Prijzen voor kerstpuzzels I 0 ri morres I Agrimarkt steunt het NKFD supermarktketen het belang dat ze hecht aan goede voe ding voor huisdieren. Het NKFD is een goed doel met CBF keur en voor haar acti viteiten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. De overeenkomst met het NKFD wordt morgen, don derdag 5 februari, onderte kend bij Agrimarkt in Goes. Een op de drie gezelschaps dieren krijgt te maken met kanker. De gevolgen voor ONDERNEMER 1’! ft Voor ’nen goede pint en een goede pot eten OPRUIMING: TOT WEL 70% KORTING OP SHOWROOMMODELLEN 1 gU fl K KORTING TOT WEL J et begon met dit bord. WINTER- ACTIE üh Voor ik het wist zag ik een hele eetkamer voor mij. Want hier valt zo veel te zien dat de ideeën vanzelf komen. Een super inspirerende winkel! ZELFS OP DE NIEUWE MORRES- COLLECTIE* ST f ABNAMRB Beste Industrieweg 2 4561 GH Hulst (Zeeuws Vlaanderen) ELKE ZONDAG OPEN Gratis hoortest bij CZ Hoordagen - www.morres.com EEN WERELD VOL WOONPLEZIER h in cr O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 27 I 4» Vraag een verkoopadviseur naar de voorwaarden. Actie verlengd t/m zondag 8-2-2015. Deborah en Wesley openen zondag 1 maart café restaurant Den Baas en zijn Madam. Foto; Leon Janssens C www.tonen-hoortechniek. nl het dier en het gezin kunnen een behoorlijke impact heb ben. Het (NKFD) geeft voor lichting over preventie en behandeling aan onder meer diereigenaren, dierenartsen en andere beroepsgroepen die te maken krijgen met kanker bij huisdieren. Ook ondersteunt en initieert het NKFD projecten en onder zoeken die leiden tot het vroeg opsporen van kanker bij dieren. g VAHfifDRUW) 71 De prijswinnaars van de twee kerstacties: links Esly Kloos terman en rechts Gabriëlla van Dijk. Foto: PR GOES - 5456 lampjes, dat was het juiste antwoord op de GroenRijk prijsvraag waar klanten in de kerstperiode van afgelopen jaar konden raden hoeveel lampjes er in de kerstboom zaten. Niemand had dit aantal exact goed geraden, maar de elfjarige Esly Kloosterman zat het dichtste bij het juiste antwoord. Daarmee won ze een splinternieuwe fiets ter waarde van maar liefst 399 euro. Ook bij de Marskramerwin- kel in Goes konden klanten in dezelfde periode raden hoeveel kerstballen er ver zameld waren. Dit keer in een grote vaas. Veel mensen waagden een gokje, maar niemand zat zo dichtbij het juiste antwoord van 729 kerstballen als Gabriëlla van Dijk uit ‘s-Heer Hen- drikskinderen. Zij zat er met haar schatting maar drie GOES - Tonen Audiologische b Techniek verzorgt hoorda gen bij het servicekantoor van CZ in Goes. CZ-verze- kerden kunnen hier vrijblij- vend terecht kunnen voor een hoortest en adviezen over slechthorendheid en boortoestellen. Tonen is gespecialiseerd in het aan passen en onderhouden van boortoestellen bij mensen thuis. Wanneer blijkt dat er gehoorverlies is, kan Tonen een uitgebreide hoortest uit voeren bij de persoon thuis. Hier kan tijdens de hoordag direct een afspraak voor ge maakt worden. Het in huis uit voeren van een hoortest heeft een positief effect op de afstelling van boortoe stellen, omdat er beter kan worden ingespeeld op de dagelijkse luisteromgeving. De Hoordag bij CZ aan de Wulfaertstraat 25 in 4461 HS Goes is dinsdag 10 fe bruari van 9.30 tot 17.00 uur. Nog niet op alle CZ service- kantoren staat een hoordag gepland. CZ verzekerden kunnen in dat geval hun ei gen CZ servicekantoor aan melden voor een hoordag. Bij voldoende aanmeldin gen zal Tonen Audiologi sche Techniek op die spe cifieke locatie een hoordag organiseren of de persoon op afspraak uitnodigen. vrijdagmiddag. Alles met de aanstekelijke, verfrissende en originele insteek die We sley Brandt, aanwezig voor ondersteunende activiteiten, in Middelburg hanteerde. Na bijna tien jaar met succes de uitbater van Yachtclub Middelburg te zijn geweest en eetcafé Den Fantast en Yachtclub Brouwershaven, vond ‘Den Baas’ via een aanbod van Watersport Ver eniging Wolphaartsdijk een nieuwe uitdaging. Ook te reserveren voor brui loften en partijen. Geopend vanaf 16.00 uur; vanaf april 12.00 uur, vrij parkeren. Den Baas en zijn Ma dam, Watersportweg 4, Wolphaartsdijk www.den- baasenzijnmadam.nl kerstballen naast. Daarmee won Gabriëlla een keurige pannenset ter waarde van 120 euro. GOES - Agrimarkt en het Ne derlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) starten een bijzondere samenwerking. Agrimarkt gaat een deel van de verkoopopbrengsten van de nieuwe dierenvoedings- lijn ‘Karakter’ aan het NKFD doneren. Karakter is voe ding voor hond of kat zon der tarwe en tarwegluten, aangepast op grote, kleine, jonge, oude of gevoelige die ren. Hiermee benadrukt de WOLPHAARTSDIJK - Op een unieke locatie aan het Veer- se Meer in Wolphaartsdijk maakt café restaurant ’t Kraaienest zondag 1 maart een nieuwe start. Nieuwe ei genaresse is Deborah Schip per en zij werkt hier met een nieuwe formule ‘Den Baas en zijn Madam’, bekend uit Middelburg. Dit concept was een door slaand succes met een Vlaamse Bourgondische Hap zoals frites met biefstuk, halve kip met frites tot een halve Oosterscheldekreeft, alles vanaf 9,50 euro. Even gezellig wat drinken of een ijsje halen voor de kin deren. Tevens een goede bar- formule, wel honderd soor ten bier, met Happy Hour op r—-- iFORbS marskramer

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 27