5» I I I I I 7ZI===I Prijsvraag 114." ■m EHZI1 I1.79 I1.39 O.39 I1?9 DOWNLOAD NU DE GRATIS ALDI APP ^J|g99 g GOED-' Breed toneel- en muziekaanbod op de Bevelandse podia .O?9 Theater is beleven! van A 69' van A 59' vr - zo van A 69' rppniemw PRIJSVERLAGINGEN WS I TIE». Jiian 3 69' vr - zo Prei Basmati- of Pandanrijst Pijnboom pitten Roomboter puntjes Witte druiven 500 g Varkenshaas jh Meerganen kaiserbroodjes Geschrapte of Parijse worteltjes Gehaktballetjes Tulpen* Boeket** Kip-kerrie- salade —1 EP I I t I 01 Hl ®®3' 7 F 500 G 6 STUKS 2 STUKS 6 STUKS Voordelige bloemen 2 STELEN 550 g Het publiek gaat voor de be kende namen vaak naar het grote theater. Voor het avon tuur en de ontdekking gel den echter de kleinere po dia. Juist die mix van klein en groot maakt het aanbod in uw omgeving zo divers. 300 g w - 400-500 g A 300 g Elke week heeft Zeeuwse Podia een prijs vraag aan de lezers. De prijsvraag voor deze week is: Noem een belangrijk ver schil tussen een klein en een groot theater, buiten het aantal stoelen? Stuur de oplos sing naar zeeuwsepodia@outlook.com. De winnaar ontvangt twee vrijkaarten voor de voorstelling van Still Collins Band op zaterdag 7 maart in Dorpshuis Renesse. Winnaar vorige week: De prijsvraag van vorige week was: Hoe heet de nieuwe voorstelling van Pieter Derks? Het juiste antwoord is: Zo goed als nieuw. De win naar van deze prijsvraag is Ryanne Hool- sema uit Vlissingen. Zij ontvangt 2 kaart jes voor de familievoorstelling van Cees Brandt, De Stofhappers op woensdag 18 maart om 14.00 uur in De Stenge in Hein kenszand. Proficiat! bod is hef komend weekend breed in genre. Houdt u van bluesmuziek dan is een be zoek aan de band King of the World. met als support act The Ann Lies Bluesband in ’t Beest een aanrader. Bent u in voor nostalgie en fanfare muziek? Zowel op zaterdag als zondag verzorgt Euterpe in De Stenge een heel bijzon der themaconcert. Zaterdag kunt u opnieuw in ’t Beest terecht waar u terug naar de Eightees gaat met muziek van _de Cure! Wanneer u meer van poëzie in combi natie met warme muzikale klanken houdt, dan kunt u op zondag terecht in het kerkje van Ellesdiek. Het komt wel eens voor dat er in een week ongeveer het zelfde genre-aanbod door omliggende podia wordt gepresenteerd. De reden is dat een podium tijdens het boeken vaak niet weet wat een ander podium in de buurt op dat moment heeft geprogrammeerd. Dat is overigens in de praktijk ook lastig te coördineren maar dit zou een mooie ambitie kunnen zijn. Gelukkig spe len de bijzondere locaties tijdens het boeken ook een soort natuurlijke rol in het uiteindelijke aanbod. Zo kunt u aanstaande vrijdag in het verenigingsgebouw Versvliet in ‘s-Heer Abtsker- 12 STUKS ke genieten van een ouder wetse familieklucht, Groe ten van de Veluwe. Voor toneelliefhebbers die van diepgang houden is Schadu wen in Heer Hendrikhuis in ‘s-Heer Hendrikskinderen een echte aanrader. Liefheb bers van absurd-komische toneelscènes komen beslist aan hun trekken in De My the waar het gezelschap Schudden de voorstelling Perrongeluk (Henk) speelt. Bent u vrijdag verhinderd dan heeft u op zaterdag nog een kans de kolderieke voorstelling ‘Groeten van de Veluwe’ of de aangrijpende voorstelling ‘Schaduwen’ te zien. Ook het muziekaan- o. Bij het bezoeken van een voorstelling speelt de zaal- beleving een belangrijke rol. Die is bij een klein podium anders dan in een groot the ater. In een klein theater zit je meestal vlakbij de artiest. Na afloop kan er in een ge moedelijke sfeer gemakke lijk contact worden gemaakt met uw favoriete zanger of cabaretier. In een groot theater biedt een volle the aterzaal weer een extra di mensie. Kleine podia geven vaak door de inbreng van enthousiaste vrijwilligers een bijzondere sfeer. Een groter podium oogt professi oneler en heeft meer pluche. Lengte 40 cm. HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS Uw vermelding op Zeeuwse Podia Deze uitpagina biedt een selectie van concerten en theatervoorstellingen. Er is ook een website en een Fa- cebook-pagina van Zeeuwse Podia. Wilt u als culturele organisatie een evenement, concert of theatervoorstel ling op Zeeuwse Podia vermeld zien, ga dan naar http://zeeuwsepodia.nl/ vo eg- een-voorstelling-toe/ en vul alle velden in. De in formatie verschijnt vervol gens wat later op Zeeuwse Podia. U kunt uw voorstel lingen ook op Facebook la ten plaatsen. Stuur dan een e-mail naar zeeuwsepodia@ outlook.com met de details van de voorstelling en een foto van goede kwaliteit. I De Bevelander woensdag 28 januari 2015 11 r<i WWW. ZffuWSEPQBU.NL WWW.2hUWSePOBI4.nl Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Geldig t/m 1 februari Basniah Rijst ^A Tl£ Euterpe verzorgt een themaconcert op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari in De Stenge in Heinkenszand. Bron: uitzending VARA Kassa. 17 januari 2015 i -^47» - L FtniwoM www.aldi.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11