Bevelands dier in het vizier ZLM vijfde keer op rij de beste Evenals in 2010,2011, 2012 en 2013 heeft ZLM de meest tevreden klanten van alle schadeverzekeraars in Nederland. Dichten in het Zeeuws Michieltje De Bevelander7 CAMELEON COLOFON ■I KORT NIEUWS Koopzondag voor het carnaval - WGGGNGR Media Ook uw kaartje in De Bevelander? Clip Gebroeders Bin staat online Wie is de leukste baby van Zeeland L 4 f I k www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 5 Door Leon Janssens Zeeuws Compliment uit handen van de CdK Han Polman. C www.zlm.nl C www.gebroedersbin.nl www.dierenasielgoes.nl geweest. Hij leefde in zijn tijd met eigen gewoontes, tradities, plussen en minnen. Zijn bijnaam, koosnaam, Bestevaer heeft hij als sociaal, dienstbaar mens verdiend. Hij was zeeman, handelaar, krijgsman, di plomaat en vader van een gezin én van zijn bemanningen. Wat dat betreft een alleszeg gend boegbeeld voor Zeeland, in het verle den en nu. Hij liet zich niet klein krijgen, was gezagsgetrouw, maar niet slaafs. De vete met Tromp, de Zeeuw tegen de Hol lander, GTST in het Rampjaar 1672. Wie in Zeeland zegt dat hij even langs Michieltje gaat hoeft aan kenners weinig uit te leggen. Michieltje en de Boulevard zijn synoniem, je gaat even in Vlissingen langs de mooiste straat van Nederland een frisse neus halen bij de zee, bij ons Michieltje. De kleinzoon van een vriend kreeg vanuit ADRZ locatie Vlissingen een knuffelbeer mee naar huis. Ook dat is Michieltje. Commercie»! directeur ivo van der Velde Druk Wegener Nieuwsdruk leuke sfeer. Wij kennen ook geen P&O afdeling, onze lei dinggevenden hebben hun zaken op orde en kiezen zelf hun eigen mensen.” - redactie, bevelander© wegenermedia. nl 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, Rubrieksadvertenties E telesales.njbrieks@wegenermedia.nl T (088) 0139999 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de- bevelander, nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl T (088) 013 09 21 "V Torig week ging de film Michiel de Ruyter landelijk in première in het V Scheepvaartmuseum Amsterdam en een dag later daar waar hij thuishoort, in Vlissingen. Michiel de Ruyter heeft altijd tot de vaderlandse verbeelding gesproken, van zijn blauw geruite kiel, zijn klauterpartij hoog op de St. Jacobskerk tot zijn bekendste wapenfeit, de tocht naar Chatham. De kapot gevaren ketting over de Thames en het grootste schip van de Engelse vloot, de Royal Charles, buitge maakt. Dat leerden wij vroeger allemaal in de schoolbanken. De overwinningen in de Engelse Oorlogen, het bestrijden van Duinkerkse piraten, en de noodlottige kanonskogel in de slag bij Agosta die hem fataal werd. De gewone Vlissingse jongen bracht het tot admiraal en groeide uit tot de grootste zeeheld van Europa. Ik denk dat Michiel vooral een mensenmens is 'S-HEERENHOEK - Komende zondag 8 februari houdt Welkoop ‘s-Heerenhoek voor de tweede keer car- navalskoopzondag. Deze zondag zal geheel in het teken staan van carnaval, met muziek van Triple DJ’s. De rode loper wordt weer uitgelegd en dit jaar zal dansstudio Shirley zijn medewerking verle nen door met intermezzo’s enkele kledingstukken te showen. Om het half uur wordt er door twaalf kin deren kleding geshowd in een dans. Deze zondag is de winkel geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Mo is gewend aan andere katten, dat gaat gewoon goed samen. Foto: Dierenasiel De bevelanden Advertentieverkoop •n media-ad vi»s Pieter Karman E adverterenzedand@ wegenermedia.nl T 06-94 267116 Familieberichten E familiebwichten@wegenermedia.nl 1(088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via wwwfamilieberichtenonline.nl Redactie Frank Husslage (foto), Harmke Kik, Michiel Bouwman, Marina Meijers, Dennis Rijsbergen (redactiechef) Bezorgklachten www.dew eek krant onverspreid klachten T (0900) 424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentie-tarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV GOES - De Bevelander wil graag jonge ouders van Noord- en Zuid-Beveland feliciteren met de geboorte hun nieuwe spruit. Is uw gezin onlangs uitgebreid? Wij zorgen voor een gratis vermelding in De Beve lander én maken de ge boorte wereldkundig via de Facebookpagina van onze krant. Stuur een geboortekaartje naar Redactie De Bevelan der, postbus 5046, 4380 KA Vlissingen of mail de gegevens naar in het jaar volgt ook nog de vertelwedstrijd Uutgespro- ken Zeêuws. De deelnemer dient een ori gineel, zelf geschreven ge dicht in dat nog niet eerder is gepubliceerd. Het gedicht moet in het Zeeuws geschre ven zijn in een