I PLUS Krachtige natuurlijke oplossing bij griep en verkoudheid. Juist nu! Volksuniversiteit is helemaal 2015 22 23 24 I Engel in de Zeeuwse wolken Lotgenotenbijeenkomst voor geweldslachtoffers Vijf Gebroeders zoekt molenaars ‘De beste reme die tegen griep en verkoudheid is een goede weerstand’ Signalerend Huisbezoek 70+ KPLUS Corbijn Fort den Haakweg 12 4354 AE Vrouwenpolder T: 0118 59 35 17 d De Zeeuwse Volksuniversiteit, opgericht in 1945, viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Na de oorlog werd mensen de kans geboden om tegen een gering bedrag weer te gaan leren. Anno 2015 is dat nog steeds zo: de ZVU is springlevend. I 500 GRAM PLUS Varkenshaas lang Per 500 gram PLUS Komkommer Per stuk PLUS Filet americain www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 januari 2015 29 C map_s3@h0tmail.com door Conny den Heijer Het immuunsysteem tabletten* Adviesprijs vanaf 8,49 Openingstijden: ma-do 8.30 - 18.00 vr 8.30 -‘18.00 za 8.00 - 17.00 ADVERTORIAL Geldig in week 4 (donderdag 22 t/m zaterdag 24 januari 2015) desgebroeders@ zeelandnet.nl Nederland wordt sinds een paar weken geteisterd door een griepepidemie. Snotterig, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, koorts... Voelt u zich beroerd en kunt u eigenlijk niets anders dan in bed lig gen? Grote kans dat u getrof fen bent door het griepvirus. Vooral in de wintermaanden grijpen griep- en verkoudheids- virussen om zich heen. Volwassenen kunnen per jaar wel 2-5 keer verkouden zijn. En mensen met een lagere weerstand soms zelfs vaker. Daarom zijn er A.Vogel Echina- force tabletten* en Echinafor- ce druppels*. Deze helpen bij een verzwakt immuunsysteem en infecties van griep- en ver- koudheidsvirusssen. Hierdoor wordt u minder snel ziek en herstelt u sneller in geval van ziekte. ‘s HEERENHOEK - Engel Reinhoudt was zichtbaar in zijn nopjes met het verjaarscadeautje van het filmplatform NetZeeuws.nl. Boy van de Guchte maakte hiervoor een videoclip van ‘In de Wolken'. Engel: ‘Dit is echt zo’n geniet- liedje dat ik ooit met Champagne Charlie opnam’. Te zien op www.NetZeeuws.nl. foto: Tom van Dijke (NetZeeuws.nl) ze de symptomen en versnel len het herstel na ziekte. Rtanatofce' ■pletten DONDERDAG 1 VRIJDAG I ZATERDAG KWADENDAMME - De Stich ting Aandacht doet spreken verzorgt zaterdag 7 februari een lotgenotenbijeenkomst voor nabestaanden van ge- weldslachtoffers. De bijeenr komst is in dorpshuis De Burcht in Kwadendamme. Het is een informele bij eenkomst, waarin lotgeno ten met elkaar in gesprek kunnen gaan, hun verhaal en gevoelens van onmacht kunnen delen of alleen maar kunnen luisteren. Al les mag, niets hoeft. Op een grote tafel worden alle foto’s van slachtoffers die ADS in zijn bezit heeft uitgestald. muunsysteem. Dit zorgt ervoor maand is, in periodes van onvol- dat bacteriën en virussen die het doende weerstand en zodra de lichaam binnendringen, worden eerste symptomen van griep of op langdurige gebruikservaring. bestreden en ons niet ziek ma- verkoudheid opkomen. Is er ken. En worden we toch ziek, toch sprake van griep of ver- dan zorgt een goede weerstand koudheid? Dan verminderen voor sneller herstel. w Echinaforce jji tabletten ^3 Bij onvoldoende weerstand, bt; griep Z en verkoudheid A HEINKENSZAND - Molen De Vijf Gebroeders zoekt één of twee molenaars. Door toe nemende activiteiten in en rond de molen en de doel stelling om de molen in de zomermaanden meer open te stellen voor het publiek moet het team uitgebreid worden met een gecertifi ceerde vrijwillig molenaar of kandidaat die de oplei ding tot gecertificeerd vrij willig molenaar wil volgen. Geïnteresseerden kunnen op zaterdagen zelf een kijkje komen nemen als de molen draait, bellen met 06-38 90 00 40 of mailen met GOES - De komende weken worden 70-plussers uit Goes-West benaderd door ouderenadviseurs. Tijdens het gesprek komen wonen, zorg en welzijn aan bod. Ook wordt er informatie gegeven over verschillende regelin gen en hulpmiddelen die er zijn voor senioren. Heeft u als senior geen speciale be hoeften of wensen, dan is het toch nuttig om mee te doen. De gemeente Goes is geïnteresseerd in de leefsi tuatie van alle 70-plussers, zodat zij kan signaleren wat er bij deze groep speelt. Voor meer informatie: Ilse Olree, 0113-277111. of deze zelf willen geven. Wil je nog even je talen op halen binnen een paar we ken voordat het toeristen seizoen weer opent? Het kan allemaal en op veel locaties in Zeeland. