Astrid stampte twee zorgboerderijen uit de grond en schreef een succesvol boek t VER GESCHOPT L O www.de-bevelander.nl - staan? het d' nu RMPI naar me toen en zei: ‘Dat zou je zelf moeten gaan opzetten.’ Dat zette Astrid aan het den ken. “We zijn eens gaan kij ken wat er zoal te koop was aan boerderijen. We vroegen aaii de makelaar of hij wist hoe we een en ander moes ten regelen. Het was stom ‘ER IS NOOIT EEN CENT NODIG GEWEEST VAN DE GEMEENTE’ Wie is die Astrid van Kleeff dan? Geboorteplaats: Rotterdam Huidige woonplaats: Ouwerkerk Werk: Oprichter en directeur van Stichting Ojee ADHD Privé: Relatie, drie kinderen Relangrijkste levensles: "Kan niet, bestaat niet. Het moet hooguit anders” staan nu even in de ijskast.” De stichting is Astrids hart, zo zegt ze zelf. “De boerde rijen blijven bestaan. Nu werk ik zeven dagen per week, maar met de zeker heid dat er mensen zijn die het snappen en toeval dat hij zelf een kind had met een zorgvraag en de behoefte aan een zorgboer derij herkende. Hij liet ons een boerderij zien aan de Bloteweg in Ouwerkerk die we vrijwel direct kochten.” Niet veel later ging Astrid gewapend met een zak bo lussen langs bij toenmalig wethouder Van der Wekken. “Ik zal het nooit vergeten: we aten een bolus als inburge- ringscursus ‘goede Zeeuw’, hij hoorde mijn verhaal aan en zei: ‘Dat klinkt goed, daar wil ik voor gaan.’ We werk ten alles uit en bleken in aanmerking te komen voor diverse subsidies, onder an dere voor Nieuwe Econo mische Dragers (NED). Wij waren de eerste NED op het GOES - Toen de vader van As trid van Kleeff zijn huidige vrouw trouwde zei hij tegen haar: “Pak de landkaart er maar bij, want ik ga naar Ou werkerk op Schouwen-Dui- veland.” Zelf groeide Astrid op in Rozenburg. Inmiddels woont ze ook al een hele tijd in Ouwerkerk en voelt ze zich honderd procent Zeeuw. Eigenhandig stamp te ze twee zorgboerderijen uit de grond en schreef een süccesvol boek over ADHD. In Rozenburg maakte Astrid zich als leerkracht hard voor techniek in het basisonder wijs. “Ik werd op den duur ingehuurd om educatieve pakketten te ontwikkelen voor leerlingen van het basis onderwijs.” Zelf had Astrid Stelle in Ouwerkerk. “Tot dan toe was het allemaal logeren in de weekenden, het snappen en het geheel Maar de kinderen werden goed voort kunnen zetten, kan ik misschien ook wel eens vaker met een boek in de stoel gaan zitten.” groter en er ontstond een behoefte aan dagbesteding. Zo geschiedde en nu is zelfs de ouderendagbesteding bij de stichting, die in 2012 een keurmerk kreeg, onder gebracht. Op dit moment zijn er veel veranderingen in de zorg gaande. “De hele maakte een presentatie over hoe ouders en kinderen ge holpen konden worden. De logeerhuizen waren tot dan toe altijd ziekenhuisachtige gebouwen. Maar dat zoek je niet als ouder. Een landelijke omgeving met dieren en een huiselijke sfeer komt meer in de richting. Naderhand kwam de directeur van het platteland vaji Schouwen- Duiveland. Er is voor de op richting nooit een cent nodig geweest van de gemeente.” In 2005 waren de vergun ningen rond en werd de boerderij verbouwd. “We huurden bedrijven in voor het grote werk, maar hebben ruim vier ton uitgespaard door twee jaar lang ieder weekend met behulp van vrijwilligers te klussen. In 2007 gaven we een officieel openingsfeestje. We hadden het nooit verwacht, maar we kregen driehonderd bezoe kers over de vloer en daar kwamen 35 nieuwe aanmel dingen uit.” In dat jaar werd het aanbod van kinderen zo groot dat Astrid er al gauw een boerderij bij kocht; de Astrid van Kleeff heeft drie kinderen met ADHD en besloot daar een boek over te schrijven; het begin van een succesverhaal organisatie van zorg gaat an ders, indicaties gaan op een andere manier, dat zal ge stroomlijnd moeten worden. De plannen voor uitbreiding Zeeuwen: nuchter, authentiek en zonder franje. Die mentaliteit brengt ze vaak ver, letterlijk en figuurlijk. In deze rubriek Zeeuwen die het op wat voor manier dan ook ver geschopt hebben in het leven. Wat is hun verhaal en hoe drie kinderen met ADHD en besloot daar een boek over te schrijven. Het liep als een trein en ze kreeg er zelfs een prijs voor. Toen Astrid voor zitter was van Balans afde ling Groot Rotterdam (een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen) werd ze gevraagd een lezing te geven voor een grote groep jeugdhulpverleners. “Ik M door Mariska den Hartog I Astrid van Kleeff is oprichter en directeur van Stichting Ojee ADHD en daar ligt haar hart. Foto: Mariska den Hartog C Kent u ook een Zeeuw die het ver geschopt heeft? Mail ons! redactie.bevelander(a> wegenermedia.nl De Bevelander woensdag 28 januari 2015 27 Astrid van Kleeff: “Tijdens het openingsfeestje kregen we 300 bezoekers over de vloer en daar kwamen 35 nieuwe aanmeldingen uit." Foto: Mariska den Hartog

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 35