spelling die de deelnemer zelf kiest. Ook de keuze van het thema en de lengte van het gedicht staat de deelnemer vrij. Elke deelnemer mag maximaal drie gedichten insturen per categorie en vijf in totaal (bijvoorbeeld drie haiku’s en twee gewone gedichten). De gedichten hoeven niet te gelijk ingestuurd te worden; er mogen een aantal maan den tussen zitten. Inzenden kan tot en met 31 augustus naar intzeeuws@scez.nl of SCEZ- In ’t Zeêuws - Postbus 49 - 4330 AA Middelburg. GOES - Dit jaar is er een ge dichtenwedstrijd in het Zeeuws dialect. Het start schot werd gegeven op de Gedichtendag op 29 janu ari 2015, aan het begin van de poëzieweek. Die week loopt tot 4 februari, maar de Zeeuwse gedichtenwed strijd loopt langer door. In sturen van gedichten in het Zeeuws kan tot en met 31 augustus 2015. De organisi- atie van de wedstrijd is in handen van Stichting Cultu reel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Stichting De Zeeuwse Taele. De wedstrijd in Zeeuws di alect is in het kader van het SCEZ-project ‘In ’t Zeêuws’, dat in de even jaren zang (Zing Zeeuws!) en in de oneven jaren het gesproken en geschreven woord op de voorgrond plaatst. Later GOES - De videoclip voor de single ‘Morgen jaagt mijn kogel’ van Gebroeders Bin staat nu online. Één van de liedjes van hun album over de Eerste Wereld Oorlog genaamd ‘Brieven’. Het liedje verhaalt over het kerstbestand tijdens eer ste kerst 1914. Een avond van vrede en ontmoeting tussen de strijdende par tijen. De videoclip bevat geen oude beelden over de oorlog juist omdat de boodschap in het liedje op dit moment helaas zeer actueel is. De videoclip bevat sfeerbeelden die ge maakt zijn in en rondom Huis der Boede ‘in Kou- dekerke, Zeeland. De clip is gemaakt door Set Vexy, die ook al een videoclip maakte met Blof GOES - Afgelopen zaterdag bevatte de PZC een baby- bijlage. Op de ruim 500 baby’s daarin kan tot 21 februari gestemd worden: wie is de leukste baby per gemeente. Alle dertien gekozen baby’s krijgen een kledingwaardebon van Le BB in Kruiningen ter waarde van 50,- euro. Vanaf 21 tot 27 februari kan er gestemd worden voor de leukste baby van Zeeland. Zaterdag 28 fe bruari wordt diens prijs, een kledingwaardebon van Le BB in Kruiningen ter waarde van 500,- euro, uitgereikt. lijkt op ons gedoetje hier scoort u vast punten bij ons Mo’tje! Dierenasiel De Be velanden, Westhavendijk De ZLM valt regelmatig in de prijzen. Zo ontvingen Marinus Schroevers (Links) en Bram de Jonge vorige maand ook al een Foto: Frank Husslage werkers blijven authentiek. Er zijn wel doelstellingen, zoals de telefoon binnen vijftien seconden opnemen, en dan geen bandje of keu- zenummers, maar direct vlees en bloed aan de lijn. mer een zijn, maar dit is hoe wij normaal ons werk doen”, zegt Marinus Schroevers, “Wij kennen hier ook geen targets qua winst en omzet of het aantal telefoontjes. Geen ‘push’, relaxed; onze mede- Gewoon zorgen dat je direct goede communicatie met je klanten hebt.” Schroevers sluit af met: “Wij gaan voor tevreden mede werkers en doen daar heel veel aan. Er heerst hier een GOES - Het Verbond bena derde van zestien schade- verzekerings-maatschap- pijen nieuwe en bestaande klanten en klanten met een recente schade-uitkering. Onder meer werd gevraagd naar duidelijkheid van de communicatie, persoon lijke service en uitbetalen van schades. De klanten van ZLM zijn het meest te vreden: ook op klantvrien delijkheid scoort ZLM het hoogst. Van de ZLM klanten vindt 97 procent ZLM klant vriendelijk. Het gemiddelde van alle maatschappijen is 78 procent. De directie van ZLM wordt gevormd door Marinus Schroevers en Brajn de Jonge. In het Klanttevreden- heidsonderzoek wordt de filosofie van ZLM herkend. “Dit is de vijfde keer sinds dit onderzoek door heel Nederland wordt gehouden en wij zijn steeds nummer een. Voor ons bedrijf is dat eigenlijk niets bijzonders. Wij willen niet per sé num- GOES - Mo is een lief en be scheiden katje. Ze is gezellig aanwezig, maar zal zich be slist niet naar voren schui ven zo van “kijk mij eens”... Zo zit Mo niet in elkaar, dus u zult er zelf ook wat moeite voor moeten doen om haar in beeld te krijgen. Mo is gewend aan andere katten, dat gaat gewoon goed samen. Honden kent ze niet van dichtbij en ze heeft er ook weinig behoefte aan om die wel van dichtbij te leren kennen, dus zoeken we een nieuw thuis zonder blaffers. Onze Mo is graag buiten, be halve hier in het asiel, want daar is het binnen kennelijk veel gezelliger. Dus als uw .inrichting thuis een beetje

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5