I I I I I 1 II Samen slim besparen l BEVELAND KOR met DELTA Woningadvies II Kooktraining begaafde kids L F l Start nu met uw advies op www.DELTA.nl/Woningadvies! F Spouwmuurisolatie, een nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Bij het energiezuiniger maken van uw woning komt veel kijken. DELTA maakt het u makkelijk. Vanaf nu is er DELTA Woningadvies: Online snel en overzichtelijk uw eigen advies-op-maat De meest efficiënte energie-investeringen op een rij Inzicht in terugverdientijd én besparing Direct offertes aanvragen en orders plaatsen Proefles In Balans Zeeuwse Auto Model Ruilbeurs "Ti l Avond over Flightsimulator Bergmuzikanten op bezoek Busreis naar Nederland zingt Kunstuitleen te gast bij ADRZ - S3H E3 - O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 7 C www.hetvrijdaggevoel.nl C www.kunstingoes.nl C overbeeke(g)zeelandnet.nl S www.demuzieknote.nl in Kapelle maar eerst dus C www.hcczeeland.nl/zee/ airliners GOES - Mannenkoor De Lofzang verzorgt komende zaterdag de traditionele februarizangavond in de Sionkerk. Het koor staat onder leiding van Ron van Ommen met als organist Jos Oreel. Jongerenkoor Heman uit Capelle aan de IJssel is het gastkoor voor deze avond. DS. Maljaars spreekt over het thema: "op weg naar Sion" Naast koorzang en muzikale intermezzo's is er in het programma ook ruimte voor samenzang. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis. in Colijnsplaat. De Brass band staat onder leiding van Hugo Verweij en heeft in dit jaar alweer wat nieuwe leden mogen verwelkomen. De zaal is open vanaf 14.00 uur en het concert begint om 14.30 uur. del Ruilbeurs. Dinky Toys, Matchbox en ander leuks in zo’n veertig kramen. De schalen variëren van 1:160 tot 1:16. De toegangsprijs is 1,50 euro voor volwassenen en voor kinderen tot 10 jaar 50 cent. toont een breed en gevari eerd aanbod. Er is realistisch en abstract werk, uitbundig of ingetogen, in kleur of zwart-wit. Alle werken zijn te huur via Kunstuitleen De Bevelanden in Goes. De expositie is dagelijks te be zichtigen van 8.00 tot 20.00 uur in het ADRZ aan de ’s Gravenpolderseweg 114 in Goes. Potentie» In Mf,nA4v.«* 3K Heinkenszand - In De Sten- ge, Stengeplein 1 in Hein kenszand, is zaterdag 7 fe bruari van 10.00 tot 15.30 uur de zeeuwse Autio Mo- GOES - Senioren kunnen er zelf veel aan doen om val partijen te voorkomen. Bij voorbeeld door in beweging te blijven. Het In Balans programma is ideaal voor senioren. De oefeningen zijn rustig en niet moeilijk. Er is veel aandacht voor even wicht, coördinatie, concen tratie en ontspanning. Bezoek de gratis proefles in Zorgcentrum Randhof op donderdag 5 februari om 13.45 uur of op vrijdag 6 februari om 14.00 uur in Erasmuspark. Voor vragen en verdere informatie kunt u ter plekke terecht bij de docente. «A - - I ■<- tien muzikanten met een lichamelijke of geestelijke beperking namelijk te gast bij Brassband Wilhelmina. Beide clubs zullen mooie klanken ten gehore brengen en het belooft dan ook een speciale middag te worden. De Den Bergmuzikanten worden begeleid door Ma rianne van Strien op accor deon en Ineke Poelman op keyboard. Ze staan onder leiding van dirigent Gert Harinck. De Den Bergmu zikanten bestaan dit jaar 25 in Verenigingsgebouw De jaar. Om hun jubileum te Brug aan de Havelaarstraat vieren geven ze ook een con- lOld in Colijnsplaat. Op eert op 17 april in de Vroone deze middag zijn de zeven- KLOETINGE - Op woensdag 25 februari start Praktijk voor Kindercoaching Het Vrijdaggevoel bij Kibeo Zo- merweg in Kloetinge een so ciale vaardighedentraining voor hoogbegaafde kinde ren vanaf zeven jaar. De kinderen leren hier omgaan met verschillende voor hen vaak lastige situaties. De training bestaat uit 7 lessen op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de training wordt er gekookt en geleerd. Tijdens het be reiden van allerlei lekkers leren de kinderen onder andere zichzelf voorstel- len, een gesprek aan te gaan, een speelafspraak te maken en wanneer te luisteren en wanneer te praten. Meer informatie over de training bij Natasja Louwerse 06- 27257383 of op ‘s-Heer Arendskerke Donderdagavond 5 febru ari houdt de werkgroep Flightsimulator van de hob by computerclub HCC een bijeenkomst in het dorps huis Heer Arendhuis aan de Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke. Deze werk groep Flightsimulator van HCC komt iedere eerste en derde donderdag van de maand bijeen. De toegang is gratis. Ook niet leden zijn welkom. De bijeenkomst be gint om 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur) en eindigt om 22:00 uur. Het thema van deze avond is Airliners en wolkenluchten. HCC is dé ontmoetingsplaats in Zeeland vpor iedereen met interesse in de digitale we reld, de club brengt compu- teraars in contact met men sen met dezelfde interesses, bijvoorbeeld via één van hun werkgroepen van en thousiaste hobbyisten. COLIJNSPLAAT - Op zater dagmiddag 7 februari is er een muzikale happening KAPELLE - Er rijdt een bus naar Nederland Zingt op 18 april. Deze bus vertrekt die dag om 7.00 uur bij het ANWB-Station Vierwegen te Kapelle. Tussen 18.30- 19.00 is de bus weer terug. Meerijden kost 20 euro per persoon, een toegangskaart voor Nederland Zingt kost eveneens 20 euro, iedereen moet zelf voor een toegangs kaart zorgen. Deze zijn te bestellen op internet via www.eo.nl of telefonisch via 0900-3002200. Opgeven voor de busreis kan bij W. Overbeeke via 0113-343919 (tussen 19.00-20.00) of per e-mail via GOES - De expositiegangen van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes zijn tot 22 april ingericht met werken van Stichting Kunstuitleen De Bevelan den (KUB). De kunstuitleen I DELTA Woningadvies Maak lw re A.'Lr'zarw er □essaar op ow n SUrt Ojwotb" Mmn WnUnur Befwa

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7