I I Melse levert 14 Skoda’s aan de Artecgroep B Gevuld met nieuwe Skoda’s I Klas Voertuigentechniek Goese Lyceum naar Brussel Nieuwjaarsreceptie in showrooms Netwerken op niveau AUTONIEUWS 'T IX De 10 oudste automerken (1) ‘DE AUTO’S ZIJN MODERN EN COMPLEET UITGEVOERD' De 10 oudste automerken (2) O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 januari 2015 35 Door Rob Strating door Rob strating Foto: Rob Strating (wordt vervolgd) Een indruk van de grootste netwerkbijeenkomst voor het Zeeuwse zakenleven: de nieuwjaarsreceptie van Zeeland op Niveau, georganiseerd door een groot aantal bedrijven in de showrooms van Mobiliteitscentrum Zwartepoorte. Zo'n 600 mensen wensten elkaar een goed en gezond 2015 toe. De vraag welk automerk ouder is, heeft al heel wat discussies opgeleverd. Wel iswaar bouwde Carl Benz de eerste auto, maar de op volger daarvan liet nogal op zich wachten. Dan waren de Fransen sneller, weliswaar met motoren van Benz en Daimler. We gaan de oudste 10 maar eens bekijken. Primeurs Op deze beurs staan heel veel primeurs. Het leuke in derburen die noemen, wordt een goede maand voor de Salon van Genève georgani seerd. Gent. Ik had een interview met de directeur Romeo Fornari over zijn keus voor Roosendaal, Amsterdam, Antwerpen en sinds kort in en autofabrikant Hotchkiss die zich in Frankrijk had Na WOII kwam Delahaye nooit meer goed tot ont- 5) Delahaye (1894-1956) Een droom op wielen. GOES - Op vrijdagavond 9 januari was de 9e editie van de nieuwjaarsreceptie van Zeeland op Niveau in de grote showrooms van het Mobiliteitscentrum Zwarte poorte aan de Amundsen- weg in Goes. De grootste rietwerkbijeen- komst voor het Zeeuwse za kenleven is inmiddels een instituut geworden. Ruim 600 bezoekers wensten el kaar een goed nieuwjaar toe en dat onder het genot van een drankje en culinaire ge rechten. John Zwartepoorte werd door C-TV Zeeland geïnterviewd: “We kennen allemaal de Social media, maar deze jaarlijks terug kerende happening is een GOES - De vierde klas van de afdeling Voertuigentech niek van het Goese Lyceum voor Beroepsonderwijs heeft vorige week een bezoek ge bracht aan de Autosalon in Brussel. ‘Het’ salon, zoals onze zui- Het laatste model 235 werd tot 1954 gebouwd. De merk naam verdween door de overname van de oorspron- 3) Panhard Levassor (1890- 1967) De Franse pioniers. René Panhard en Emile Le vassor namen in 1886 de firma Périn in Parijs over. Deze was gespecialiseerd in houtbewerkingsmachines en gasmotoren. Op grond van de vriend schap tussen Levassor en Daimler, bouwde men in licentie vanaf 1890 Daim ler V-motoren en men ont wikkelde daarna de eerste door benzine aangedreven automobiel van Frankrijk, 2) Daimler (D, vanaf 1886) Motoren voor de hele we reld. Na de uitvinding van de snellopende benzinemotor in 1883 bouwde Gottlieb Daimler in 1886 in Sindel fingen enkele weken na Benz zijn motor in een vier wielige koets. In 1887 volgde de bouw van zijn motoren- fabriek. De driepuntige ster, nog zonder ring, symboli seert tot vandaag de dag de motorisering te land, ter zee en in de lucht. Samen met investeerders werd in 1890 de Daimler Motoren Gesell schaft (DMG) opgericht. Vanwege licenties voor de motoren werd de merknaam Mercedes verzekerd (naar de dochter van een Daimler importeur uit Nice). Social Event. Het bijzondere is dat er veel echtgenotes meekomen. We hebben geen speeches en geen officiële opening, je komt gewoon binnen en je geniet van ei kaars aanwezigheid. Het aantal deelnemende bedrij ven groeit elk jaar en daar zijn we blij mee.” “Voorheen maakten we van te voren bekend wat het goe de doel van deze unieke bij eenkomst zou zijn. Dit jaar hebben we een wensboom neergezet, waarop een ieder zijn of haar goede doel ken baar kon maken. In het ver volgtraject gaan we bekend maken welke goede doelen geselecteerd zijn.” In het afgelopen jaar, op 16 Den Haag, Rotterdam, GOES - Vorige week was een groot deel van het grote plein voor het Autobedrijf Melse aan de Amundsenweg gevuld met nieuwe Skoda’s: 10 Citigo’s en 4 Octavia’s. Allemaal bestemd voor de Artecgroep, een snel groei end uitzend- detacherings- en wervingsbüreau met ves tigingen in Vlissingen, Goes, Op de foto voor het pand van Autobedrijf Melse aan de Amundsenweg in Goes staan van links naar rechts de heer Metin, senior consultant Artec, de heer Veldman, sector manager Elektro en Telecom Artec, de heer Melse, directeur van het gelijknamige bedrijf, de heer Fornari, directeur