Binnen 1 dag een veilige badkamer! 1 c Waar is dat feestje? SENZUP ife Moge lijke start met erfpacht voor bouwgrond in Kapelle €300, retour UIT DE REGIO Bewoners blij met plannen RWS 5 Bel 0800 - 0468 voor de gratis brochure ii I zelfstandig vitaal *1 of ga naar www.senzup.nl - n SenZup brengt het begrip ‘baden douchen’ terug naar de essentie. Comfortabel, stijlvol en veilig. Wij bieden u de mogelijkheid om uw oude bad of douche in één dag te vervangen door een instapbad of inloopdouche. Profiteer tot 28 februari 2015 van onze actie en ontvang 300,- retour voor uw oude badkuip of douche. Knipbon voor een gratis brochure *5? LBWN - 3 www.de-bevelander.nl I van de Sprienke. t Oosteinde 6, 2991 LG Barendrecht Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Voor uw oude bad! KINEMAGIC ■O De Bevelander woensdag 11 februari 2015 19 Voor elke badkamer geschikt Onderhoudsvrij systeem Verschillende modellen Binnen 1 dag geplaatst Veilig en comfortabel Diverse hulpmiddelen WISSENKERKE - Het bewonerscomité Noord- Beveland is blij met de investeringsplannen die woningcorporatie RWS heeft voor haar woningen in de gemeente Noord-Be- veland. “We staan positief tegenover de plannen, de dorpen gaan er op vooruit”, zegt Annegreèth Gebert van het bewoners comité. De afgelopen weken hield RWS informatiebijeen komsten in vijf dorpen. “In kleine groepjes hebben we de betrokken huurders geïnformeerd over onze plannen en wat dit voor hen gaat beteke nen”, zegt Maarten Sas directeur-bestuurder van RWS. Gebert: “Iedereen die aanwezig was, werd op persoonlijke wijze geïnformeerd over de investeringsplannen.” Het bewonerscomité Noord-Beveland is opgericht in 2014. “Door verkeerde berichtgeving was er op Noord-Beveland een beeld ontstaan dat RWS veel huizen zou gaan slopen”, zegt Rita Hurkens van de werkgroep. “Dit veroorzaakte veel onrust. Hurkens: “Eind 2014 hebben we de enquête-re- sultaten aangeboden aan RWS.” De corporatie nam deze serieus. De belang rijkste conclusies sloten volgens Sas grotendeels aan op de plannen die RWS al had. “Op sommige punten hebben we onze plannen iets gewijzigd.” dus helpen de doorstroming te verbeteren, doordat de huiseigenaar de sprong naar een nieuwe woning aankan en kan een starter zich eer der op de woningmarkt be geven. Ook voor de gemeen te biedt dit voordelen, want de gronduitgifte van bouw- kavels kan worden versneld en daardoor kan de wijk eer der worden afgerond. In de raadsvergadering van 24 februari 2015 wordt het voorstel besproken. Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht Heeft u vragen? Bei gerust met onze klantenservice. Wij staan graag te woord Bel 0800-0468 OeFaam/Bevwk? komsten van dit onderzoek ziet het college mogelijkhe den om erfpacht in te voe ren. Door bouwgrond niet te kopen, maar in erfpacht te nemen hoeft de grond niet gefinancierd te worden, maar alleen de kosten voor de woning. Dit vergroot de kans om daadwerkelijk fi nanciering te krijgen. De grond blijft in eigendom bij de gemeente en de erfpach ter betaalt daarvoor een jaar lijks canon. Erfpacht kan “Ik werk nu twee dagen bij de Bizon waar ik inpakwerk verzorg. En verder werk ik drie dagen op een dagbeste ding voor mensen met een verstandelijke beperking en help hen sterker te worden.” Voor de oud-leerlingen is het boekje 20 jaar de Sprienke samengesteld, met daarin de ontwikkeling van de school tot aan nu. Het eerste exem plaar van dit jubileumboek werd door huidig directeur Peter Hofstede uitgereikt aan oud-directeur Rob van IJssel, als blijvende herin nering aan deze feestelijke gebeurtenis. Op naar nog eens twintig jaar de Sprienke! GOES - Hier is dat feestje! Al voordat oud-leerlingen afge lopen zaterdag de Sprienke binnen waren, zat de stem ming er al in. Voor het eerst in het twintigjarig bestaan van de mytylschool in Goes werd er een reünie gehou den voor-oud-leerlingen en oud-personeelsleden. De met ballonnen versierde school vormde de achter grond voor het vrolijk weer zien. Dat de meeste oudleer- lingen als onzekere kinderen hier zijn begonnen, daarvan was niets meer te merken. De opzet van de school om ieder kind te laten ontwik kelen en tot uitdrukking te laten komen, zelfstandig- Oud-klasgenoten Jeroen van Arenthals en Robin de Groot treffen elkaar na negen jaar op de reünie Foto: Diana van Wijngaarden Daarom hebben we met een enquête in beeld gebracht hoe de huurders van RWS er tegenover stonden. Een aantal on dervraagden hebben zich vervolgens verenigd in een bewonerscomité.” KAPELLE - De uitgifte van bouwkavels voor woning bouw zal binnenkort ook in erfpacht plaatsvinden. Althans: dat is het voorstel van het college van burge meester en wethouders van Kapelle aan de gemeente raad. Zoals in het collegepro gramma vastgelegd, heeft het college onderzocht wat de mogelijkheden en effec ten zijn van gronduitgifte in erfpacht. Op basis van uit- heid op te bouwen en dat allemaal naar eigen vermo gen, bleek geslaagd. Opgewekt werden oude banden aangehaald. Ook de twee vrienden en oud-klas- genoten Jeroen van Arent hals en Robin de Groot trof fen elkaar na jaren. Voor Jeroen is het belang rijkste wat hij heeft meege kregen van zijn schooltijd het zelfstandig zijn. En bij de reünie: “Dat ik alle men sen met wie ik hier gezeten heb weer eens zie.” Robin de Groot die hier op school kwam omdat hij niet mee kon komen met het tempo in het reguliere on derwijs, gaat het ook goed: Onderdeet van srcvoïi 2 pMI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 27