I •I I Russische ogen Officiële Mededeling I II www.dermateam.nl Zéleüwse landbouw door BEVELAND KORT Poliklinieken dermatologie en spatadercentrum. Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen. dermaTeam k Algemene dermatologie, huidkankercentrum, eczeemcentrum Alleen op verwijzing van de huisarts. Contracten met alle zorgverzekeraars. Bewegen met Galm van de Provincie Zeeland Sluisrock Festival 2015 1 h Tabletcafé in de Kapelse Bieb dermaTeam^ Inloopochtend bij het Trefpunt Schilderen met je grootouders Technische vakbeurs 2015 MILIEU Beatrixlaan 20 4461 PN Goes Park Veldzigt 67 4336 DX Middelburg O www.de-bevelander.nl 3 www.escgoes.nl Hansweert) C www.hmdeb.nl C www.cgk-biezelinge.nl Provincie Zeeland - >- De ontwerpbeschikking, met de daarop be trekking hebbende stukken, ligt van 11 fe bruari 2015 tot en met 24 maart 2015 ter inzage bij de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00- 16.00 uur en desgevraagd buiten kan tooruren, en in het gemeentehuis van Rei- merswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van 13-16 uur en (na telefo nische afspraak 01 13-395315) op donder dagavond van 17.30-20.30 uur. Saneringsplan Olzendepolder Yerseke Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een onderzoeksrapport en een sanerings plan ontvangen van de gemeente Reimers- waal met betrekking tot de bodemveront reiniging op de locatie Olzendepolder te Yerseke. Gedeputeerde Staten zijn van plan vast te stellen dat met het saneringsplan kan wor den ingestemd. Belanghebbenden kunnen in dezelfde peri ode schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbeschikking Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl naar voren brengen bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, p/a RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Alleen zij die ziens wijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten dat hij/zij geen zienswijzen naar vo ren hebben gebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. O d.plantinga(g>sport zeeland.nl Z www.sluisrockhansweert. nl en Facebook (Sluisrock Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 01 15 - 745 153). HANSWEERT - Sluisrock In door beleeft zaterdag 21 fe: bruari haar tweede editie. Vijf bands gaan de strijd GOES - Leden van CZAV voelen zich betrokken bij hun coöperatie, dat bleek uit de grote opkomst bij de ledenvergadering afgelopen vrijdag in de Zeelandhallen. Er waren meer dan duizend gasten gekomen. CZAV nodigde dit jaar journalist, publicist en Ruslandkenner Peter d’Hamecourt uit. Hij gaf zijn reflectie op de Europese economie vanuit een Russisch perspectief, in een inleiding met als titel Leren leven met een grommende Russische beer. 3 www.bibliotheekoosterschelde.nl mensen met een bewegings- beperking is er een specifiek aanbod. De fitheidstest kost vier euro, inclusief koffie of thee. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Meer infor matie over het project via 0113-277111 of r KAPELLE - Op dinsdag 24 fe bruari houdt Bibliotheek Oosterschelde een tabletca fé in de bibliotheek van Ka- pelle. Een tabletcafé is een ontmoetingsplek voor iPad- en andere tabletbezitters. Het accent van het café ligt op de uitwisseling van ta- bletervaringen. De toegang is gratis. Er worden tips, trucs, apps en games met elkaar gedeeld over bijvoor beeld e-books binnenhalen, komen die hun visie geven op duurzaam ondernemen in de onderhoudssector. Een evenement vol innovatieve en duurzame oplossingen voor de professionals, die betrokken zijn bij onder houd en vervanging van machines en materialen. De beurs is van 10 tot en met 12 februari. Detailinformatie over de beurs is te vinden op De Bevelander woensdag 11 februari 2015 7 re8's,ra,'e van de tablet, e- mailadressen koppelen aan tablet' dropbox instal- leren, skvpe downloaden b en handige pn .giainma's en Uaiojes om alles uil een ta- -Tkj*. biel te balen. Hel lableli.ale flHHSSHBn is van 14.00 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Kapelle aan de Van der Biltlaan 32. I .:.e w I aan. De winnaar mag op 30 mei het festival openen. Elke band krijgt dertig mi nuten de tijd om zijn/haar kunsten te tonen. Elke be zoeker zal een stemmunt ontvangen om aan te geven welke act het festival moet openen. Bands als Black- fisz, Conspiracy of Seven, Heatstroke, Pfl Coverband en Scafftag doen mee aan de wedstrijd. Sluisrock Indoor is in café Zeelandia. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree is gratis. Voor meer informatie BIEZELINGE - Op donderdag 12 februari zijn alle dorps- genoten tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom bij Trefpunt aan de Bieze- lingseweg 6 te Biezelinge. De inloopochtenden, die elke tweede donderdag van de maand gehouden wor den, zijn bedoeld om elkaar als inwoners van Kapelle en Biezelinge te ontmoeten on der het genot van een gratis bakje koffie of thee met wat lekkers. Daarnaast kunnen bezoekers eventueel een potje sjoelen of een spelletje doen. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. Iedereen is welkom. Alleen zij die een keer komen kijken zien met eigen ogen of het iets voor hen is. Voor kinderen is speelgoed aanwezig. De organisatoren vinden het in elk geval fijn bezoekers te ontvangen. Voor vragen en vervoer kunt u contact op nemen met Natasja Nieuw- dorp: 0113-381050 of 06- 30462996. GOES - De gemeente Goes biedt alle senioren uit ’s- Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Goes- West en Kloetinge het seni- orenfitheidsproject Galm. Door mee te doen worden deelnemers geïnformeerd over hun fitheid en krijgen ze persoonlijk advies over beweegmogelijkheden. De fitheidstest is dinsdag 17 februari. Deze is ‘s och tends in de gymzaal Arend- huis, Torénring 46, ’s-Heer Arendskerke. ‘s Middags en ‘s avonds is hij in gymzaal De Tweern aan de Evert- senstraat 100. De fitheids test is vooral bedoeld voor senioren van 65 tot 75 jaar die niet tot weinig bewegen. Een lichamelijke beperking is geen belemmering om deel te nemen. Na de test kunnen deelnemers zich aanmelden voor een be- weegprogramma. Ook voor GOES - Sinds jaar en dag worden kunstenaars geïn spireerd door Zeeland. De expositie Van Tuus, prachtige Zeeuwse schilde- rië, geeft hier een mooi over zicht van. Het Historisch Museum de Bevelanden te Goes organiseert een gezelli ge schildermiddag voor kin deren en hun grootouders. Nadat inspiratie is opgedaan in het museum kan er lekker worden geschilderd in de educatieruimte. Dit alles is in de voorjaarsvakantie op woensdag 18 februari vanaf 13.30 tot 15.30 uur. Kosten entree 8,50 euro per kind, inclusief materiaal en con sumptie. Voor de opa’s en oma’s zijn de kosten 5 euro. Aanmelden graag vóór 16 februari via secretariaat® hmdb.nl of tel. 0113-228883. Voor meer informatie zie GOES - Voor de vierde keer op rij komt de Technische Vakbeurs naar de Zeeland hallen. De beurs heeft we derom een groot aanbod aan exposanten op het gebied van techniek, industrieel onderhoud, gereedschap pen, metaalbewerking et cetera. Nieuw dit jaar is dat er sprekers aan bet woord -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7