Sint test alles Werkkamer Sint- Nicolaas in Goes r a I SPECTACULAÏRH KERSTSHOW GEOPEND r io% i VERBOUWINGSOPRUIMING bü IWW mode 20% KORTING op de gehele wintercollectie S Have Juweliers ^Juwelier - Diamantair - Horloger KOSTUUMS SHIRTS Optiek i ^§|der Ijspret in de Zeelandhallen in Goes Alle sieraden goud zilver in de etalage yi prijs Eijsernians III* de mooiste i collecties houten vloeren 1 STERTEL L<Ó>GUS I actiekorting 1 Eop Solidfloor^J parket A PAGINA 30-33: UIT I PAGINA 15: KUNST IN DE ZAK PAGINA 4: BEAU MAG BLUVEN we hoofdvaarroute. Deze week ’I "Laat de makelaar ook üw woning gratis plaatsen op www.huisliin.nl" Ronald Geen treinen tussen Goes en Kapelle GOES - Prorail werkt het aan komend weekend aan het spoor tussen Goes en Kapelle. NS zet bussen in om treinreizi gers te vervoeren. Er rijden geen treinen tussen Goes en Kruiningen-Yerseke op vrijdag 24 en zaterdag 25 no- GOES - Hmm, lekker hè alle lekkernijen die in de winkels liggen rond vijf december? Wist je dat Sinterklaas al het snoep goed eerst test voordat het in de winkel ligt? Meteen wanneer hij voet heeft gezet op Nederland se bodem, gaat de kindervriend bij iedere bakker langs gaat om te proeven. Chocoladeletters, banketletters en marsepein: de goedheiligman controleert al les. Afgelopen week was Patis serie Van Opdorp aan de beurt. De banketbakker heeft dit jaar weer zijn best gedaan en hoopt natuurlijk dat alles lekker smaakt. Maar zal sinterklaas ook tevreden zijn? Lees verder op pagina 11. 4 GOES - Rinus Verdaasdonk uit Goes wordt morgen 44 jaar. Hij verdient zeker een verjaardagstaart vindt Rose marie Verdaasdonk. "Ver jaardag of feestje, het is nooit saai met hem. Een echte gangmaker. En nu wil ik hem eens in het zonnetje zetten. Als een klein bedankje voor zijn steun en geduld zodat ik een opleiding kan volgen om voor onszelf te kunnen be ginnen. Zelfs dat durft hij aan met mij. Dan nog niet te spreken over vier jaar gele den, toen hij me met veel zorg en liefde door een licha melijk zwaar jaar heeft ge loodst. Het is gewoon een lieverd." De jarige mag zater dag een verjaardagstaart op halen bij Bakkerij Van Op dorp in de Korte Kerkstraat in Goes. Ook iemand verras sen met een taart? Iemand die tussen 24 en 30 novem ber jarig is? Dan ontvangen wij graag een foto (in .jpg- formaatj via de mail: red.be- velander@whk.wegener.nl voorzien van naam, woon plaats en verjaardagsdatum. Ook willen we graag weten waarom juist deze jarige voor een taart in aanmerking moet komen. i Een maand voor kerst koopt u het best Scheepvaartverkeer op het Ka naal heeft voortaan voorrang op de kruisende scheepvaart op de Oosterschelde. De maatregel wordt genomen omdat er in het verleden gevaarlijke situaties bij Wemeldinge ontstonden. Sche pen die vanaf de sluizen van Hansweert snelheid hadden ge maakt moesten vaak afremmen om voorrang te geven aan het kleine kruisend scheepvaartver keer op de Oosterschelde. In het verlengde van het Kanaal door Zuid-Beveland wordt een voor- rangsroute uitgezet naar het Brabantsch Vaarwater. Deze oversteek van het Kanaal naar het Brabantsch Vaarwater gaat Aanloop Wemeldinge heten. Er komt nu dus een hoofdvaarrou te van het Kanaal door Zuid-Be- veland - Aanloop Wemeldinge - Brabantsch Vaarwater, maatregel gaat donderdag in. van voor €49,- BEW. Lief, gangmaker, nooitsaai en 44 van voor 249,- GOES - In Goes en omstreken ren die een kijkje willen nemen wonen heel veel kinderen, die in de werkkamer van Sinter- brieven, tekeningen en verlang- klaas zijn welkom op zaterdag- lijstjes schrijven. Sint heeft het middag 1 december in het Stad- dan ook erg druk met het beant- huis. Van 14.00 tot 16.00 uur zit woorden van al die post. Maar Sinterklaas achter het grote bu- hij heeft een prachtige werkka- reau, waar hij prima zijn brie- mer tot zijn beschikking in het ven kan schrijven. Stadhuis van Goes. Alle kinde- l^BENT VAN HARTE WELKOM if Jniiftratuin GOES - Gelukkig is Sinterklaas vember. NS zorgt voor vervan- al aangekomen op Zuid Beve- gend busvervoer. De werk- land. Volgend jaar moet de zaamheden maken onderdeel wegwijspiet goed opletten want uit van de grootscheepse spoor- Rijkswaterstaat komt een nieu- vemieuwing, waarmee Prorail eerder dit jaar al is gestart en die in 2008 nog doorgaat. De Is de wegwijspiet wel op de hoogte van de nieuwe vaarroute? Laten we het hopen voor volgend jaar! IRf» te WOENSDAG 21 NOVEMBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 47» s Nieuwe vaarroute DOOR MYRTILLE VROMANS POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek Plein 1940 nr. 20 - Middelburg - 0118-612508 LOGUS Afbouw biedt totaaloplossingen voor een perfecte interieurafwerking van plafonds, wanden, kasten, vloeren en tegelwerken, www.logus.nl Vlissingen, Marie Curieweg 9-13 T: 0118 - 69 00 00 GOES - Glijden, vallen en weer opstaan. In de Zee landhallen in Goes kan vanaf 1 december tot en met de eerste week van januari weer volop geschaatst wor den. Mutsen, sjaals, warme chocolademelk en de maand december staat volop in het teken van ijspret maar dat is nog niet alles. Houd de Be velander goed in de gaten want er komt een spetteren de lezersactie aan! o.a. Brixon - Cum Laude www.eijserrnans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE LEESBRIL OP STERKTE AL VANAF 55,- Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 H De Bevelander WGGGNGR huis-aan-huiskranten j L- H RD Gecertificeerd Diamantair Lange Kerkstraat 41 Goes Telefoon 0113 -270025 v AFBOUW Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5 (Koudekerke) (T) 0118 55 16 23 - www.intratuin.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1