Il li vr Lin o Lux Wl I PiP bed bath Provincie werkt aan verkeer en veiligheid hoeslakens baddoeken keukensets DE VLIJT LINNEN www.beddinnenshop.nl VERKIEZINGEN badjassen badmatten UUB M**-7 WK* dekbedovertrekken ar ft? ESSENZA M fel d Bi I? 6P EP LIVELLO Ook werden er nieuwe we- aangelegd. Deze 77 kilome ter lange weg verbindt de in de Zeeuwse hoofdstad. Daardoor kon de Stations- brug autovrij worden ge maakt. Het omliggende gebied, de zogenaamde Kaaienroute, is nu een dertig-kilometerzone geworden. Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezin gen. In aanloop daarnaar toe publiceert De Faam elke week een artikel over een project of onderwerp waarbij de hand van de Provincie zichtbaar is. Deze week gaat het over de verkeersveiligheid. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd op dat gebied en wat staat er op sta pel? Goes Lange Vorststraat 60 T (0113) 23 37 96 Middelburg Gravenstraat 3 T (0118) 63 38 30 GOES - Voor wat betreft de verkeersveiligheid is het aantal dodelijke slachtof fers in 2014 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dertig mensen kwamen af gelopen jaar om in het ver keer. Volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland zijn er geen duide lijke aanwijsbare oorzaken voor de stijging te vinden. HOE IS DE PROVINCIE ZICHTBAAR MET BETREKKING TOT VERKEERSVEILIGHEID? De ongevallen vinden ver spreid over de provincie plaats en via verschillende vervoerswijzen. Het ROVZ zet zich samen met de Pro vincie Zeeland en andere wegbeheerders in voor vei lige wegen. Samen werken ze aan veiliger fietsen, een aanpak voor te hard rijden en tegen afleiding in het ver keer. gen aangelegd. Bijvoorbeeld op Tholen de rondweg N286. Deze weg is 23 kilo meter lang en verbindt Sta- venisse met het Brabantse Halsteren en is daarmee de belangrijkste ontsluitings- weg van Tholen. Op de A58 wordt momenteel gewerkt aan een extra afslag bij de Nansenbaan in Goes. Hier mee wordt wat gedaan aan de steeds groter wordende verkeersproblematiek aan de zuidkant van de stad. Ook wordt met deze afslag zogenaamde Dammenroute de bereikbaarheid van het van Zuid-Holland en Zee ziekenhuis verbeterd. land met elkaar. Door de komst van de N57 Verbinden bij Middelburg kwam er een Op Walcheren werd de N57 nieuwe ontsluitingsweg bij J O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 januari 2015 13 3 ‘i-- door Mark Lobbezoo Foto: Beeldenbank Zeeland Mechteld Jansen beddinghóusé LinoLux 2L auaw Wegenbouw 3Ï Eén van de speerpunten van de Provincie Zeeland wat betreft verkeersveiligheid de afgelopen vier jaar was het fiets- helmen- project. In het kader van hetjaar van de fiets in 2010 kregen alle basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 4 uit de gemeenten Terneuzen, Noord- Beveland en Vlissingen een fietshelm. Inmiddels zijn de fietshelmen ook op scholen in alle andere gemeenten uitgedeeld. Kantonniers in dienst van de Provincie repareren het asfalt van een provinciale weg. Als wegbeheerder moet het provinciebestuur zorgen voor goede wegen en fietspaden. TOPMERKEN MET HOGE KORTINGEN! fe. /Mg -r-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13