r WIJ GAAN VERHUIZEN! VERHUIZEN MET ZORG! 15.- |6.50 6.95 fabivis I Covra verruimt opsl 45° I 0113 22 22 20 HUI5HE5 Een leuke baan? Vanaf 16 februari zijn wij gevestigd aan de 's Gravenpolderseweg 33 te Goes. 1 Ki Bouwdata monölflL mOUERS 0118 46 22 05 Dagopvang van kinderen tot 4 jaar Buitenschoolse opvang Haal nu je diploma! Gezinszak kibbeling Flexibele opvang €1,31 €0,45 €0,70 €0,35 €4,01 €3,61 €3,00 €2,16 €0,71 €0,75 €0,95 €0,75 €0,30 €0,14 €0,35 HET GEBOUW IS DESTIJDS MODULAIR UITBREIDBAAR ONTWORPEN 70 jaar ervaring! Tot ziens bij vishandel Van As Zeeland BV I Wasmachine, droger of j vaatwasser kapot? I K«L: OILS - 5J-Z&- 2.J- INKOOP VAN METAAL Voor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.) Tarbotjes kilo Ei-zalmsalade en Hollandse garnalen Pasta-scampyschotel Nieuw Visslaatjes opleidingen Binnenkort gaat de COVRA de opslagcapaciteit voor warmtepni VISHANDEL VAN AS .ZEELAND B.V. 3 www.de-bevelander.nl door John de Kok Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl T Vogel Verhuizingen www.metaalhuiskes.nl Bfm/w Tnjrlct! o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. Wij kunnen alles voor u vacuum verpakken voor in de vriezer Uitvaartverzorging H. Jobse Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties Meer dan 90% van de cursisten beveelt ons aan Tandprothetische praktijk www.hjobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl Ewoi voor Handelsweg 53 4421 SH Kapelle info@metaalhuiskes.nl 0113-340170 - 06-53832505 ma-vrij 08.30 - 17.00 za van 09.00 - 12.00 uur 's Gravenpolderseweg 33 4462 RA Goes Tel. (0113) 229021 www.ljobse.nl e-mail: info@ljobse.nl Weekaanbiedingen 10-02 t/m 14-02-2015 SCHRIJF JE NU IN! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl Receptioniste Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd), Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd), BKB BKC PDB SCHRIJF JE NU IN! Opleidingen starten in de week van 23-27 feb rijen met buizen zijn in drie modules opgedeeld, waar van er één altijd leeg blijft als reserve. Binnenkort gaat de COVRA de opslagcapa citeit voor warmteproduce- rend hoogradioactief afval met twee van die modules uitbreiden. aardbeving “Naast de uitbreiding van de opslagcapaciteit voor hoog radioactief afval wordt een opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het VOG2 (Verarmd uranium Opslag Gebouw), gereali seerd op een andere plek op het bestaande bedrijfster rein, dichter bij het spoor, Doorgaan Twee jaar geleden werd de ontwerpbedrijfsduur van de kerncentrale Borssele met twintig jaar verlengd, waar door deze tot en met 2033 in bedrijf kan blijven en dus hoogradioactief afval blijft produceren. Ook de onder zoeksreactoren in Delft en Petten gaan door. Delft heeft een nieuwe investeringspro gramma Oyster en in Pet ten liggen er plannen voor Waarom Wij van De Bevelander wil len graag weten waarom er nog meer radioactief afval boven onze Zeeuwse klei komt. “Er is voor de toekomst meer opslagcapaciteit voor hoog radioactief afval nodig dan oorspronkelijk was voor zien. De vergunning was -gegeven op basis dat vanaf 2015 geen hoogradioactief afval meer zou worden ge produceerd. Het gebouw is destijds wel modulair uit breidbaar ontworpen”, licht Verhoef toe. Koper kabel 38% Aluminium kabel Koper loodkabel Aluminium loodkabel Zuiver koper Onzuiver koper Gemengd rood koper* Geel koper messing Aluminium RVS Lood Zink Electro motoren Ijzer Accu’s Katalysator vanaf per stuk 10,00 de gigantische deur van composiet metaal en beton tergend langzaam het uitzicht achter de 1,70 meter dikke gewapend betonnen muren zie ontvouwen. Mijn gastheer moedigt me opgewekt aan om binnen te komen. “Je staat nu boven het meest radioactieve afval van Nederland", hoor ik nog. 9 www.aangeenbrugelectro.nl 9 www.datrepareerikzelfwel.nl 1 L 3 COVRA start met het V0G2 voor verarmd uranium, de verwachting is dat dit in 2016 is afgerond. O Daarna worden de 2 modules van het HABOG voor warmteproducerend hoogradioactief materiaal gebouwd. Dit zou eind 2017, begin 2018 af moeten zijn. METAALHANDEL Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzen gebaseerd op de dagkoets, deze onder voorbehoud; ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn. Dubbelwandig Het gebouw waarin we ons bevinden is het Hoogra dioactief Afval Behande- lings- en OpslagGebouw (HABOG). Het is een grote, haast lege ruimte, maar de vloer ligt vol met grote ronde afdekplaten van staal waaronder zich negen meter diepe, dubbelwandige bui zen bevinden. In elk van die buizen zitten vijf cilinders waarin het hoogradioac tief afval is opgeslagen, on derin de buis liggen schok dempers. Door de dubbele wanden wordt koude lucht geventileerd om de warme variant van hoogradioactief afval te laten afkoelen. De Plaatsvervangend COVRA-directeur, bunker van de Covra is tevens opslag de bouw van een nieuwe reactor, Pallas. De nieuwe reactor Pallas wordt ingezet voor onderzoek en voor de productie van radioactieve isotopen. Deze isotopen zijn belangrijk voor diagnostiek en behandeling van kanker. Dan is er nog de productie van lichtverrijkt uranium bij Urenco in Almelo die doorgaat. Om al dat afval verantwoord op te slaan heeft Covra van de Auto riteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een definitieve Kernenergiewetvergunning ontvangen. Deze ligt nog tot en met 26 februari 2015 ligt ter inzage. 2 x 100 gram, samen voor met kreeftensaus UIT EIGEN KEUKEN, 2 vooi UIT EIGEN KEUKEN, 2 voor C De definitieve kernenergiewetvergunning is in te zien op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/ documenten-en-publicaties/publicaties/2015/01/14/ kennisgeving-kernenergiewet.html De Bevelander woensdag 11 februari 2015 2 I Een beetje onwezenlijk gevoel bekruipt mij als ik de pipantische deur van comoosiet metaal en beton VLISSINGEN-OOST - De mi crosievert meter die mijn gastheer Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur COVRA (Centrale Organisa tie Voor Radioactief Afval), en ik op onze heup dragen geeft een nul aan. Sievert is de eenheid die een maat geeft voor de schadelijkheid van een radioactieve stof voor de mens. Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113-570930

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2