I H3II33J1LOODS.nl RUIMT OP COLLECTIE MOET WEG KORTING TOT TERREUR PA Keukenloods Roosendaal Beider 12c 4704 RK Roosendaal 0165-567440 Inbouwapparotuur en keukenspecialist Gemeente Reimerswaal Verklaring door Noord-Beveland Reactie van de Gemeente Goes 1 Verklaring van bestuur Kapelle ■■re* HW 4 O www.de-bevelander.nl 014 Doorleven “Maar het vreemde is dat je net zo doorleeft als normaal. Je gaat gewoon de stad in, hopend dat er niets gebeurt en als er wat gebeurt, is de kans klein dat je nét op de verkeerde plek bent. Maar zodra ik in de verte meer- dat ze zich niet zomaar laten afpakken. Daar heb ik veel respect voor.” stemmen van verontwaardi ging en verwerping van dit geweld.’ dere sirenes tegelijk hoor, denk ik direct: “Er zal toch niet weer...?” de Tweede Wereldoorlog....’ Ook heeft de gemeente een band met het Franse Orry- la-Ville waar de Nederland se militaire begraafplaats is. Vervolg van voorpagina “Mijn vriend heeft een tij delijk appartement in een rustige buurt aan de rand van het centrum. Zolang je de tv niet aanzet, merk je niets van wat zich in de stad afspeelt.” Broederschap Ik ben in deze bijzondere week heel anders over de Fransen gaan denken. Wat een solidariteit en strijdlust! Hun gevoel van eer en waar den (vrijheid, gelijkheid en broederschap) zijn niet zo maar een kreet, maar men sen leven er naar. Deze aan slagen waren een aanslag op een lang bevochten ideaal Hoop “Het is misschien wel het meest beangstigende aan deze situatie dat er ieder moment, niet alleen in Pa rijs, weer een aanslag ge pleegd kan worden, al hoopt iedereen natuurlijk dat dat niet gebeurt. Het gevoel van onveiligheid zal nog een tijd duren. En er zal veel discus sie zijn over de vrijheid van meningsuiting.” Je suis Charlie “Af en toe komt er een heli kopter over of hoor je in de verte een sirene. Wel han gen ook hier in de wijk de ‘je suis Charlie’-bordjes overal. In het centrum is dat anders: Bij Place de la Concorde wemelde het zaterdagmid dag van de politiebussen en zwaar bewapende man nen. Hier bevinden zich het Elysée (ambtswoning van president Hollande) en de Amerikaanse ambassade. Daardoor besef je dat je in een stad bent die in staat van oorlog is.” HEINKENSZAND - Afgelopen donderdag stelde de Gemeente Borsele een condoleanceregister open voor de slachtoffers van de aanslag op Charlie Hbedo. Het register lag ter ondertekening in een speciaal ingerichte ruimte in de Raadsboerderij. Op de foto betuigt burgemeester Gelok van Borsele als eerste zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Foto: Rachel van Westen KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal schreef op www.reimerswaal.nl onder andere: ‘Het gemeentebe stuur is diep geraakt dat mensen van het vrije woord èn beeld en mensen die waken over onze vrijheden slachtoffer werden van zulk bruut geweld. Daarom wil het gemeentebestuur zich voegen in het koor van de Medeleven “Vrijdag werden de gijze lingen de hele dag live op tv uitgezonden. Het was een opluchting dat er een eind aan kwam, en de daders niet nog meer ellende kun nen aanrichten. Hier is heel veel medeleven met de na bestaanden, en de tv zendt hele dagen programma’s uit rond de aanslagen. Bijzon der om zoveel mensen te zien meelopen in de demon stratie van zondag. In heel Frankrijk waren het er drie miljoen!” Metro “Er gaat veel dreiging vanuit, terwijl het als bescherming van de burgers bedoeld is. Bij warenhuizen wordt bij de ingang je tas gecontro leerd, vuilnisbakken zijn af gesloten om bomaanslagen te voorkomen, de metro was donderdag opvallend stil.” KAPELLE - Via www.kapelle. nl liet het bestuur van de gemeente Kapelle onder an dere weten: ‘De gemeente Kapelle heeft een bijzondere verbondenheid met Frank rijk en daarom schokt deze aanslag ons des te meer. In Kapelle liggen immers 228 Franse militairen begraven die sneuvelden op Neder lands grondgebied tijdens WISSENKERKE - Op 8 janu ari gaven burgemeester en wethouders van Noord-Be veland een verklaring van verontwaardiging uit. Op de website www.noord-beve- land.nl stond onder andere: ‘De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van Noord- De Bevelander woensdag 14 januari 2015 19 Beveland hebben met grote afschuw kennis genomen van de terroristische aan slag in Parijs op woensdag 7 januari jongstleden. Een aanslag in en om het kantoor van het satirische Franse weekblad Charlie Hebdo...’ en ‘Juist journalisten en po litieagenten staan in onze maatschappij pal voor deze vrijheden. Wij spreken onze oprechte deelneming uit aan de nabestaanden van de slachtoffers van deze aan slag en zijn in gedachten bij het Franse volk.’ GOES - Aan het begin van de raadsvergadering van 8 januari 2015 stond de Ge meenteraad van Goes stil bij het afschuwelijke geweld dat op 7 januari in Parijs plaatsvond. Het gemeentebestuur is diep geraakt door de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed. Daarom is fysiek, maar ook mentaal geweld verwerpelijk om anderen de mond te snoe ren. Aan het begin van de raadsvergadering werd twee minuten stilte gehouden. Hierna hield burgemeester een toespraak. Deze toespraak is inte graal terug te vinden op internet via'het webadres http://www.goes.nl/inwo- ner/nieuws_41559/item/ toespraak-burgemeester- rene-verhulst-over-aanslag- in-parijs_148208.html Bcwenstaande ac.tie is geW.19 V'm 7 dagen na plaatsing van deze advertentie en zolang de voonaad strekt Prijs en zetfouten ego* behouden. Geldt nret «gor iopende offertes en orders. |g f V 70% _j|.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19