II II I Forse investeringen in Zeeuwse natuur Erop uit in de Kanaalzone Opknapbeurt voor krotten Dit keer over natuurlijke omgeving Meer dan 2.300 kilometer wandelnetwerk de Provincie Zeeland Kijk dan op www.zeeland.nl T" Provinciewerk Zeehonden op de Gatgeplaat in de Oosterschelde Meer weten: www.wandelnetwerkzeeland.nl Jaarlijks ontvangt de Provincie Zeeland 13 miljoen euro van het Rijk. De Provincie •draagt zelf 2,6 miljoen euro bij. In 2015 keert het Rijk vanwege bezuinigingen 3,3 miljoen euro minder uit. Daarom kunnen we wel de kosten voor het onderhoud en het beheer vergoeden aan beheerorga nisaties en particulieren, maar maken we pas op de plaats met de ontwikkelop- gave van nieuwe natuur. Beheerder Fred in Zeeuws-Vlaanderen: "Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 9500 hectare natuurgebied. Als het maar enigszins kan, zijn onze terreinen open voor het publiek. Natuur is het waard beschermd te worden: het beheer moet ervoor zorgen dat de natuur-, landschap-, en belevings- De Kanaalzone is het kloppend hart van de Zeeuwse economie. Een gebied waar je op het eerste gezicht niet veel natuurschoon verwacht. Maar schijn bedriegt! In Westdorpe zijn (fiets)routes aangelegd rondom de kassen: natuurgebied Canis- vliet kreeg een opknapbeurt. Je kunt er nu vogels kijken bij de waterpoel en je boterham opeten aan een picknicktafel. Ook nieuw: een wandelroute tot in de Pape- schorpolder. Vanaf het uitkijkpunt heb je een goed zicht op het kanaal met de vele schepen, de polders en het natuurgebied. Je ziet daar in één oogopslag wat de Ka naalzone zo bijzonder maakt: het samen spel tussen natuur en economie. Want Den Haag bepaalt niet langer de keuzes rondom natuur in Nederland. Die taak is overgedragen aan de provincies en betreft het ontwikkelen, beheren, beschermen, herstellen en verbreden van de natuur en landelijk gebied. Staan er bij u in de straat ook woningen die de moeite van het opknappen niet meer waard zijn? Zo'n woning die u graag zou slopen? Of wilt u de woning van uw buurman bij uw eigen huis trekken om zelf meer woonruimte te krijgen? Misschien kan de Provincie u helpen. Er bestaat namelijk een subsidieregeling voor het slopen of samenvoegen van ver krotte woningen: de Provinciale Impuls Wonen. Richard Sterk uit Borssele heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de sub sidieregeling. Hij is druk bezig om twee woningen in de Catalijneweg samen te voegen. "Zonder de impuls van de Provin cie had het project niet kunnen doorgaan. Vogelboulevard Ondanks dat we door de Rijksbezuiniging keuzes moeten maken, kunnen inwoners en toeristen in onze provincie genieten van goed onderhouden natuurgebieden. Er is voor ieder wat wils. Voor de één is dat vogels kijken op de Vogelboulevard langs de Zuidkust van Schouwen: een vogelrijk natuurgebied van internationaal belang. Voor een ander is dat een gezellige wandeling met vrienden of familie in bij voorbeeld De Manteling van Walcheren. samen met de gemeente Terneuzen werkt de Provincie aan een groene Kanaalzone - en aan een balans tussen economie en een fijne woonomgeving. waarden van het gebied behouden blijven. Goed onderhoud van bijvoorbeeld wandel-, en fietspaden en observatiehutten dragen hiertoe bij." Zoeken naar de juiste balans tussen eco nomie, natuur en leefbaarheid is vaak lastig, maar niet onmogelijk. Voldoende groen is daarbij belangrijk. Daarom in vesteert de Provincie niet alleen in nieuwe wegen en in vergroening van de industrie, maar ook in een aantrekkelijk en toe gankelijk landschap. Sinds kort is er een nieuwe wandelroute bijgekomen: het ommetje van Sluiskil. Vanuit de kern van Sluiskil kun je een leuke wandeling maken over een deels onverhard pad: stevige schoenen of laarzen aanbevolen. Chris Louwerse uit Terneuzen is er blij mee: “De route van zo'n drie kilometer lang loopt deels over het tunneltracé. Je staat eigenlijk op het dak van de nieuwe Sluiskiltunnel. Onderweg passeer je een watergang met behulp van een trekvlotje. Ik denk dat deze oversteek zeker onder kinderen heel populair zal zijn." De subsidie is het laatste zetje in de rug geweest." vertelt de trotse huizenbezitter. “We hebben nu meer wooncomfort. En de straat ziet er ook een stuk knapper uit." Voor meer informatie over de subsidiere geling kijkt u op: www.zeeland.nl/piw met twee nieuwe in formatiebijeenkomsten voor ondernemers. Ook in de Papeschorpolder, de Kieldrecht- polder, de Margarethapolder en in Hoede- kenskerke kunt u de natuur wandelend of op de fiets beleven. Inmiddels is het wan delnetwerk Zeeland ook zo goed als af. Er ligt 2300 kilometer aan wandelnetwerk. Er zijn-in de afgelopen vier jaar verschil lende projecten gerealiseerd. Duinzoom aan de binnenduinrand van Schouwen is onlangs geopend en de zuidkust van Schouwen wordt nu afgerond. Deze themapagina’s laten zien waar het provin ciebestuur werk van maakte in de afgelopen vier jaar. Vaak zijn dat projecten en plannen van een lange adem. Neem bijvoorbeeld de Kanaalzone. Aan de andere kant neemt het college wekelijks besluiten waar u direct resultaat van kan zien. Bijvoorbeeld subsidies voor projecten om planten en dieren extra te beschermen en aan het IVN voor het gastheerschap. Deze uitgave over 'Natuurlijke Omgeving’ is dé tweede in een reeks van vier rond thema's waar de Provincie Zeeland de afgelopen bestuursperiode aan werkte. Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. U kunt dan uw stem uitbrengen en zo mee bepalen welke politici het in Zeeland voor het zeggen krijgen de komende vier jaar. In Zeeland is het opkomstpercentage bij de provin ciale verkiezingen hoog in vergelijking met andere provincies. Wat het provinciebestuur doet, raakt en interesseert heel veel Zeeuwen. En u laat dat ook weten. Het ommetje van Sluiskil gaat deel uitmaken van het Wandelnetwerk Zeeland. Dit wandel netwerk beslaat wel 2.300 kilometer aan wandelpaden. Langs kust en strand, bos en polderlandschap. Door alle wandelpaden en fietsroutes beleef je de wisselwerking tussen tand en zee optimaal. Of het nu gaat om een dagtocht of een meerdaagse wandeling. Meer lezen? www.zeeland.nl/natuur-en-landschap www.wandelnetwerkzeeland.nl www.vvvzeeland.nl/nl/actief-buiten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14