeur Ruud de Baar. Dankzij de verzelfstandi ging zullen de opgebouwde expertise en kunde behou den blijven, evenals de werkgelegenheid, verwacht Marsaki. De overname van de aande len door het management, te weten Leo Hollemans, Wal ter Koens en De Baar, geeft het bureau echter wel nieu we mogelijkheden om volle dig zelfstandig op marktont wikkelingen in te springen. Woningcorporaties moeten zich meer en meer tot de kerntaken gaan 'beperken. De aandelen van Marsaki Serviceflat De Horst in Goes start aanstaande zaterdag (21 februari) met de eerste inloopdag uit een reeks van tien. Tussen elf uur ‘s ochtends en twee uur ‘s middags staat voor alle geïnteresseerden een lekker bakje koffie ofthee klaar in De Horst. ‘Dat hadden we eerder moeten doen’ is een veelgehoorde uitspraak van nieuwe bewoners van De Horst. Foto: PR "Het management wil Marsaki graag breder in de markt zetten”. Foto: PR GOES - ‘Dat hadden we eer der moeten doen’. Dat horen medewerkers van serviceflat De Horst vaak van nieuwe bewoners. Al vanaf je 55ste mag je in De Horst een ap partement huren, niemand die dat doet natuurlijk. We stellen het zo lang mogelijk uit. Juist daarom zijn die inloopdagen zo’n mooie ser vice. Geheel vrijblijvend kan je jezelf laten informeren over de mogelijkheden en je zelf een beeld vormen. Toch handig als je wat ouder aan het worden bent maar nog stevige bezwaren hebt bij de GOES - De familiekamer van de intensive care-afdeling van het ADRZ heeft een ware metamorfose ondergaan. De nieuwe familiekamer is vrij dag 13 februari feestelijk in gebruik genomen. Op de in tensive care worden ernstig zieke mensen verpleegd. De artsen en verpleegkun digen van de intensive care geven de patiënten een zo goed mogelijke zorg en zijn ook zeer betrokken bij de familie. De bestaande fami liekamer voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Verpleegkundigen van de afdeling hebben daarom sa men met Stichting Vrienden ADRZ de kamer verbouwd. Het complex heeft een win keltje, een kapper en een wasserette. De Horst ligt direct aan het stadspark, waar het in de zomer heer lijk toeven is en het centrum van Goes is voor ouderen nog geen kwartier lopen. De bewoonde appartemen ten hebben nog een krappe badkamer, maar voordat een appartement wordt aan geboden wordt dit helemaal gerenoveerd waardoor ook de badkamers ruim en rol- stoelvriendelijk worden. De inloopdagen worden per maand op de site van De Horst aangekondigd. Een af spraak kan ook. waren tot voor kort in han den van de woningcorpora ties L’Escaut woon-service, RWS partner in wonen, Woonburg en Zeeuwland. Jarenlang werkte het bureau exclusief voor woningcor poraties. Sinds begin 2012 was Marsaki echter ook ac tief voor andere partijen dan de woningcorporaties, al lag de nadruk op enigszins ver gelijkbare markten als over heid, zorg, onderwijsinstel lingen en non-profit. Dankzij tijdig ingrijpen in de personeelsomvang en huisvestingskosten staat Marsaki er naar eigen zeg gen financieel weer gezond voor. Ondanks dat het bureau zich nu ook meer wil gaan richten op commerciële par tijen zal er veel aandacht blijven bestaan voor maat schappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. gedachte aan een serviceflat. De Horst mag je eigenlijk een serviceappartementencom- plex noemen. Je bent er vol komen zelfstandig en je hebt privacy, maar ook geborgen heid, diensten en veiligheid die het leven comfortabeler maken. Vanuit het complex worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een koffieochtend, happy hour, een buffetje, beter bewegen, sjoelen, biljarten en brid gen. Het huisvuil wordt drie keer in de week opgehaald, glasbewassing en kabel-tv is inbegrepen en je kan een technisch medewerker voor de kleine klusjes inzetten. Op de receptie is van 8.00 tot 20.00 iemand aanwezig. HEINKENSZAND - Basisschool De Wegwijzer in Heinkens- zand en de Protestantse Ge meente sparen overgebleven zegels van de EMTE voor de Voedselbank. Overgebleven zegels, kaarten die nog niet vol zijn en producten die u niet gebruikt kunnen op school ingeleverd worden. Ook bij de EMTÉ, de Et os en bij de kerk van de Pro testantse Gemeente Hein- kenszand kan dat. Vorig jaar konden door deze actie 205 boodschappenpakket- ten overhandigd worden aan Voedselbank de Beve- landen. Daarnaast ook nog groente, fruit en houdbare producten. per 500 gram K 9 per 500 gram 9 k 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29