I I I I I I ogrimorkt g Een opsteker voor de provincie I 25% korting! VERKIEZINGEN AGRÏMARKT SUPER PREMIUM DIERVOEDING toegevaegde telturstoffhs stuaatestoffe*. eu. &ow&erveru*4)swóddelen IU De aankondiging van de komst van de Marinierskazerne kwam in een periode dat er diverse organisaties uit Zeeland dreigden te vertrekken of failliet gingen, zoals Zalco en Thermphos. En de politie en rechtbank fuseerden met hun collega’s in West- Brabant. Zelfs het zelfstandig voort bestaan van de provincie Zeeland was niet veilig. De komst van de Marinierskazerne was dus een mooie opsteker voor de provincie. GOES - Door de contacten van toenmalig Commissaris van de Koningin en oud-mi- nister Karla Peijs is het idee ontstaan om te proberen de Marinierskazerne naar Zee land te halen. Onderzoek had namelijk uitgewezen dat de bestaande kazerne in het Utrechtse Doorn aan DE KAZERNE ZAL DE UITVALSBASIS WORDEN VOOR ZO'N 2000 MARINIERS Overigens bestaat het Korps Mariniers dit jaar 350 jaar. Het korps werd opgericht op 10 december 1665. Daar mee is het een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgs macht. Opvallend is het Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezin gen. In aanloop daarnaar toe publiceert De Bevelander elke week een artikel over een project of onderwerp waarbij de hand van de provincie zichtbaar is. Deel 4 gaat over de komst van de marinierskazerne. A Steun het NKFD In de strijd tegen kanker bij huisdieren. Agrïmarkt doneert een deel van de opbrengst van de verkoop van Karakter Diervoeding aan het NKFD. trouwens dat het korps anno 2015 nog steeds niet toegan kelijk is voor vrouwen. De provincie Zeeland draagt 15 miljoen euro bij in de kosten, terwijl de gemeente Vlissingen helpt door gratis de grond ter beschikking te stellen, ook verdeeld over vier termijnen. Dit geld komt op termijn bij de gemeente terug via de onroerend zaak belasting (OZB), waar de kazerne zelf ook aan mee betaalt. De nieuw te bouwen kazerne moet minimaal der tig jaar mee kunnen gaan. Het ministerie van defensie betaalt tussen de 130 en 150 miljoen euro voor deze in vestering. De komst van de Marinierskazerne is daar mee een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen verschillende overheden in Zeeland. In juni 2014 was het dan ein delijk zover. Minister van defensie Jeanine Hennis- Plasschaert en commissaris van de Koning Han Polman tekenden in Vlissingen de overeenkomst. Daarmee werd de nieuwe huisvesting voor Mariniers op de grens van land en zee een feit. Ook in Rotterdam bevindt zich dezer dagen een Mari nierskazerne, de van Ghent- kazerne, maar dit is een zogenoemde ‘opleidingska- zerne’. Hier worden toekom stige mariniers voor hun beroep opgeleid en na een succesvolle opleiding is het de bedoeling dat ze door stromen naar de kazerne in Vlissingen. Aanvankelijk leek het dat deze kazerne ook zou ver dwijnen, maar dat kon voor komen worden. De nieuw te bouwen ka zerne en het buitenhaven gebied moeten samen één geheel gaan vormen met de kazerne en het al bestaande munitiecomplex dat zich al in Ritthem bevindt. geschikt zijn om mede voor militaire trainingen te ge bruiken. De Michiel Adriaenszoon de Ruyterkazerne komt in Ritthem vlakbij de militaire - basis die er al zit. Bovendien komt er in de buitenhaven ook een terrein van circa 10 hectare bij dat gebruikt gaat worden door het Korps Ma riniers. De kazerne zal de uitvalsba sis worden voor zo’n 2000 mariniers. De verwachting van de provincie is dat op termijn zo’n 45 procent van hen in de provincie Zeeland zal komen wonen. In Doorn is dat op dit moment zo’n 40 procent. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2016 de grondoverdracht plaats vindt. Het ministerie van Agrwuartet Karateter is hypaatlergeue super preutiutu diervoeding. r>e voeding is zo samengesteld dat deze geen tarwe en tarwe-gluten bevat maar wel alles wat uw hond of teat dagelijtes nodig heeft. Met de verschillende varianten aangepast op grote, teleine, jonge of oude dieren vindt u altijd de voeding die het meest geschitet is Voor uw huisdier. Naast karateter teunt u oote nog telexen voor karateter Naturals weltee geheel vrij is van **W.nkfd.b' 1 defensie gaat dan van start met de aanbesteding. Om dat het boven een bepaald bedrag zit moet het Euro pees worden aanbesteedt. Het bouwrijp maken van de grond volgt daarna, waarna de bouwer in 2017 van start kan gaan. Als alles volgens plan verloopt dan zou de kazerne in het vierde kwar taal van 2019 klaar moeten zijn. Tot die tijd blijft de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn net als het bijbeho rende logistieke complex in Maartensdijk operationeel. vervanging toe was en al gauw bleek dat een nieuw te bouwen kazerne in Vlis singen goedkoper was dan het verbouwen van de be staande kazerne in Doorn. Bovendien was er in Vlis singen veel meer ruimte - de kazerne wordt circa 70 hec tare - terwijl die in Doorn 40 hectare is. Zeeland heeft ook voldoende gebieden die Karakter Super Premium diervoeding voor hond of kot alle varianten O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 februari 2015 15 1 door Mark Lobbezoo TT Ld liter pr'js oktle 3.60 Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) ondersteunt en initieert projecten die leiden tot het vroeg opsporen van allerlei soorten kanker bij dieren en het verbeteren van de behandelmethodes, zodat de kwaliteit van leven van dieren met kanker wordt verhoogd. Meer weten over het NKFD? www.nkfd.nl Het Korps Mariniers dit jaar 350 jaar en is een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Foto:flickr.com Aonbtedmg uit deze advertentie is geldig t/m zaterdag 7 februari 2015. Aanbiedingen zijn met bestemd voor wederverkopers. Max. 10 stuks per product per klont. Pri jswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Indien een artikel onverhoopt is uitverkocnt tijdens de aktiepenode ontvangt u een aktietegoedbon (muv op^op artikelen) Agnmorkt Goes, Van Doornestroat 2 - Agnmorkt Middelbornis, Korendreef 24 - Agnmorkt Oud-Beijerland. Polderlaan 6 Agrïmarkt Roosendaal, Streuvelstaan la - Agnmorkt Vlissingen, Papegaaienburg 5. Kijk voor actuele openingstijden op www.agrtmarkt.nl Hondenbrokken odult Turkey/Rice zak o 2,5 kilo van:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15