Vervoer op maat Jarig icoon Met de fiets naar de overkant Zeeland I I Kies voor Zeeland op 18 maart 3 18 maart 2015 Kom naar de Open Dag op 14 maart Kies voor s >r s J matig over de Zeelandbrug? Provincie Zeeland Met ingang van 1 januari 2015 is de Fast Ferry overgegaan inde Westerschelde Ferry. Ondanks de bezuinigingen blijven de vaarten voor 93 procent intact. Alleen tussen mei en september vaart de ferry in de daluren minder, in de spitsuren verandert er niets. Connexxion is sinds 14 december 2014 de enige busvervoerder in Zeeland: de nieuwe dienstregeling gaat in op 1 maart 2015..Het busvervoer nieuwe stijl bestaat uit een kernnet, spitsnet, scholierennet en toeristennet. Het openbaar busvervoer op mindere rendabele lijnen komt deels te vervallen e'n wordt verzorgd door buurt bussen en door de haltetaxi. De haltetaxi is vervoer op afroep, vergelijkbaar met het Wmo-vervoer en brengt de reiziger van De Zeelandbrug is een onmisbare schakel tussen de eilanden. Belangrijk dus dat weggebruikers snel geïnformeerd worden over stremmingen en omleidingsroutes. Om een goede en veilige doorstroming Het is tekenend voor Zeeland: in de spits wil iedereen met de bus mee, de rest van de dag rijden de bussen leeg rond. Eén procent van de Zeeuwse bevolking reist met de bus. Dat vraagt om vervoer op maat. te bevorderen, heeft de Provincie de Zeelandbrug app ontwikkeld. Deze waar schuwt weggebruikers als de brug wordt afgesloten. Heeft u een smartphone en rijdt u regel de dichtstbijzijnde halte van zijn huis naar een halte van het vaste net (halte-halte- vervoer). De knop omzetten "De meeste passagiers zijn scholieren en studenten," vertelt buschauffeur Jan. "We hebben volle bussen in de ochtend van 6.30 uur tot 9.00 uur en in de middag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Het doet altijd zeer als er bussen vervallen. De Provincie Download de app dan via de iTunes App Store (voor iPhones) of de Google Play Store (voor android toestellen) moet ook bezuinigen en bedrijven moeten geld verdienen. We moeten met z'n allen de knop omzetten. Tijden veranderen: het is niet meer zoals dertig jaar geleden, waar we konden rijden met één man en een paardenkop in de bus. Ik snap dat er concessies nodig zijn: vervoer op maat." Pas vanaf 12 juli 2015 rijden de nieuwe bussen. Ze zijn groter, hebben meer zit plaatsen en een wifiverbinding. www.zeeland.nl en www.connexxion.nl Luana uit Vlissingen heeft het gemak van zo'n veerdienst aan den lijve ondervon den. "Geweldig dat je met het openbaar vervoer vanuit Vlissingen naar een goed sterrenrestaurant kan in Hoofdplaat. Wij hebben daar op ons gemak gegeten en konden nog met de laatste boot terug. Dat scheelt toch heel wat kilometers rij den en we konden ons de wijn goed taten smaken." Wilt u meer informatie over de Wester schelde Ferry en of over de tarieven? Kijk dan op www.westerscheldeferry.nl Volgen? http://www.zeelandstemt.nl/ https://www.facebook.com/zeelandstemt https://twitter.com/Zeelandstemt Op woensdag 18 maart 2015 vinden de provinciale verkiezingen plaats. Met een eigen verkiezings campagne proberen we zoveel mogelijk inwoners naar de stembus te krijgen. We zochten hiervoor het 'Gezicht van Zeeland’. Ruim honderd inzendingen kwamen binnen. Hieruit selecteerden we vijfentwintig bekende en onbeken-' de Zeeuwen met hart voor Zeeland. U ziet ze op de verkiezingsposters, die gepubliceerd worden in de PZC, huis-aan-huiskranten, op bussen en op straat. Door uw stem op 18 maart 2015 uit te brengen, bepaalt u mee welke provinciale politici het voor het zeggen krijgen in Zeeland de komende vier jaar. En dat niet alleen: de resultaten van de provinciale verkiezingen bepalen ook de samenstelling van de Eerste Kamer (de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer). Zo drukt u ook uw stempel op de politieke verhou dingen in Den Haag. De verkiezingscampagne start op 2 februari 2015 om 12.00 uur op het Abdijplein in Middelburg. U bent van harte welkom. Bruggen en tunnels zijn symbolen die overkanten" met elkaar verbinden. Voor ons Zeeuwen heel gewoon; voor anderen heel bijzonder. Een van de belangrijkste Zeeuwse iconen is dit jaar jarig: in december 2015 is het vijftig jaar geleden dat de Zeelandbrug werd aangelegd. COLOFON Dit is de eerste in een speciale reeks van Provinciewerk rond thema's waar de Provincie Zeeland de afgelopen collegeperiode werk van maakte. De volgende Provinciewerk met als thema Natuurlijke omgeving verschijnt 11 februari 2015. Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Wilko Heij, Mechteld Jansen. Ruben Oreel. Anda van Riet, Silco Saaman, Ton Stanowicki Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118-63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11Of schrijf naar Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis. Abdij 6. 4331 BK Middelburg. In het kader van de provinciale verkiezingen opent de Provincie Zeeland haar deuren voor inwoners en belangstellenden. U kunt dan het Abdijcomplex én provinciehuis in Middelburg bezoeken tussen 10.00 uur en 16 00 uur Voor in uw agenda de Open Dag is op zaterdag 14 maart 2015 Houd Provinciewerk m de gaten 18 to

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 27