Artec Groep en tot slot de heer Kaijser, vestigingsmanager Melse Goes. Op de achtergrond vier van de tien Skoda’s Citigo. De Octavia’s zijn op deze foto niet te zien. Skoda en zijn bedrijf: “We hebben voor dit Tsjechische merk gekozen, omdat de prijs-kwaliteitverhouding optimaal is. De auto’s zijn modern en compleet uitge voerd en bieden praktische voordelen, zoals ruimte en een lage leaseprijs.” “Onze uitzendkrachten be schikken over een wend bare en zuinige Citigo en de mensen van de sales over 1) Benz (D, vanaf 1886) De aartsvader van alle automer-, ken. Carl Benz bouwde in Mannheim in 1886 de al lereerste rijdbare automo biel. Drie jaar daarvoor had hij de ‘Benz Cie.’ Rheini- sche Gasmotorenfabrik’ in Mannheim opgericht en zich met de verkoop van tweetaktmotoren een zake lijke onafhankelijkheid ver zekerd. Pas in 1888 reed zijn vrouw Bertha zonder medeweten van haar man met het type 3 van Mannheim naar Pforz heim en bevestigde daarmee de betrouwbaarheid van de nieuwe techniek. De drie- wielige Patent Motorwagen groeide uit tot een lichtend voorbeeld van de snel ver breidende auto-industrie in Europa en Amerika. In 1899 bezat Benz de grootste au- tofabriek ter wereld. Pas in 1926 kwam de samenwer king tot stand met de groot ste concurrent, de Daimler Motoren Gesellschaft en werd de Daimler-Benz AG opgericht. Brussel is altijd dat er nogal wat ‘sneak-previews’ staan die straks in Genève offi cieel voor het eerst te zien zijn. Zo zagen de mannen de Ford S-Max, de jaguar XE, de Mini Cooper Works, de Mer- juni 2014, was het precies 25 jaar geleden dat John Zwartepoorte de BMW dea- lerschappen voor Goes en Vlissingen overnam. In 1992 volgde Bergen op Zoom als Carrossiers als Saöutchik en derde vestiging en in 1995 Gangloff schiepen onverge- het bedrijf in Roosendaal als telijk mooie koetswerken op vierde. In 1996 zijn de beide basis van de Delahayes. Brabantse vestigingen sa mengevoegd in het nieuwe pand langs de A 17 in Roo- plooiing. sendaal. In Goes werd in de loop van de tijd Mini aan BMW toegevoegd. Onlangs werden de showrooms op geknapt met nieuwe vloe- kelijk Amerikaanse wapen- ren, mooi schilderwerk en vernieuwde balies. De reno- vatiewerkzaartiheden waren gevestigd. precies op tijd klaar voor de nieuwjaarsreceptie. 4) Peugeot (vanaf 1890) De rollende leeuw. Historisch gezien is Peugeot de oudste fabrikant. Men produceerde vanaf 1819 zaagbladen, waarvan de tan den zó robuust zouden zijn als die van het leeuwenlogo. Pas in 1889 werd een auto type gemaakt, de stoomwa gen Serpollet. Het volgende model type 2 had een ben zinemotor van Daimler en ging in 1891 in serie. In 1896 werd een eigen bedrijf bin nen de firma opgericht: de ‘Société Anonyme des auto mobiles Peugeot. Op de automobielen stond eerst een handtekening, daarna een plaquette met een leeuw. In de jaren ’20 verscheen de leeuw als ornament op de radiateur en na de oorlog kwam dan het leeuwen logo, dat gaandeweg telkens werd aangepast. In 1974 nam Ci troen (vanaf 1902) Peugeot over en daarop ontstond het huidige PSA concern. een ruime Octavia die naast de inzet voor het werk ook privé een uitstekende ge- zinswagen is.” “Ik ben voorts bijzonder te spreken over vestigingsma nager Patrick Kaijser. Hij staat altijd klaar, ontzorgt en heeft onze behoeftes uitste kend ingevuld. Dat persoon- het model P2D. Deze werd lijke aspect bij de sales van vervolgens de eerste in serie Melse is een extra dimen- gebouwde Lorraine Dietri- sie.” chautomobiel ter wereld. Met deze auto werden Pan hard Levassor eerste bij de allereerste autorace ter we reld in 1894. Na de Tweede Wereldoor log werden alleen nog maar "kleinere auto’s gebouwd. Citroën kocht het merk Pan hard in 1965 en de laatste, de CT24 liep in 1967 van de band. cedes-Benz CLA Shooting Brake en de Renault Espace, Net als Peugeot dankt Dela- om maar eens een greep te haye zijn automobiele roem doen uit het aanbod. Bij- aan zijn naamgever, in dit zonder is ook dat er op de geval Emile Delahaye die beurs druk werd verkocht, sinds 1845 een machine- en hetgeen tot zeer tevreden wagonfabriek bezat. Naar verkopers leidde. het voorbeeld van Benz liet hij vanaf 1894 automobielen produceren en in 1901 ont stond in Parijs een automo bielfabriek. Delahaye modellen gol den aan het begin van de 20e eeuw als bijzonder in novatief. In de jaren ’20 en ’30 zelfs als de mooiste en sterkste luxe automobielen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19