Stuur uw winterfoto in! 5000 m2 TOFFENX PEKTAKEL www.stoffenspektakel.nl STOFFENBEURS TOEGANG GRATIS! ag radioactief afval I WOENSDAG 18 FEBRUARI ZEELANDHALLEN GOES Adres: Da Vmciplein Radioactief afval in soorten en maten t I *1 Hl* HÈT EVENEMENT MET ECHT ALLES OP STOFFENGEBIED! OPEN: 09.30 16.30 UUR! ■MM voor veel meer informatie: TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN GOES - Buiten in het wild op Beveland zijn de eerste krokussen en narcissen al weer gesignaleerd, maar het moge duidelijk zijn: in uw fotoarchieven is de winter nog verre van afgelopen. Bij gaande foto werd ingestuurd door Marijke Eggebeen uit Goes. Ze was er mooi op tijd bij om deze mannetjesmerel in haar winterse achtertuin op de foto te zetten. Zie je een prachtig plaatje tijdens een wandeling of een fietstocht of misschien wel gewoon in je eigen tuin, pak je camera of telefoon. We zijn blij met foto’s van Noord- of Zuid-Beveland en omstreken, maar zoek je het de komende weken hogerop, dan kun je ook een sneeuw foto van jouw wintersport vakantie sturen. In de krant Het nieuwe gebouw voor laag- en middelradioactief afval wordt Uranus blauw en zal een enorme zonne wijzer zijn. Dit refereert aan de tijd die radioactieve stof fen onschadelijk maakt. Het nieuwe gebouw voor hoogradioactief afval wordt naast het veiligste gebouw van Nederland, ook het grootste kunstwerk van Nederland. Het gebouw is oranje met daarop de for mule van Einstein, E=mc2. DAM ESSTOFFEN KINDERSTOFFEN *INTERIEURSTOFFEN ‘MEUBELSTOFFEN *DECORATIESTOFFEN ‘MERCERIE NAAI MACH IN ES NAAI PATRON EN F— In de komende honderd jaar zal het gebouw een steeds lichtere kleur krijgen totdat het in 2103 wit is. Dit staat symbool voor de afname van de warmteproductie van hoogradioactief afval. is plaats voor maar één foto, andere foto’s zetten we we kelijks op onze facbookpa- gina. Je kunt de foto’s uiteraard zelf op onze Facebookpa- gina uploaden maar e-mai len mag ook. Dat doe je dan naar: Radioactieve stoffen en ioniserende straling komen overal in de natuur voor. Zelfs in ons lichaam zit een kleine hoeveelheid radioactiviteit. Bij de COVRA zijn de verwerkings- en opslaghandelingen van alle soorten Nederlands radioactief af val samengevoegd. Bij laag- en middelradioactief afval kan je denken aan materia len uit laboratoria zoals handschoenen, naalden, filters en bezinksels. Een betonnen omhulsel is voldoende om deze radioactieve stoffen in te sluiten en om de straling te verminderen. Hoogradioactief afval bestaat uit splijtstofelemen ten uit onderzoeksreactoren, afval afkomstig van de productie van medische isotopen en opwerkingsafval van kernenergiecentrales. In Nederland gaat het dan om Petten, Delft en de kernenergiecentrale in Borssele. De gebruikte splijtstofelementen van Borssele worden opgewerkt in Frankrijk. Opwerken is het scheiden van de nog bruikbare bestanddelen en de afvalstoffen. O www.de-bevelander.nl Iducerend hoogradioactief afval met twee modules uitbreiden en in een andere vorm dan aanvankelijk was voorzien en is vergund. “Wat er ook gebeurt, het mag nooit een radiologisch risico voor de omgeving zijn. Wij moeten onszelf beschermen tegen het afval en het afval moe ten we beschermen tegen alle denkbare extreme omstandigheden”, vertelt Verhoef. Zo is het HABOG bestand tegen windhozen, gaswolkexplosies, aardbe vingen, overstromingen On vliegtuigongevallen. Het gebouw voldoet aan zulke hoge veiligheidseisen dat het internationaal toonaan gevend is en technici en be stuurders uit andere landen komen kijken om hier van Nederland te leren. De Bevelander woensdag 11 februari 2015 3 j j - redactie, bevelander© wegenermedia.nl ir, ag hamentart.com facebook.com/hamentart I w— l.w M Insturen Kunstwerk Ewoud Verhoef, m de ruimte waar hoogradioactief afval is opgeslagen. De sterke en goed beveiligde voor waardevolle kunstwerken uit Nederlandse collecties. Foto: John de Kok Marijke Eggebeen uit Goes spotte deze merel in haar winterse achtertuin. Foto: Marijke Eggebeen L 1 .'^*z HAMEMT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3