TEGELZETTER DMG VERHUIZEN MET ZORG! rinck Proberen studenten in t 0113 22 22 20 F monDML mouERS m Middelburg hoogst opgeleid O www.de-bevelander.nl i Dagopvang van kinderen tot4 jaar Buitenschoolse opvang Bergweg 16 Goes 0113 - 23 27 39 www.kinderopvangzeeland.nl U kunt ons inschakelen voor: www.werkenbijdmg.eu J I Vogel Verhuizingen rG.M. Boedelruiming Zeeland verzorgt dit graag voor u! Flexibele opvang Woningontruimingen Seniorenwoningen ontruimen Zolders leeghalen Garagês/schuren opruimen Tijdelijke opslag Kleine verhuizingen Kinderdagverblijf S Sneeuwwitje Goes WORDT GEDWONGEN OM ELDERS TE GAAN STUDEREN’ Wij leveren bezemschoon op en verwijderen eventueel vloerbedekking. De woning kan opgeleverd worden voor de woningbouw of naar de wensen van de makelaar. Kleine reparaties en of aanpassingen aan het huis zijn tijdens een huisontruiming ook mogelijk. www.boedelruimingzeeland.nl contact@boedelruimingzeeland.nl Tel. 06-22907762 Sirens PLAN Schilders-en 'Afwerkingsbedrijf Veel jongeren kiezen er voor hun studie te volgen buiten de provincie. Vaak vinden ze daar werk en komen niet terug, omdat vraag en aanbod van hoogopgeleide banen buiten de provinciegrenzen groter is. Door vergrijzing van de Zeeuwse bevolking zijn verse krachten hier echter nodig. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Serie van drie debatten over krimp in Zeeland op komst Maasr Installatietechniek 0118 46 22 05 Uitvaartverzorging H. Jobse door Gerard van der Hoeven De HZ University of Applied Sciences scoor Aan binnen en buitenzijde Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden: 06 21 28 81 33 FUNCTIE-EISEN KiUKfNS. MfUBfLtN SANITAIR Profiteer nu van scherpe Wintertarieve.i www.facebook.com/werkenbijdmg www.twitter.com/werkenbijdmg Veilig, vertrouwd, korte lijnen en flexibel. Je bent in het bezit van rijbewijs B; Je hebt enige kennis van elektra; Je hebt relevante diploma’s/ certificaten of relevante werkervaring; Je bent bereid incidenteel te werken op zaterdag. INTERESSE? Ga dan naar www.werkenbijdmg.eu voor meer informatie. Scoren Volgens Chris Dekker, wet houder in Middelburg met U wilt geheel verzorgd een woning laten ontruimen... Snel afgehandeld en professioneel verzorgd... Uitgevoerd door ervaren vakmensen... Bezwaarlijk Kim Kloet (31) uit Goes stu deerde in Tilburg lichame- En laat uw woning schitteren OVER DMG Wanneer je bij De Mandemakers Groep (DMG) komt werken word je onderdeel van een ambitieus familiebedrijf. Ruim 5.000 collega’s wereldwijd streven naar het allerbeste voor onze klanten. Als tegelzetter werk je op verschillende locaties bij de klant thuis. Jouw doel is om samen met een collega loodgieter de badkamers naar volle tevredenheid van de klant op te leveren. Je werk zaamheden bestaan uit het slopen, afmeten en betegelen van de hele badkamer en toilet-ruimte. Vanuit huis bezoek je de verschillende klanten. Het bijzondere is dat deze opleiding steeds meer stu denten van heinde en verre trekt. Een goede ontwikke ling vindt wethouder Dek ker. Je ziet overigens wel een kentering. Dat zegt ook on derzoeker Dick van der Wouw van Scoop, die mee werkte aan de nota De Staat van Zeeland. Hij ziet dat Zeeuwse studenten welis waar massaal Zeeland ver laten voor een studie, maar sommige na enige tijd toch weer voor Zeeland kiezen. “Na het afstuderen vinden ze vaak een baan buiten de provincie, maar als ze iets ouder zijn gaat het toch weer kriebelen en komen som migen terug naar Zeeland. Vaak vinden ze een goede baan bij bedrijven die met smart zitten te wachten op hoger opgeleiden zoals bij voorbeeld Dow Chemical.” Is tegelzetten echt jouw ding? Vorm samen met een loodgieter een duo. Jullie krijgen de volledige verantwoording voor de nieuw te bouwen badkamer bij particulieren. De Bevelander woensdag 14 januari 2015 2 O Daarbij wordt gekeken naar personen tussen de 15 en 65 jaar met hbo- en universitaire opleiding(en) en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn. studie in Zeeland had kun nen doen op een eventuele ‘HET IS VAAK ZO DATJE universiteit dan had ik toch voor Utrecht gekozen.” Momenteel werkt ze tot vol le tevredenheid op een pro gressieve school die uniek en vernieuwend onderwijs denten die buiten Zeeland geeft aan leerlingen. Ze sluit niet uit ooft terug te gaan naar Zeeland, maar voorlo pig niet. José: “De mogelijk- baar zijn.” Dekker is positief heden zijn hier groter.” gestemd. Hij wijst op het feit dat de kwaliteit van het (ho ger) onderwijs in Zeeland zeer deerd. Hij noemt onder meer de Hogeschool Zeeland en Meer mogelijkheden José van Hanegem (25) stu deerde als Middelburgse in Utrecht wiskunde. Momen teel volgt ze een master aan O De cijfers: Middelburg 34%, Vlissingen 30%, Goes 30%, Veere 28%, Kapelle 32%, Schouwen-Duiveland 27%, Terneuzen 22%, Borsele 20%, Hulst 17%, Reimerswaal 16%, Tholen 15%. Van Sluis zijn geen cijfers bekend. O Het CBS presenteert'elke drie jaar de cijfers van het percentage hoogopgeleiden per gemeente in Zeeland. 1 Bijzonder Inmiddels wordt er in het positief wordt gewaar- hoger onderwijs niet stilge zeten in Zeeland. Eén van de doelen van University voor malige Roosevelt Academy, is om op alle fronten kwali teitsverbetering hoog in het vaandel te hebben. Tijdens het 10-jarig bestaan werd in augustus 2014 het Centrum Onderwijsexcellentie ge opend waarbij twee hoogle raren werden aangesteld. studeren best terug willen, mits er uiteraard voldoende arbeidsplaatsen beschik- de Roosevelt Academy die College Roosevelt, de kwalitatief hoog scoren als onderwijsinstelling bij lan delijke onderzoeken. Loodgieterswerk - Ketelvervanging - Dakbedekking 06-21898731 maasr@zeelandnet.nl de Universiteit in Utrecht, maar is naast haar studie GOES - Uit cijfers blijkt dat gaan werken als wiskun- Zeeland de afgelopen jaren dedocente. “Studeren in eerder dan andere provin- Utrecht bood mij meer mo ties wordt geconfronteerd gelijkheden om een keuze te met vergrijzing en ontgroe- maken. Hier, maar ook in de ning. Toch zijn er lichtpunt- Randstad heb je toch meer jes. keuze qua werk. Daarnaast bouw je ook een nieuw ei gen leven op met vrienden en kennissen. Als je mij er op wijst dat ik, wanneer dat onderwijs in zijn portefeuil- mogelijk was geweest, deze le: “Het blijkt dat veel stu- www.hjobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2