Koor Lichterlaaie Van zout naar zoet De Bevelander i Oliebollen MORS» Zondag open poedersuiker Schap krijgt geld voor dijkversterking bestaat tien jaar JFTH® JU www.vierlindengoes.nl STEUTEL I I 'Je moet lekker doen waar je zin in hebt' GELUKKIG NIEUWJAAR HAPPY NEW YEAR - EIN FROHES NEUES JAHR - BONNE ANNÉE - FELIZ ANO NUEVO Overhemden 1e st 15% 2e st 250/0 3C st 350/0 Droomhuizen? VERVROEGDE AFSLUITING Historisch Museum geeft bezoekers een extraatje Zoek op www.huislijn.nl rode draad, waardoor alle herinneringen op zijn plaats vallen. De liedjes van het kinderkoor wor den afgewisseld met op tredens van Rijk Stouw- dam en Theo van Teijlin- gen. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan een project van stichting De Figurant, die een kinderhuis in Oeganda ondersteunt. www.kinderkoorlichterlaaie.nl. Volgend jaar gaat Projectbureau Zeeweringen (een samenwer king tussen Rijkswaterstaat en beide Zeeuwse waterschappen) de steenbekleding aan de buitenkant van de dijk ook versterken. Vanaf 27 t/m 31 december 40% korting op alle kerstartikelen en diverse sfeerartikelen. het nieu we I jaar. Studenten geven snoeicursus MBO- Studenten van het Groen College Goes die de opleiding volgen tot hove nier geven een snoeicursus. De snoeicursus bestaat uit drie theorieavonden die plaats inden op het Groen College Goes en twee prak- tijkdagdelen. De kosten van de snoeicursus bedragen bij 10 cursisten 65 euro per per soon, vanaf 15 deelnemers 55 euro per persoon. Heeft u interesse in de snoeicursus. Informatie: 06-41671734 intratuin Woonboulevard Breda worden. Door deze te asfalteren voldoet de dijk weer aan de vei ligheidsnorm van een storm die één keer in de 4.000 jaar zou kunnen woeden. De dijk in de Onrustpolder is, samen met de Zwakke Schakels op Walcheren, een van de Zeeuwse projecten van het Hoogwaterbeschermingspro- gramma (HWBP) van het Mi nisterie Verkeer en Waterstaat. Het subsidiebedrag van ruim 1,1 miljoen euro dekt de werk- j zaamheden voor 100%. BINNENSPELEN HELE KERSTVAKANTIE OPEN VAN 11.00-19.00 UUR m.u.v. 31 dec. 1 jan. 0113211865 Oliebollen met heel veel suikerpoeder. Die mogen natuurlijk niet ontbreken tijdens de jaarwisseling. En daar zijn Carmen (7) en Mark (2) het helemaal mee eens. Na een grote hap in de bolvormige koek kijken ze allebei tevreden. "Mmm, deze zijn heel lekker. Die lust ik wel", glundert Carmen. Scherpe controle op jachtvergunningen GOES - Provincie Zeeland zet haar 'groene' inspecteurs in om te controleren of de re gels voor het afschieten van ganzen in het buitengebied worden nageleefd. Het af schieten van de ganzen mag alleen gebeuren door jagers, die in het bezit zijn van een geldige machtiging. Stoppen met roken, afvallen en harder werken voor school zijn de bekendste. “Vorig jaar had ik het voorne men om te stoppen met roken maar dat is niet gelukt. Dit jaar ga ik aardiger doen tegen mijn baas”, vertelt oliebollenverko per Gerben (21). “Soms zegt hij wel eens dingen tegen me, maar dan vergeet ik de helft weer dus in het nieuwe jaar ga ik beter opletten”, lacht Gerben. Anita Pilaar gaat na vijf jaar intensieve a mantelzorg eens aan zichzelf denken. “Meer aandacht voor mijn gezin, vrienden en kennis sen. Uitstapjes maken, sporten, I want dat is er de laatste jaren volledig bij ingeschoten”, vertelt Anita. “Ik heb eigenlijk een goed leven en dus geen voornemens. Je moet lekker doen waar je zin in hebt”, vertelt Marjan. GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft van het rijk een toezegging gekregen van ruim 1,1 miljoen euro om de dijk langs de Onrustpolder op Noord-Beveland te versterken. De bovenkant en de binnen kant van de dijk worden vol gend jaar over een afstand van ruim één kilometer bekleed met 20 centimeter dik asfalt en daar na afgedekt met zand. De binnenkant van de primaire waterkering tussen de Veerse- gatdam en de Oosterscheldeke- ring bestaat voornamelijk uit zand en onderzoek heeft uitge wezen dat de dijk niet hoog ge noeg is. Mocht er daarom ooit water over de dijk heen slaan, dan zou de binnenkant van de dijk ‘opgegeten’ kunnen wor den en dus alleen maar zwakker GOES - Wie de tekst Ik sta in lichterlaaie... herkent, is vast een oud lid van kinderkoor Lichterlaaie uit Goes. Martha de Bruine-Besuijen, de toenmalige en huidige dirigent van Lichter laaie is op zoek naar de oud-le- den van het kinderkoor om het 10-jarig jubileum te vieren za terdag 29 januari in Theater De Mythe in Goes. De Boodschap penjongens zorgen op deze avond voor een vermakelijke GOES - Na het opentrekken van de champagneflessen, het opwarmen van de oliebollen en het afsteken van de vuurpijlen, komen ze tevoorschijn: de voornemens voor GOES - Waterbedrijf Evides maken uit zeewater. De reden start-een proef om drinkwater te dat het bedrijf dat doet is dat door het stijgen van de zeespie gel het water in het Deltagebied steeds zouter wordt. Vanaf fe bruari 2008 wordt aan de Jaco- bahaven in Kamperland de proefinstallatie gebouwd. Het waterbedrijf verwacht dat de in stallatie in de zomer van 2008 draait. Evides is het eerste wa terbedrijf in Nederland dat met een nieuwe techniek van zout water rechtstreeks drinkwater gaat maken en dit ook daadwer kelijk gaat gebruiken. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek B R A Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5 (Koudekerke) (T) 0118 55 16 23 - www.intratuin.nl Zondag 30 december open van 11.00 tot 17.00 uur. Afslag Breda West (naast IKEA). Gratis parkeren! www.woonboulevardbreda.nl Lange Kerkstraat 41, Goes Telefoon 0113-270025 DONDERDAG 27 DECEMBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 52» De Bevelander In verband met Oud en Nieuw dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 2 januari uiterste inlevertijd van materiaal voor advertenties is: donderdag 27 december 17.00 uur. ffl WGGGNGR huis-aan-huiskranten E D JOHN MIU.fR <V'“ 0I.YMP TOMMY HIUIGER •i* HUGO BUSS leoOb GamwoMo GOES - Aan het eind van de dure decembermaand biedt Historisch Museum i De Bevelenden in Goes al- M Ie bezoekers een extraatje fl aan. Wie zaterdag 29 de- Wl cember een toegangs ei kaartje (5 euro per per il soon) voor het museum koopt, krijgt een gratis rondleiding inclusief een I glas glühwein. Voor kinde- ren onder 18 jaar is de en- U tree gratis. Zij krijgen een 9 glaasje prik. Een goed begin DOOR MYRTILLE VROMANS TH e

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1