I RWS investeert zeer fors I I I E 1 u us 4?9 5?9, IK Jong, sportief en creatief? Ruim 2100 pakken koffie voor Voedselbank bij actie Lionsclub O?9, Informatieavond Kunst Cultuur URBAN CULTURE Kom jij naar de meest creatieve klas van Zeeland? I 5| 6| 7 www.pontes.nl woensdag 11 februari PLUS Corbijn Fort den Haakweg 12 14354 AE Vrouwenpolder T: 0118 59 35 17 CJi r I O www.de-bevelander.nl VMBO gemengd/theoretisch, HAVO, VWO en Gymnasium, Kunst Cultuur, Tweetalig VWO en Technasium 1 ZAK 3 STUKS Oranjeweg 90 4461 LR Goes tel. 0113-21 69 71 info@pontes.nl 500 GRAM voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders, aanvang 19.30 uur vooraf aanmelden via de website www.pontes.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 17 1 1 1 I 1^5 z -Lv k Foto: PR C www.rwsgoes.nl/nbl2015 1 www.goes-hoopz.nl. ZATERDAG VRIJDAG FEBRUARI FEBRUARI •VMBOGT/HAVO wederverkopers en/of grootverbruikers Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. m weeti 6 ic.-.öe-'c; ROUTES Wil jij je culturele en creatieve talenten optimaal ontwikkelen? Meld je dan aan voor de Kunst Cultuur- klassen op Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg. Naast beeldende vakken en muziek ga je aan de slag met dans, toneel, fotografie en film! Er zijn mogelijkheden voor de volgende niveaus: VMBO GT HAVO •HAVO/VWO •VWO GOES- Ben jij tussen de twaalf en achttien? Hou je van de urban lifestyle en muziek? Lijkt het je leuk op een uit dagende manier te sporten? Dan is Hoopz! experience iets voor jou! Op 6 februari in Jeugdcentrum Goese Pol der in Goes, van 15:30-18:00 uur, worden diverse demo’s en workshops in Streetdan ce en Streetbail gegeven. Er zijn clinics van So you think you can dance jurylid en choreograaf Eszteca Noya en professioneel freestyle basketballer Showcase, De toegang en deelname aan activiteiten zijn gratis. Deze dag is de officiële kick off van een nieuw programma Nieuwstraat in Kamper land een aantal levens- loopbestendige woningen opgeleverd. Deze wonin gen komen op de plaats waar nu dertien voorma lige Woonzorg-woningen staan. “In de Willem-Alexander- straat in Kortgene worden er een aantal woningen gesloopt. Dit doen we om meer ruimte te creëren,” zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. “Op de plaats waar nu twaalf voormalige Woonzorg-woningen staan komt extra groen en infra structuur zoals parkeerge legenheid en stoepen. Hier- daagd worden, samen met anderen, in een crew zelf logo’s te maken, kleding te ontwerpen, choreografie te verzinnen enzovoort. Het gaat om meer dan alleen sport, het gaat om elkaar motiveren en inspireren. Hoopz! Experience wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Goes, de NBB, SMWO, de Cultuurmij Oost, BV de Volharding en door het CIOS. Als sporten niet jouw ding is ben je ook welkom en wordt er gezocht naar een andere rol in de crew. Inschrijven kan op 6 februari of via: nator en voorzitter van de activiteitencommissie van Lionsclub Goes. “Maar het resultaat mag er zijn.” Douwe Egberts beloont deze inspanningen door het aan tal waardepunten met twin tig procent te verhogen en keert als tegenprestatie voor deze inzameling hiervoor pakken koffie uit ten bate van de Voedselbank. Dit im pliceert dus meer dan 2100 pakken koffie voor de Voed selbank in Goes. “Daarmee PLUS Paprika mix Zak 3 stuks PLUS Culinaire varkenshaas Mediterraans of naturel. kilo 8 98 Per 500 gram er in de GOES - In december 2014 rea geerden de Bevelanders zeer enthousiast op de Douwe Egberts Waardepuntenac- tie van Lionsclub Goes. Er werden meer dan 1.047.000 Waardepunten ingeleverd bij de twintig inleverpun- ten op de Bevelanden. De afgelopen weken is er druk geteld. “Het was een monni kenwerk om met onze leden al deze punten te sorteren, te tellen en te bundelen”, zegt Jaap de Jonge, coördi- mee creëren we een mooie woonomgeving en wordt het gevoel van veiligheid vergroot.” In 2017 wordt het nieuwbouwcomplex Stadspolder opgeleverd. In dit complex komen twintig seniorenappartementen. De corporatie gaat verder in gesprek met deze be woners. Er wordt gekeken naar de wensen, behoeften en financiële situatie. Alle investeringsplannen in de gemeente Noord-Beveland zijn nu bekend. De plan nen vragen een investering van 9,3 miljoen euro. ,-t* W V Hoopz! experience, een ini tiatief van Movesldance wa rehouse Zeeland en Proball. Al jarenlang kun je bij Moves! dancewarehouse je moves verbeteren in street dance en andere urban dansstijlen en bij proball je skills in basketball, met streetball in het bijzonder. Nu kan dit, vanwege een toegekende subsidie voor het project, zelfs twee jaar lang gratis. Na inschrijving mag je wekelijks deelnemen aan trainingen, clinics en les sen onder begeleiding van gediplomeerde trainers en docenten. Naast het dansen of basketballen zul je uitge- t'"-: Voor iedereen tussen twaalf en achttien jaar oude die van urban lifestyle houdt, is komende zaterdag de Hoopz! experience in jeugdcentrum Goes Polder. Offley Port I Ruby; tawny of white. I liter 7.99 1 Hes 75 d Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. DONDERDAG FEBRUARI scoort Lionsclub Goes, gere lateerd aan het aantal bewo ners, als een van de hoogste in het land”, aldus Jaap de Jonge. “Veel hulde aan de Bevelanders en dank aan de bedrijven en de midden stand die ons hierin hebben gesteund. Dit smaakt naar meer, de basis is voor vol gend jaar is gelegd.” Lions club Goes zal ook eind dit jaar zeker weer met deze ac tie de nodige punten willen ophalen. KAMPERLAND KORTGENE - Woningcorporatie RWS partner in wonen heeft haar investeringsplannen voor Kamperland en Kort gene bekendgemaakt. In de Nieuwstraat in Kamperland en de Wil- lem-Alexanderstraat en Bernhardstraat in Kort gene biedt RWS in totaal 41 huishoudens een maat- werkpakket aan. De huur der kiest dan zelf voor welke extra woonaanpas- sing hij wil betalen. Het maatwerkpakket wordt in 2015 samen met huurders opgesteld. In 2018 worden i-j 3 VOOR PLUS Italiaanse-, Texaanse- of volgranenbol 3 stuks

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 17