besparen 4 Goese fietster trapt voor haar overleden pappa Samen slim besnaren 1T REGIONIEUWS ADRZ en Siemens sluiten samen miljoenencontract A met DELTA Woningadvies Nieuw 1 ,1 E Start nu met uw advies op www.DELTA.rrl/Woningadvies! Spouwmuurisolatie, een nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Bij het energiezuiniger maken van uw woning komt veel kijken. DELTA maakt het u makkelijk. Vanaf nu is er DELTA Woningadvies: Online snel en overzichtelijk uw eigen advies-op-maat De meest efficiënte energie-investeringen op een rij Inzicht in terugverdientijd én besparing Direct offertes aanvragen en orders plaatsen Info-ochtend in Goes-West Rommelmarkt Ovezande GOES - Zaterdag 28 februari is er voor inwoners van Goes- West een koffieochtend bij de Zuidwester. Naast de koffie-met-lekkers is er in formatie over de herstruc turering van Goes-West. De kinderen kunnen hun eigen cupcake versieren. De gratis inloopochténd is van 10.00- 12.30 uur. a GOES - Het Admiraal De Ruy ter Ziekenhuis (ADRZ) en Siemens Healthcare sloten vorige week donderdag, 12 februari, een contract voor de levering en onderhoud van medisch beeldvormen de technologie voor de duur van tien jaar. Met de overeenkomst is een bedrag van in totaal meer dan 25 miljoen euro gemoeid. De samenwerking zorgt ervoor dat het ADRZ de komende tien jaar over de benodigde beeldvormende technieken en de modernste apparatuur beschikt. Voor het ziekenhuis betekent dit een verdere verbetering van de patiëntenzorg, diagnos tiek en kostenbeheersing. Het ziekenhuis krijgt de be schikking over de modern ste PET CT-scanner waar mee onder meer tumoren in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Ook Haar broer woont in Den Haag en dat is ook de eer ste stopplaats in het rondje Nederland dat Najoni gaat fietsen. Zij start op 1 april in Goes en fietst in twee weken via de Afsluitdijk en Gro ningen naar Maastricht en dan via Eindhoven en Breda naar Goes. Ondertussen heeft Najoni al 1.235 euro aan sponsorgeld opgehaald. “Als mensen mee willen helpen: graag! Ik streef naar een bedrag van 1.500 euro dat rechtstreeks naar de Hersenstichting gaat.” Doneren kan alleen via in ternet: www.hersenstich- ting.nl en zoek: ‘Ik trap voor mijn pap’, en klik op de knop ‘doneer hier’. installeert en vervangt Sie mens Healthcare MRI-scan- ners waarmee onder andere neurologische aandoenin gen worden vastgesteld en waardoor de diagnostiek voor orthopedie en onco logie en grote sprong voor waarts maakt. Siemens Healthcare zorgt bovendien voor het onder houd, software-upgrades en continue training en certifi cering van de medewerkers. Alle keuzes zijn in nauw overleg met de medisch spe cialisten van het ADRZ tot stand gekomen. Kees Smaling, directeur Healthcare van Siemens Nederland, liet desgevraagd weten: “Het ADRZ is voor Zeeland een cruciale zor ginstelling. Wij zijn er trots op dat wij er een bijdrage aan kunnen leveren dat het ADRZ zijn zorgfuncties hoogwaardig kan invullen.” - -- K,t OVEZANDE - In het dorpshuis Trefpunt aan de Hoofdstraat 54 in Ovezande is op 14 maart een rommelmarkt. Een tafel reserveren kost 7 euro per tafel. De rom melmarkt is van 9.30 uur tot 12.00 uur en de toegang is gratis. Informatie: 0113- 655157 of Collecteren voor Amnesty GOES - Amnesty Internatio nal zoekt collectanten die in Goes langs de deuren willen gaan tussen 1 en 7 maart. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als collectant? Kijk op www. amnesty.nl/collecte. U kunt ook contact opnemen met Ine Paauwe, collectecoördi- nator Amnesty Internatio nal in Goes ziek was, altijd druk bezig met zijn werk, klaarstaan voor anderen en leuke reis jes maakte, was plotsklaps ernstig ziek. Maar boos is hij absoluut nooit geweest dat vond ik bewonderens- waardig. Zelfs na een zware operatie, bestraling en che mo, kon hij nog genieten. Hij maakte een bucketlist, met uitjes als de Efteling, Keu kenhof en mosseltjes eten, die we met het gezin plus vrienden konden doorlo pen. Mijn lieve vader over leed op 23 augustus 2014.” Najoni studeert journalis tiek in Tilburg. Zij en haar broer komen uit Sri Lanka en zijn indertijd door de fa milie Kamps geadopteerd. GOES - “In 2014 overleed mijn vader aan een hersen tumor. Onderzoek naar deze vreselijke en andere hersen ziektes is hard nodig. Ik zet mij in voor Hersenstichting Nederland door middel van een fietstocht van bijna duizend kilometer door Ne derland”, vertelt Najoni, “In april 2014 werd mijn vader ziek. De diagnose: hersentu mor. Zijn wereld, en die van ons gezin, stortte in elkaar, maar hij pakte elke moment aan om te genieten van de tijd die hij nog had. Elke dag is er een. Een man die nooit O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 februari 2015 13 4 C' ovezande@zeelandnet.nl door Leon Janssens O inepaauwe@gmail.com - c 1 ‘Ik trap voor mijn pap’, zo heet de sponsoractie die Najoni Kamps (23) uit Goes vorig jaar gestart is. Ze probeert geld bij elkaar te fietsen voor de Hersenstichting Nederland. In april start ze vanuit Goes haar fietstocht, welke haar door heel Nederland moet voeren. Najoni Kamps: "Door deze actie op touw te zetten wil ik hem herdenken." Foto: Leon Janssens Het contract is getekend. V.l.n.r. K. Smaling, C. Brandenburg, G. Schroevers, R. Highet (ADRZ), H. van Eek en S. van der Poul. r verbindt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13