I Uitvaartverzorging Niet alleen mooi, maar vooral ook liefdevol UITVAARTZOR or betaalbare kwaliteit Ui wc SBeWi K i Van der Hooft Uitvaartzorg ckoeCancf Uitvaartzorg Zorg pandde fit (Respect ’DE BEVELANDEN’ Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! grtverzorging EP MAREA UITVAART i Arjen van de Hee, uitvaartverzorger van de Hee - Marianne van der Maas Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. J ohavv H oeUvncwv Dillenburglaan 63 4461TK Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. dl O www.de-bevelander.nl De Bevelanderwoensdag 28 januari 2015 8 Het team van Marea uitvaart is met zorg samengesteld. Foto: PR dl Marianne van de Graaf Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 www.marea-uitvaart.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 r I met extra aandacht voor nazorg Telefoon 0113 504199 Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding UITVAART Uw uitvaartwensen in vertrouwde Handen i "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid...” Marianne van de Graaf startte in 2006 Marea Uitvaart. Haar visie zorgde ervoor dat het team inmiddels bestaat uit zes dames. Naast eigenaresse Marianne werken Annemieke Lobik en Annemarie Bogaard als gediplomeerd uitvaartbegeleider voor Marea Uitvaart. Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Uitvaartverzorging nabestaande na zo’n verlies de toekomst tegemoet gaat”. Peter Butler I telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl I pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Marea Uitvaart Majoorwerf 5 4374 CA Zoutelande T0640 796513 W: www.marea-uitvaart.nl ledene wordt opgebaard tot de kist en het rouwvervoer. Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde T 0113 - 23 15 77 I M 06 - 512 774 73 roeland-uitvaart.nl I info@roeland-uitvaart.nl ZORG Peter Butler Schoorkenszandweg 8b 4431 NC ‘s-Gravenpolder T:0113311517 E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl W: www.vandeFhooftiiitvaartzorg.nl Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl 45 jaar ervaring Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar! De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Uitvaartverzorging Kleurrijk Indien gewenst kunnen de dames naast stemmig zwart, ook een kleurrijke uitvaart realiseren, waarbij zowel de uitvaartbegeleiders en gast vrouwen in vooraf bespro ken kleuren gekleed zijn. “Nagenoeg alle wensen zijn mogelijk”, benadrukt Ma rianne, “als het maar bij de overledene en diens familie past.” voor een persoonlijke begeleiding bij uitvaart w GOES - “Tegenwoordig is men zich meer bewust van de mogelijkheden rondom een uitvaart”, vertelt Marianne, “Onze bedoeling is om sa men met de familie tot een goed georganiseerde per soonlijke uitvaart te komen. Eén die zowel bij hen als bij de overledene past. In korte tijd bouwen we een intense relatie op met degenen die ons het afscheid van hun dierbare toevertrouwen. Dat vertrouwen vertalen wij naar de nabestaanden in aandacht, betrokkenheid en liefde. Wij vinden het dan ook belangrijk alle tijd te be steden aan de uitvaart. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een mooi liefdevol af scheid positief kan bijdragen aan de wijze waarop je als Hetzelfde doel Het team van Marea uit vaart is met zorg samenge steld “Wij werken met drie vrouwelijke uitvaartbege leiders met een behoorlijke dosis levens- en werkerva ring. Hierdoor kunnen wij voor en met de familie de verbindende factor zijn om een uitvaart op een zo goed mogelijke manier te organi seren, te begeleiden en uit te voeren. Doordat we niet ge bonden zijn aan vaste leve ranciers hebben wij de vrij heid in het aanbieden van meerdere keuzes, variërend van de plaats waar de over- Met zorg, aandacht en respect Verzorging van alle uitvaartpofissen Cobi de Feijter VAKKUNDIGE - BUDGET VRIÉNDELIJKE UNIEKE GEDENKSTENEN SJAAK V.D.WALLE M.06-537 587 44 johan Hoekman Monique Dommanschet UitvaartbeZieling

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8