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van scholen, dorpshuizen, de Zeeuwse Bibliotheek en stu dio’s door de hele provin cie, van Zeeuw-Vlaanderen tot en met Schouwen-Dui- veland. De ZVU ontvangt sinds de oprichting geld van donateurs die hen een warm hart toedragen en via crowdfunding. Cursis ten die ook donateur willen worden krijgen korting op het cursusaanbod. Op deze manier kan een cursus te gen redelijk tarief aangebo den worden. Een greep uit het cursusaan bod: Noors, Chinees, Turks of Latijns leren, workshop taarten maken, beelden ma ken van verschillende ma terialen en textiel, mindful ness of klantenbinding voor ZZP-ers. Psychologie en creativiteit komen ook aan bod. Deze vinden elkaar in Zendoodle: het maken van abstracte pentekeningen die je door hun stap-voor-stap- opbouw aandacht voor het moment leren en je, naast een unieke tekening, ont spanning en zelfvertrouwen Natuurlijke oplossing De Echinacea purpurea (rode zonnehoed) staat bekend om haar gunstige invloed op het immuunsysteem. A.Vogel S- Echinaforce tabletten* en Echinaforce druppels* bevatten een hoge dosis Echinacea pur- purea. Dit versterkt de werking y van het immuunsysteem, waar door de weerstand tegen bacte- riële en virale infecties toeneemt en de kans op griep en verkoud- De beste remedie tegen griep heid wordt verkleint, en verkoudheid is een goede weerstand. Ieder mens beschikt Echinaforce GOES - Het uitgangspunt van de ZVU is leren met plezier en een ander deel te maken van je kennis. De term uni- versiteit moet hier uitgelegd worden als universeel, gang baar, voor iedereen toegan kelijk. Bij deelname wordt er niet gekeken naar leeftijd, opleiding, maatschappelijke positie, levensbeschouwing of overtuiging. Je kunt er geen diploma halen, wel een certificaat van deelname. Voor het geven van cursus sen worden niet alleen des kundige docenten aange trokkén maar ook mensen die een bijzondere hobby hebben en hier anderen ken nis mee willen laten maken. Ook melden zich particulie ren die zelf een idee hebben voor een lezing of workshop Van 13.00 tot 14.00 uur is er een vragenuurtje, waarin gasten iets vertellen over hun werk. Daarna kunnen er vragen gesteld worden. Aanvang om 10.30 om' ken nis te maken met lotgeno ten die nog niet eerder een bijeenkomst hebben meege maakt en om 11.30 voor alle anderen. Lunch om 12.00 uur en buffet om 17.00 uur Om 18.00 eindigt de bijeen komst. Aanmelden kan bij Maaike Paardekooper via 0113- 221687 of geeft. Favoriet zijn de cur sussen digitale fotografie, werken met de iPad, kunst geschiedenis, sterrenkunde en filosofie. De leeftijd van de deelne mers is divers. Zo zijn er ouders die samen met hun kind naar de cursus snel- lezen komen zodat zij niet avond aan avond boven de studieboeken hoeven te hangen. Ze leren hoe zij snel belangrijke zaken uit een tekst kunnen halen. Dit stelt ouders gemakkelijker in staat om hun kinderen te helpen met het huiswerk. Er is ook een samenwer kingsverband met het Zeeuws Archief, waar het Zeeuwse verleden wordt bewaard. Cursisten kunnen daar op zoek nagr gegevens over hun voorouders en le ren hoe zij archiefonderzoek kunnen doen via internet. Film by the Sea organiseert in samenwerking met de ZVU literaire lunches en filmcolleges tijdens het jaar lijkse Filmfestival. Inschrijven voor een cursus kan in 2015 via de website, ook al zit ér nog steeds een papieren inschrijfformulier in het programmaboekje. Minder draagkrachtige Zeeuwen kunnen tegen ge reduceerd tarief of kosteloos een cursus volgen. Up Meer weten over griep en verkoudheid? Ga dan naar avogel.nl of bel de A.Vogel Gezondheidslijn 0900-2464646. A.Vogel Echinaforce tabletten* en Echinaforce druppels* zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek, o£ supermarkt en gezondheidswinkels. j i-, c j Adviesprijs vanaf 8,49 over een natuurlijke weerstand Echinaiorce druppels* kunnen tegen ziekteverwekkers: ons im- gebruikt worden als de ‘R’ in de *Traditioneel kruidengenees- middel op basis van Echinacea. Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd www.plus.nl MMMUli filet amehcain Naturel Bak 225 gram

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 37