Winterse wegen snel s® VERHUIZEN MET ZORG! TVofAUDIO (3 Zaagmolenstraat 6 - Goes Gepekelde wegen I I I I I I I I I I I I 0113 22 22 20 R www.rtvdewitte.nl Bel: 0113 22 34 49 DEFECT? Plaatwerk zetwerk: tot 12 m en 1400 ton walsen: lot 100 mm dik -tot 3000 mm lengte [ruime voorraad staal. RVS duplex aluminium 12000x3000 mm AANG/ENBRUG M Y-l M Dagopvang van kinderen tot 4 jaar 0113 - 57 38 78 monoMimouERS I 3 HALEN 2 WIJ STOFFEREN O.A.: Krabsalade l Waarom wordt er niet gestrooid tijdens sneeuwbuien en wie Kabeljauwfilet Tot ziens bij vishandel Van As Zeeland BV Flexibele opvang Is bij u thuis alles op orde? Erna Verheij organiseert voor u drie workshops: VISHANDEL VAN AS ZEELAND B.V. J50 -■ Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? I BeL: Ollg - 57 24 2/ J www.aangeenbrugelectro.nl R X Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f. Pour Voos Van Biemen dé beauty expert van Goes 7 95 I Vispannetjes met zalm - Lekkerbekken van kabeljauw Buitenschoolse opvang O www.de-bevelander.nl Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl door Rachel van Westen Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113-57 0930 4c. Klassiek en modern meubilair www.metalservices.nl Vogel Verhuizingen 150 gram voor De Bevelander woensdag 4 februari 2015 2 5 kg mooie aardappels Frieslanders 2,- 500 gram Autobekleding, motorzadels, caravan/bootkussens Waar: Tijd: Prijs: Ook zal Erna aanwezig zijn op de Open Dag van de Vroone zaterdag 7 februari. Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder. Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis. www.stoffeerderijbrouwer.nl Projectmeubilair voor kantoren en zorginstellingen Afgelopen donderdag zorgden de winterse buien voor aardig wat commotie. Na een sneeuwbui in de vroege avond was het gevaarlijk glad op weg. Op de sociale media werd volop gemopperd, want waarom wordt er niet gestrooid tijdens zo’n sneeuwbui en wie neemt eigenlijk de beslissing wanneer er wel gestrooid moet worden? Weekaanbiedingen 03-02 t/m 07-02-2015 JOHAN ZIT VAN ONDER TOT BOVEN ONDER DE PEKEL EN OLIESPETTERS zakken, dus ik verwacht dat we om ongeveer 22.30 uur de aannemer en de chauf feurs van de strooiwagens oproepen.” Nieuwe Rijksweg 8 's-Heer Hendrikskinderen 0113-213642 's-Gravenstraat 2 te 's-Gravenpolder T: 0113-31 20 21 M 06-12 27 83 34 Email: info@kesselaar-agf.nl Website: www.kesselaar-agf.nl Iedere vrijdag en zaterdag geopend 10 stuk grote Mineola's 3,50 super van smaak geldig op 6 en 7 februari 2015 Voor info en inschrijven workshops; www.ongeruimd.org of bij de Vroone. I www.datrepareerikzelfwel.nl in actie te komen. De aanne mer en de chauffeurs van de strooiwagens haasten zich naar de Zeeuwse verdeel punten. Eén daarvan is het verdeelpunt in Kapelle. Hier heerst een enorme bedrijvig heid, vrachtwagens rijden af en aan en worden onafge broken volgeladen met zout. Chauffeur Johan Mol drinkt nog snel een bekertje koffie en dan gaan we op pad. A.G.F. - 's-Gravenpolder 2 kg Elstar grote maat 1,- *»ardappele de Vroone in Kapelle mi 13.30 uur av 19.30 uur 15 euro 2,50 5,0C korting bij 2e/3e workshop Do 12-2mi/av: workshop Opruimen Do 19-2mi/av: workshop Administratie Do 05-3 mi/av: workshop E-mail/PC Het zout wordt al in de zomermaanden besteld en vervolgens verspreid over vijf strategische zoutloodsen en van daaruit weer over zestig steunpunten door heel Nederland. O In Zeeland zijn elf steunpunten waar zout op ligt geslagen en waar het materieel klaarstaat wanneer er actie moet worden ondernomen. Het zout dat over de Zeeuwse wegen wordt gestrooid komt uit Nederland, Egypte en Chili. Let op wij zijn verhuisd Lange Vorststraat 49-51 Goes www.parfumerievanbiemen.nl staat nauw contact met het KNMI. Bovendien zitten er in en naast de Zeeuwse wegen speciale tempera tuur- en geleidingssensoren, deze meten de temperatuur van het wegdek en van de bodem onder het wegdek en daarnaast zijn deze vernuf tige sensoren ook in staat om te meten of er nog vol doende zout aanwezig is op het wegdek. I 1 .1 Plezier Hij lag net in bed, toen zijn telefoon ging. “Het winter seizoen begint op 1 okto ber en loopt door 1 mei. In die periode ligt de telefoon altijd naast mijn bed.” Op de vraag of het went om bij nacht en ontij uit bed gebeld te worden, moet hij even la chen. “Nou, nee, niet echt, maar het hoort erbij en ik heb er ook best plezier in hoor.” Elke chauffeur rijdt zijn vaste route wanneer hij wordt opgeroepen. Maar deze avond loopt het alle maal anders.Ongeveer een kwartier nadat de strooier is en kabeljauw, 2 voor Cruciaal Het tijdstip waarop er actie wordt ondernomen is alles bepalend. Gaan de strooi- auto’s te vroeg op pad, dan heeft het strooien nauwelijks effect en is het verspilling van zout en onnodig belas tend voor het milieu. Wordt er te laat actie ondernomen, dan kunnen er levensge vaarlijke situaties ontstaan. Om dit cruciale tijdstip zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen heeft Rijkswater- Afgelopen donderdag zorgden winters 1 ^'e De Bevelander reed mee met de mannc Oproep Rond 22.45 uur op die be wuste donderdagavond komt er een oproep. Het wegdek nadert het vries punt, dus nu is het tijd om - ?5% Zeeuws Met die gegevens kan er nauwkeurig worden bere kend of er kans bestaat op gladheid. Om het plaatje compleet te maken heeft Rijs waterstaat een contract met een Zeeuwse metecjo- loog, deze deskundige kan zeer gebiedspecifieke gege vens verzamelen. Wanneer er sprake is van sneeuwval worden er weginspecteurs ingezet, zij geven informatie door over de situatie op de weg. Al deze gegevens wor den in de gaten gehouden door de gladheidscoördina- tor. Hij beslist, eventueel in overleg met de meteoroloog, wanneer er gestrooid moet worden. liW r— BOES - “Het wegdek is nog Trade Metal Services v.o.f. steeds boven het vriespunt en dan heeft strooien geen effect”, vertelt de gladheids- coördinator van de regio Zeeland diezelfde avond, kort na het verschijnen van de eerste berichten. “Boven dien is het een goed zichtba re gladheid, dus weggebrui kers moeten dan berekend zijn op het gevaar. Overigens is de temperatuur is aan het

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2