1 Jaarverslag commissaris van de Koning 2014 Fast Ferry is nu Westerschelde Ferry Energieservicepunt Zeeland ondersteunt lokale duurzame energie-initiatieven Zeeland o o Westerschelde Ferry 4 I I 1 I Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijkdanopwww.zeeland.nl Zeeland gastheer voor Nationale Viering van de Bevrijding 2015 Provincie LZ' 4 r VRIJHEID VRIJHEID y I /Pil /IC i Informatierubriek van ^4 U I IJ de Provincie Zeeland. -4 http://www.westerscheldeferry.nl 6. ewerk ovin we Dit jaarverslag staat in het teken van terugblikken en vooruitzien. Han Polman: "2014 was een jaar met oog voor de toekomst maar we keken ook terug naar het verleden. Zeeland herdacht en vierde feest in 2014. Het Koninkrijk en Zeeland in zijn huidige geografische vorm bestonden 200 jaar én we stonden stil bij diverse gedenkwaardige historische momenten, zoals De Slag om de Schelde en de Nationale Herdenking afschaffing slavenhandel." Op 1 januari 2015 is de Fast Ferry officieel overgegaan in de Westerschelde Ferry. Gedeputeerde George van Heukelom overhandigde onlangs een klein exemplaar van de boot met het nieuwe logo aan de nieuwe directeur Jan-Kees Korteweg van de Westerschelde Ferry BV. George van Heukelom: "Voor een provincie is het een bijzondere stap om een BV op te zetten. Dit was nodig om de exploitatie van de veerdienst per 1 januari 2015 veilig te stellen. De veerdienst is immers onlos- makelijk verbonden met Zeeland en vormt een essentiële schakel in ons OV-netwerk. Steeds meer mensen krijgen oog voor energiebesparing en het duurzaam opwekken van (eigen) energie. Tal van initiatieven zijn al gestart in Nederland. Ook in Zeeland zijn ruim vijftien groepen met actieve inwoners aan de slag gegaan met duurzame energie en energiebespar ing in hun eigen omgeving. Zoals (sport) verenigingen die zonnepanelen aanschaf fen en dorpsbewoners die gezamenlijk aan de slag gaan om alle woningen in het dorp energieneutraal te maken. De toekomst voor lokale duurzame ener gie is veelbelovend. Het is voor iedereen mogelijk om samen met mensen uit de straat, buurtbewoners of leden van de (sport)vereniging allerlei acties op dit Overzicht werkzaamheden 5det jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van Han Polman gedurende het afgelopen jaar. Hij licht zijn verschillende taken als CvdK toe, staat stil bij de Four Freedoms Awards en laat u meekijken in zijn agenda. Via bezoeken aan mensen en organisaties verdiepte Han Polman zich in verschillende zaken die in Zeeland spelen. Hij heeft gezien waar Zeeland goed in is, en waar mensen, bedrijven en organisaties behoefte aan Het was helaas niet mogelijk om de dien stregeling voor 100% in stand te houden. In mei en september zijn in de daluren Cs avonds) minder afvaarten, in de spitsuren verandert er niets. Daarmee blijft 93% van de dienstregeling behouden." Scholieren en groepen reizen met korting. gebied te ondernemen. Denk aan het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, zonneboilers, isolatiemateriaal of andere energiebesparende producten. Dit is niet alleen voordelig, het is ook heel leuk om hier samen aan te werken. Het Energieservicepunt adviseert lokale initiatieven, reikt onafhankelijke informatie aan en biedt ondersteuning tijdens het proces. Het Energieservicepunt Zeeland is een samenwerkingsverband tussen de ZMf, Zeeuwind en het Zeeuwse Klimaat- hebben. Op die manier kan hij zich beter inzetten voor Zeeuwse zaken, hier, in Den Haag en in Brussel. Met een persoonlijke noot Het jaarverslag verschijnt dit jaar opnieuw in digitale vorm. Foto's, filmfragmenten en gesproken persoonlijke noten van de CvdK maken dit jaarverslag compleet. U kunt het jaarverslag lezen via: http://www.jaarverslagcvdkzeeland.nl fonds en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Informatieavonden Om mensen te stimuleren gezamen lijk aan de slag te gaan met duurzame energie en energiebesparing organiseert hét Energieservicepunt Zeeland inform atieavonden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten Stuur dan een e-mail naar info@zmf.nl of kijk op http://zmf.nl/projecten/ener- gieservicepunt-zeeland Bevrijdingsdag is een nationale feestdag. Op deze dag vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Het Nationaal Comité organiseert jaarlijks de Nationale Viering in één van de Nederlandse provincies. Provincie Zeeland is op 5 mei 2015 gastheer voor de Nationale Viering van de Bevrijding. Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Vlissingen organiseert de Provincie een feestelijk programma. Het officiële ochtend programma vindt plaats in de Sint Jacobskerk in Vlissingen met de 5 mei-lezing en een kinder lezing. Na afloop wordt het bevrijdingsvuur ontstoken, het officiële startsein voor Bevrijdings dag en de festivals in ons land. 5 mei-lezing De 5 mei-lezing is een belangrijk onderdeel van de Nationale Viering. De lezing is bedoeld als bron van inspiratie voor het debat over vrijheid. De Israël ische schrijver David Grossman spreekt dit jaar in Vlissingen de 5 mei-lezing uit. Als (klein)zoon van Shoah-overlevenden en vader van een zoon die tijdens de militaire acties in 2006 omkwam, weet hij als geen ander hoe belangrijk vrijheid is. Dichter bij 4 mei In aanloop naar de Nationale Viering worden ook Zeeuwse scholen betrokken. Dichter bij 4 mei is een dichtwedstrijd voor Zeeuwse scholieren tussen de 14 en 19 jaar. Zij krijgen een workshop en schrijven een gedicht over het thema herdenken. De win naar mag zijn/haar gedicht voordragen tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2015. Doet jouw school niet mee? Dan kan je jouw gedicht over herdenken voor 1 februari 2015 sturen naar4mei@poeziepaleis.nl Kijk voor tips en meer informatie op http://www.4en5mei.nl/educalie Connexxion 4 dienstregelm huidige reizige' gewoon gebruikW Op plekken waar V vervoer is. kunnen buurtbussen en de over de nieuwe diens'^ www.zeeland.nl en wv. COLOFON Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Felice Buonadonna voor DNA beeldbank op www.laatzeelandzien.nl, Anda van Riet (Vrijheid), Silco Saaman (cover jaarverslag CvdK) Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118-63 14 00. Of schrijf naar Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis. Abdij 6, 4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 28 januari 2015. Provinciewerk leest u ook via http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland op 9 januari 2014 presenteerde Han Polman, de commissaris van de Koning (CvdK) zijn jaarverslag. 03 CD CD Q) ZJ CD .»•«,- - ft*®’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 32