4 deweekkrant.nl Sportvereniging De Walvis 1 Week krant ,^^/e ^verwelkomt 100ste lid LOKAAL NIEUWS BEVELAND Kl Natuurlijke hulp voor de doorbloeding: goed voor het geheugen en bij koude handen en voeten Autowasstraat WE REDDEN KINDERLEVENS w normaal €14.50 0. Badminton in Reimerswaal Dames dansen in 1001 nacht Toneeluitvoering Schrabbekercke Soos voor moeders ‘Een goede door bloeding verbetert het geheugen en bevordert het concentratie vermogen’ Muziekmiddag voor Onyame M '.•'lil Danslessen voor peuters Goese restanten driedaagse komt - - Deze winter toch nog schaatsen F NIET 1 ZOMAAR een krant mijn O www.de-bevelander.nl Bel 0800-1747. ADVERTORIAL Doneer nu! LIVINGSTONEWEG 3A GOES Dagelijks geopend van08:00 - 18 00 uur-Zondags van 10:00 - 18 00 uur X dansnederland(g)yahoo. com Heinkenszand. Meer infor matie via 0113-649812 of deren. 1001 nacht dans is bedoeld voor vrouwen met of zonder danservaring die met plezier willen dansen. Vanaf vrijdag 6 februari op vrijdag van 15.30 uur tot 17.00 uur aan het Jacob Valc- keplein 4, 4461 KV Goes. Meer informatie bij Oxana Tropina via 06-1195- 8057 of KAPELLE - In de Mozeskerk aan de Noordstraat wordt Hoe ouder we worden - hoe belangrijker het voor ons wordt: het behoud van een goede concentratie, alert heid en geheugen. In Frank rijk en Duitsland worden hiervoor veelvuldig natuurlij ke producten gebruikt met hoog gedoseerde hoeveel heden van het extract van de Ginkgo biloba (Japanse tempelboom). Ginkgo biloba bevordert de doorbloeding. Het verbetert het geheugen en bevordert de concentra tie. Daarnaast helpt een goede doorbloeding ook bij koude handen en voeten. kunnen blijven functioneren. Het bloed fungeert daarnaast als een thermostaat bij het op temperatuur houden van het lichaam. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl HEINKENSZAND - Bij de Bor- selse Moedersoos in Hein kenszand kunnen moeders op een gezellige manier an- Geriaforce Bevordert de doorbloeding Verbetert het geheugen iL ’S-HEER ABTSKERKE - De fami lie Zwaansdijk, van goede af komst, komt op een camping terecht naast de sociaal wat zwakkere familieBruinsma. Met zulke tegenstellingen kunnen confrontaties tus sen beide families dan ook niet uitblijven.. Hoe dit gaat aflopen kunt u zien op 30 en 31 januari in het vereni gingsgebouw Versvliet te ’s- Heer Abtskerke, aan de Van de Plasschestraat 33. Beide voorstellingen beginnen om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. heidszorg en educatie. De projecten worden begeleid en aangestuurd door de uit Heinkenszand afkomstige Marleen van Asselt, die al ruim 20 jaar werkzaam is in Ghana. De Bevelander woensdag 28 januari 2015 7 De bloedsomloop zorgt voor verschillende vitale functies in ons lichaam, waaronder het transport van zuurstof en voe dingsstoffen. Ook naar de her senen. Een goede doorbloeding in de hersenen zorgt ervoor dat deze voldoende zuurstof en glucose krijgen om goed te Save the Children Kinderen kunnen gewoon meekomen. De soos is ie dere eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur in het BSO gebouw van Kibeo aan het Stengeplein 1, Heinkenszand. De eerst volgende bijeenkomst is dus dinsdag 3 februari. Moeders kunnen gewoon inlopen. Meer informatie via 0113 403462. GOES - In Goes kunnen da mes de magische 1001 nacht dans beoefenen. Deze dans is niet alleen plezierig om te doen maar ook gezond voor lichaam en geest. Buikdan sen zelfexpressie, gezond heid én vrouwenpower. Buikdansen helpt ook rug- en bekkenklachten vermin- BORSSELE - Joanne Witte uit Borssele mag zich het eervolle 100ste lid van de sportvereniging noemen. Zij ontving tijdens haar les Fit 4 Teenz een cheque