HZ-studenten in de mosselen I I I I I I MENSWEAR KOSTUUMS COLBERTS 50%KORTING e200r-€500 I App voor zelfdiagnose BEVELAND Vijftig tinten groen van huidproblemen p TROUWKOSTUUM SHIRT STROPDAS steutelgoes.nl 75- SETPRIJS IMMEDIATE, COSSMO, KIMO GROTE, KLEINE, KWART EN LENGTE MATEN GROTE, KLEINE, KWART EN LENGTE MATEN SINGELSTRAAT 15, GOES V ETAGE NAAST HET MUSEUM EN TEGENOVER DE GROTE KERK Vanaf 1 maart wordt voor mosselvissers een prototype van een zaaimachine getest in de Oosterschelde en het Waddengebied, dit als ontwikkeling in het project “Ontwikkeling geautomatiseerd MZI systeem”. MZI staat voor mosselzaadinvanginstal- latie. ER HUGO B TONES HN MILLERj MENS n J CIRCLE O )SS LEDÜB ENTILUOMO OLYMP DY ROBSON GENTLEMEN ERHUGO 0 TONES )HN MILLER MENS N CIRCLE d SS LEDÜB iNTILUOMO OLYMP Y ROBSON 3ENTLEMEN ER HUGO 0 TONES )HN MILLER MENS N CIRCLE (J S t/m 4XL GROTE. KLEINE, KWART EN LENGTE MATEN van de achtergebleven mos selen per lijn door een com puter, willen zij het onnodig beschadigen of verlies van mosselzaad proberen terug te dringen. Het project “Ont wikkeling geautomatiseerd MZI systeem” is een initi atief van Firma Gebr A.J. Schot TH 4 en Jansen Tholen BV en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF) en het Ministerie van Economi sche Zaken ter investering in duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. Het project loopt tot eind 2015. [TOMMY HILF TENSON DIGEL GARDEUR DIERRE CAR DER HUGO STONES OHN MILLE MENS HN CIRCLE TOMMY HILI TENSON DIGEL GARDEUR I PIERRE CAf Ier HUGO f Itones |hn millet I MENS In CIRCLE TOMMY HILI TENSON I DIGEL IGARDEUR I PIERRE CAf fallusvorm ook wel penis- plant. De Amorphophallus titanum is nu nog een klei ne bol maar zal de komende jaren uitgroeien tot een gi gant. De bloem uit deze reu- zenarondskelk kan tot drie meter hoog worden en een middellijn van ruim ander halve meter krijgen. De kolf van de bloem verspreidt een doordringende geur van rotte vis. Voor openingstijden zie: De visserijperce- len in de Waddenzee waar voorheen met sleepnetten werd gevist om bodemzaad te oogsten, zijn al terugge drongen met veertig procent en nu uitgesloten voor de visserij. Ten eerste omdat de wildvangst van mosselen uitgeput raakte en ten twee de vanwege de ecologische impact van deze manier van visserij. Tegenwoordig is er een nieu we manier van telen, MZI. Daarbij worden lange tou wen, longlines, met daaraan honderden kleinere touwen, substraatlijnen, uitgezet. De kleine mosselen die op deze substraatlijnen begin nen te groeien, worden mos selzaad genoemd. Na enige tijd worden deze mosselen geoogst en op zandbanken uitgezet om verder te GOES - Dermatoloog Dick van Gerwen heeft een app ontwikkeld die antwoorden biedt op vragen over huid- problemen. Dermawizard is een zoeksysteem met be trouwbare informatie over allerlei huidaandoeningen. De via de winkels van Goo gle en Apple te downloa den app leidt in meerdere stappen naar een mogelijke diagnose, uitgaande van de huidklachten. Tekst en beeld bieden vervolgens meer informatie over de aandoening en via links kan men informatiesites raad plegen voor zowel patiënten als professionals. Op die manier kunnen fo to’s van huidziekten worden bekeken en vergeleken. Een alfabetisch register geeft toegang tot betrouwbare Nederlands- en Engelsta lige informatie over diverse huidaandoeningen. Dermawizard is ontwikkeld voor mensen met huidpro blemen, maar is als zoek systeem, diagnosehulp, plaatjesboek en naslagwerk ook heel handig voor huis artsen en dermatologen (in opleiding), co-assistenten, huidtherapeuten en andere zorgprofessionals die te ma ken hebben met patiënten met huidproblemen. Dick van Gerwen is der matoloog sinds 1996. Hij is medeoprichter van Derma- team, een zelfstandige kli niek voor dermatologie in Zeeland en omstreken. groeien voor consumptie. Omdat het uitzetten van de longlines en het bevestigen van de substraatlijnen al lemaal met de hand moet gebeuren is het een tijdro vende en arbeidsintensieve handeling. Daarnaast is het ook nog eens een zware li chamelijke belasting. De Firma Gebr A.J. Schot TH 4 en Jansen Tholen BV uit Tholen willen deze han delingen in het MZI proces gaan automatiseren. Lijnen worden dan machinaal in het water gelaten. Zo kan er naast winst op de eerderge- TOMMY HILFIGER HUGO BOSS LEDÜB TENSON STONES GENTILUOMO DIGEL JOHN MILLER OLYMP GARDEUR MENS ROY ROBSON PIERRE CARDIN CIRCLE OF GENTLEMEN noemde speerpunten op kos ten worden bespaard, door dat minder energie wordt verbruikt en kan personeel op een andere wijze worden ingezet. Studenten van HZ, onderdeel Engineering in Vlissingen, is gevraagd om onderzoek te doen en het project wetenschappelijk te onderhouwen. De studenten proberen met hun visie en ideeën het MZI project nog verder te op timaliseren. Zo willen zij beeldherkenning introduce ren voor het oogsten van het mosselzaad. Door het tellen GOES - Nu de dagen weer wat langer worden, ontwaken de bomen en planten in de Tropische plantenwereld van Omnium uit hun win terslaap. Dit levert prachtige groentinten op en er zijn zelfs een paar hele speciale bomen en planten gearri veerd die een bezoek in de voorjaarsvakantie zeker de moeite waard’maken. Uit Bonn is de bloembol van de Amorphophallus titanum gehaald. In Neder land heeft deze vanwege de I I J O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 februari 2015 19 door Diana van Wijngaarden GOES Foto: Jansen Tholen BV T www.omnium.nl lo STEUTEL Het uitzetten van de longlines gebeurt nu nog handmatig en is een zware lichamelijke belasting. OA: TOMMY HILFIGER HUGO BOSS, CUMLAUDE, SCABAL, CIRCLE OF GENTLEMEN, STONES 9*» M.U.V. NIEUWE COLLECTIE EN BESTELLINGEN j i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19