VITAL 1,89 WEEKEND Potterfans opgelet: het is de laatste! Open Huis 7 Uw xT WEEK Zorgeloos eten, praten en lachen! Kosoer L.Joltf, Implantologie Goes NU 6,95! I De Bevelander Cedermarkt Hoe een mossel een mossel wordt Mandala tekenen dé Weekkrant Mosselvisserij AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Kunstspeuren in de Bevelandse Zak Zaterdag 17 november 2007 Paard van Troje Bruno Gröning Het laatste nieuws van de Provincie Rehent Foto-expositie Als u kiest voor een klikvaste oplossing met implantaten. ^■1 Woensdag 14 november 2007 - Pagina 3 2 jlvisserij? VAN DE Loop vrijblijvend binnen voor meer informatie. 1 FOTO: ANDRÉ HANNEWIJK Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg Voof* Provincie Zeeland Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. Ook Boekhandel Het Paard van Troje, Lange Vorststraat 2 in GOES - Zodra het 17 november is, opent boekhandel de Kope ren Tuin, Keizersdijk 16 in Goes haar deuren. Het laatste deel van Harry Potter Harry Potter en de relieken des doods ligt dan in Nederlandse vertaling in de winkel. Perkamentus en zijn leerlingen wachten het publiek op en er zijn hapjes en drankjes in Harry Potterstijl. Klanten krij gen een Harry Potter tas, zolang de voorrad strekt. De winkel gaat om 0.01 open en blijft zeker een uur open. geen schade aan de Ooster- schelde en de Waddenzee aan richten.” En gelijk had Jos. Afge- Goes laat deze bijzondere dag niet zomaar voorbij gaan. De boekhandel heeft op deze dag voor iedere Potterfan een mooie Harry Potter-poster. Verder krijgt iedereen die het boek koopt een holografische deur- hanger, met oog, een tattoo en een magnetische draak. In de winkel zullen de gehele dag En gelse versnaperingen, pom- poensap, griezelsnoepjes en nog veel meer te verkrijgen zijn. De winkel is deze dag een echte Harry Potterwinkel. Om ieder een te kunnen helpen zijn we op 17 november geopend van 7 tot 7. Natuurlijk zijn er genoeg boe ken, maar de laatste Harry Pot ter reserveren is wel zo veilig. lopen vrijdag werd bekend dat de vissers hun vergunning krij gen. BORSELE - In de Zak van Zuid-Beveland, kunt u weer genieten van kunst en na tuur. Zaterdag 17 en zondag 18 november 2007, houden kunstenaars in de gemeente Borsele weer Open Atelier- route. Beide dagen bent u van 11 tot 17 uur van harte welkom (kerk Kwadendam- me is op zondag pas vanaf 12 uur open). Ook wordt op elke locatie actie gevoerd ten behoeve van de stich ting “Cornel Ngaleku Child rens Centre Foundation”. Piet en Olga de Haas werken sinds februari 2005 mee aan de opbouw van dit kinderte huis in het hart van het Ma- saigebied in het noorden van Tanzania, aan de voet van de berg Kilimanjaro. Meer informatie over de lo caties en de deelnemers via www.kunstuus.nl. KAPELLE - Zorgcentrum Cederhof houdt woensdag 21 november van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse ce dermarkt. De hele dag wor den babbelaars gebakken voor de verkoop. De markt bruist van de activiteitener is een loterij, een sjoelwed- strijd, ballengooien voor kinderen en er zijn veel arti kelen te koop. De opbrengst van de Cedermarkt is be stemd voor de bewoners. Locatie: Medisch Centrum de Pijlers van Dusseldorpstraat 5, Goes In samenwerking met: Praktijk voor Implantologie Goes GOES - Hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. Een informatieve lezing over ziekte en genezing op dinsdag 27 november, Wil- helminahuis, Brugstraat 4, Goes. Van 19.30 - 21.30 uur. Toegang gratis. Info tel: 0118-636162 Internet: www.bruno-groe- ning.org van Dusseldorpstraat 5 4461 LTGoes Tel. (0113)21 43 14 van Dusseldorpstraat 5 4461 LTGoes Tel. (0113) 22 23 51 N(J SUchts XncLvste? - Vosmaerstraat 3 4461 HT Goes Tel. (0113) 22 90 21 DONDERDAG Bolussen WOENSDAG Rozijnenbollen MAANDAG Eierkoeken 48.2 Gratis RDRIRRNSENS tandprothetische praktijk AbdijNieuws Tandprothetische Praktijk conaarDs-impianDoiooo HJick BuiiU I Warme I Bakker £71 GOES - Carla Meulblok leert u mandala’s te tekenen. In januari 2008 start een nieu we cursus op de zaterdag morgen van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 85 euro, in clusief materiaal, uitgezon derd het basispakket. Aan melden voor de cursus kan tot 10 december. Voor infor matie en aanmelden: 06- 24957799 of carlameul- blok@zeelandnet.nl. Zeeuwse beevws Sreevlo.o.5 RB AmM'detst'iO.’ 1 tyetinOAl* Voordat een mossel op een bordje ligt, heeft hij al een hele ge schiedenis achter de rug. Het proces begint bij de mosselkweker die in het voor- en najaar mosselzaad gaat vissen op de Wad denzee en de Oosterschelde. Het mosselzaad wordt gelost op de percelen van de mosselkweker. Percelen zijn onderwaterakkers afgezet met bakens. De mosselkweker verplaatst de mosselen van perceel naar perceel omdat ze op het ene perceel beter groeien dan op het ander. Dit komt door de stroming en de diepte van de zee. Na ongeveer twee jaar worden de mosselen opgevist met mosselkorren die over de bodem gesleept worden. Kweker Jan van Damme uit Yerseke vindt het een prachtig pro ces. "Ik eet mosselen het liefst vers uit de zee met een ui en een beetje peper erbij. Voor mij geen sausje want dan gaat de smaak er vanaf. Friet erbij met een glas bier en een heerlijke maaltijd is gemaakt", aldus de kweker. pererboUen A,SO 3,bO je z.oK s,nt‘ MIDDELBURG - De sei- zoenskleuren van Zuid-Be- veland is een expositie van boswachter en amateur-fo- tograaf André Hannewijk. Tussen 31 oktober en 2 de cember hangt een selectie van zijn werk in Boekhan del De Drvkkery op de Markt in Middelburg. De fo to's zijn te bestellen via 0113-644044 of a.hanne- wijk@natuurmonumen- ten.nl. f DINSDAG BROODDAG 5 Broden €4.95 DINSDAG Appelflappen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3