ter waarde van 100 euro voor de aanschaf van sportkleding, een bidon met logo van de vereniging en ze mag een jaar lang gratis sporten. In de afgelopen vijf jaar is de vereniging gegroeid van 35 leden naar momenteel 105 leden. Deze groei is voornamelijk te danken aan het aanbod van nieuwe lessen. zondag 1 februari een mu ziekmiddag gehouden ten bate van Stichting Ony ame. Aan deze middag, die om drie uur begint, wordt meegewerkt door het Ka- pels gemengd koor, de Open Kerk-band en Nova Musica. dere moeders ontmoeten. Verder zorgt De Pret Petvoor vermaak. Aan het einde van de middag zijn er pannen koeken. De toegang is gratis, de pannenkoeken ook. Wel wordt er een collecte gehou den worden voor stichting Onyame. Stichting Onyame houdt zich bezig met ont wikkelingswerk in Ghana op het gebied van landbouw en microkrediet, gezond- Tegen inlevering van deze bon WASPROGRAMMA rairot. C WWW. badmintonnederland.nl GOES HEINKENSZAND - Op dinsdag 3 en woensdag 4 februari starten respectie velijk in Goes en Heinkens zand cursussen Dansen op je eigen wijs. Deze speelse danslessen zijn voor kind jes vanaf drieënhalf jaar en worden duren zestien we ken. Deze hele cursus kost 57,50 euro. De lestijden zijn: dinsdag van 16.00 tot 16.30 uur in de Ouverture zaal in Goes en woensdag van 13.30 tot 14.00 uur in de Stenge in uit vijf onderdelen: Heren enkel- en dubbel, dames en kel- en dubbel en gemengd dubbel. De spelers zijn inge deeld in verschillende cate gorieën, afhankelijk van het competitieniveau waarin zij spelen. Badminton op een hoog niveau dus, maar ook de recreant is van de partij op dit toernooi. Voor meer informatie: GOES - De Goese binnenstad staat komend weekend he lemaal in het teken van de Goese restantendriedaagse. Op 29, 30 en 31 januari ruimen de winkeliers hun voorraaden op en houden daarom grote uitverkoop. WWW. balletschooldancepoint, nl 9 Natuurlijke ondersteuning De natuur kan ondersteuning bieden. De Japanse Tempel boom (Ginkgo biloba) staat er van oudsher om bekend de doorbloeding te bevorderen. A.Vogel Geriaforce is 100% natuurlijk en bevat een hoog gedoseerd extract van verse bladeren van de Ginkgo biloba. Dit bevordert onder andere de doorbloeding in de hersenen en verbetert het COLIJNSPLAAT BREDA - Ijs club Ons Genoegen uit Co- lijnsplaat gaat schaatsen op de ijsbaan in Breda. Dat is pas op zaterdag 14 februari, maar het is handig zo snel mogelijk aan te melden, want vol is vol. Om 11.30 vertrekt de bus vanaf Dorpshuis de Brug, terugreis vanuit Breda om 17.00 uur. Kinderen on der de twaalf jaar mogen al leen mee onder begeleiding van een volwassene. Eigen bijdrage is voor leden van de ijsclub 5 euro, en voor niet-leden 10 euro. Opgeven (e meteen betalen) kan bij de penningmeester van de ijsclub, C. van Maanen aan de Colijnsplaatseweg 57 in Colijnsplaat. geheugen. Het houdt u helder en alert. Een goede doorbloeding helpt ook bij koude handen en voeten. A.Vogel Geriaforce is ver krijgbaar ip tabletten en in druppels bij drogist, apotheek en gezondheids- winkels. Adviesprijs vanaf 9,99.- Meer weten? Bel de A. Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl. KRUININGEN - Voor senio ren en oudere jeugdspelers wordt door de Reimers- waalse badmintonclub voor de vijfde keer een sportief toernooi gehouden. Het toernooi is in de Rei- merswaalhal te Kruinin- gen op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari. Op beide dagen start het toer nooi om 9:00. De categorie A is voor de hoogste spelers t/m de hoofdklasse district Zuid-West. In deze categorie wordt met veren shuttles ge speeld. Het toernooi bestaat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7