Spookhuizen kunnen aangepakt 4 d Uilenmiddag in Zwaakse Weel Kinderen actief in de vakantie DE REGELING IS OOK EEN STIMULANS VOOR DE LOKALE WERKGELEGENHEID dit programma willen we een zetje in de rug geven”. De regeling is alleen bedoeld voor panden met een woon functie die gebouwd zijn voor 1970 en een maximale WOZ waarde van 170.000 euro hebben. Je kan bijvoor beeld subsidie krijgen voor het slopen of samenvoegen van particuliere woningen, of voor het bloksgewijs op knappen van drie of meer dere woningen. maakt. De 3,5 miljoen euro subsidie van vorig jaar heeft een omzet van 41 miljoen euro gerealiseerd, waardoor de regeling ook een stimu lans voor de lokale werkge legenheid en economie is”, vertelt Schönknëcht. Provinciale Impuls Wonen De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen komt voort uit het Omgevingsplan 2012-2018. De derde ronde wordt half februari opengesteld. Aanvragen moeten voor 1 april 2015 worden ingediend. Elk jaar is er 3,5 miljoen euro beschikbaar, dus in totaal 21 miljoen over zes jaar. www.zeeland.nl/piw Kantoorpanden enscholen ongewenste woning is komen niet in aanmerking. “Het mooie van de regeling is dat het zoveel meer los KWADENDAMME - Wie meer wil weten over uilen en braakballen komt woens dagmiddag 18 februari naar het Infopunt Zwaakse Weel in Kwadendamme en hoort er alles over. Om 14.00 uur start de bijeenkomst met het uitpluizen van braakballen. Daaraan kun je zien wat op dit moment hun hoofdvoed- sel is. Zo leer je van alles over het leven van een uil. De activiteit kost 4 euro per kind. Voor meer informatie 0113 644 044. Vooraf aan melden is noodzakelijk en kan via GOES - Op maandag 16 febru ari en woensdag 18 februari zijn er allerlei leuke activi teiten voor kinderen uit de groepen vijf tot en met acht. Op maandag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur kunnen ze Oudhollandse spelletjes spelen, zoals sjoelen en spij- kerpoepen, en knutselen in jeugdcentrum de Goese Pol der, Joseph Lunslaan 15 te Goes. Woensdag 18 februari van 13.00 tot 15.00 uur is het feest in de Paèrdestal, Evert- senstraat 15, Goes-West. Ook hier spelletjes en knutselen. Deelname gratis. Meer in formatie via 0113-277111 of GOES - Als jochies vonden we het plaatselijke spook huis best spannend, voor de eigenaar of buren is het een stuk minder leuk. Je zit met een pand dat en kel geld kost, of bepalend is voor je eigen woonkwaliteit en eventueel de verkoop waarde van je eigen huis. De provincie Zeeland ziet verpauperde woningen als een negatieve invloed op de woon- en leefomgeving en daarbij ook op het ves tigingsklimaat. In Zeeland staat maar liefst zes procent van de woningvoorraad leeg. Met de subsidierege- Andere punten waarop gescoord kan worden zijn duurzaamheid, cultuurhis torie, gezondheid en innova tie. Beeldbepalende panden kunnen in aanmerking ko- Projecten worden op punten beoordeeld. Nadat alle aan vragen zijn getoetst ontstaat er een ranglijst van projec ten die voor subsidie in aan merking komen. Het belang rijkste criterium is fysieke ingrepen. Hierin wordt aan gegeven op welke manier je men, maar hebben de laagste een bijdrage denkt te leveren prioriteit. Het gaat echt om aan de verbetering van de het toekomstbestendig ma- Zeeuwse woningvoorraad, ken van de woningvoorraad. Het van de markt halen van een daarbij leidend. Dit kan bij voorbeeld door sloop en ver volgens nieuwbouw. ling Provinciale Impuls Wonen (PIW) ondersteunt de provincie projecten die de kwaliteit van de woning voorraad in Zeeland verbe teren en incourante wonin gen van de markt nemen. Gedeputeerde Carla Schön- knecht: “Het is een grote op gave om woningen van voor 1970 duurzamer en levens- bestendiger te maken. Met i Online snel en overzichtelijk uw eigen advies-op-maat De meest efficiënte energie-investeringen op een rij Inzicht in terugverdientijd én besparing Direct offertes aanvragen en orders plaatsen Spouwmuurisolatie, een nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Bij het energiezuiniger maken van uw woning komt veel kijken. DELTA maakt het u makkelijk. Vanaf nu is er DELTA Woningadvies: O www.de-bevelander.nl DeBevelander woensdag 11 februari 2015 17 door John de Kok 3 j.boone@smwo.nl O www.natuurmonumenten. nl/agenda Een woning die onverkoopbaar is geworden omdat hij is verouderd, of zelfs totaal verwaarloosd of verkrot, is zonder stevige ingreep niet meer te redden. De oplossing, een renovatie of sloop, loopt al snel in de papieren. De Provincie wil daarin de eigenaren tegemoet komen. Het huidige pand aan de Dorpsstraat 131 in Heinkenszand wordt gesloopt en er wordt een nieuwe, levensloopbestendige woning gebouwd. Foto: PR Toekomst Verbetering DELTA Woningadvies Maak uw woning duurzamer en bespaar direct op uw energiekosten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25