Meepraten over toekomst Schore www.vierlindengoes.nl Jongeren: denk mee! ji, *y jp BANQHFLERA J 1 RijserHioni Optiek Wandeling over de Goesse wallen 'Je wilt toch geen industrieterrein vlak voor je deur' bew. ex. PAGINA 41: KUNSTPRIJS NOORD-BEVELAND PAGINA: 30-33 UIT IN ZEELAND PAGINA 7: WEEK ZEEUWSE BOEK Donateursconcert Deze week KERSTBUFFET B9 0113 211865 "Laat de makelaar ook üw woning gratis plaatsen op www.huislijn.nl" Ronald GEERSDIJK - Fynn, hierbo ven op de foto met zijn grote vriendin Sacha, is zondag 15 geworden. Zijn moeder ver telt dat zijn verjaardag twee jaar geleden niet is gevierd, omdat zij uitgerekend op die dag naar het ziekenhuis moest. Dit jaar dreigde het feestje om diezelfde reden weer in het water te vallen, maar gelukkig kon het ge woon doorgaan. Om dat te vieren mag de vijftienjarige zaterdag bij Bakkerij Van Opdorp in de Korte Kerk straat in Goes een heerlijke feesttaart ophalen. Wilt u ook iemand verrassen met een taart? Iemand die jarig is tussen 8 en 16 no vember? Dan ontvangen wij graag een fotQ (in .jpg for maat) via de mail: red.beve- lander@whk.wegener.nl met naam en woonplaats van de jarige, datum waarop hij of zij jarig is en een toelichting waarom juist deze persoon de taart moet krijgen. Eleonore de Koning sluit de kwekerij OUDELANDE - Eleonore de Koning aan de Kruipuitse- dijk stopt met de kwekerij. De gehele collectie vaste planten wordt overgenomen door Aly en Wim Wevers van kwekerij het Groene Weegje in Kwadendamme die op een steenworp af- stand van Oudelande ligt. Deze kwekerij is bekend om de siergrassen en klan ten kunnen er een kop koffie drinken in de hoogstam- boomgaard met Oudhol landse fruitrassen. GOES - Schorenaren die zich betrokken voelen bij hun dorp kunnen maandagavond 12 no vember in het Dorpshuis te recht voor een informatiebij eenkomst met discussie. 's-HEERENHOEK - De Dorps raad 's-Heerenhoek heeft afge lopen vrijdag samen met de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland en Milieudefen sie langs de Bemhardweg een protestbord geplaatst tegen de aanleg van bedrijventerrein Sloepoort bij 's-Heerenhoek. De organisaties willen dat er een einde komt aan de wild- cussie. Schorenaren kunnen al hun ideeën spuien. En over een aan tal onderwerpen wordt hun mening gevraagd, bijvoorbeeld: Wat vindt u van Schore zonder verkeersborden? De gemeente Borsele experimenteert er nu mee in Oudelande. Ziet u mo gelijkheden om voorzieningen terug te krijgen in de kern? Hoe kan Schore invulling geven aan de zogenaamde civil society zo als de Wmo die bedoelt?De bij eenkomst op maandag 12 no vember begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. bedrijven, die kunnen makke lijk in Sloepoort terecht, daar is ruimte zat", vindt hij. Het initia tief om te protesteren komt van de dorpsraad 's-Heerenhoek. "Het nieuwe industrieterrein grenst pal aan het dorp. De in woners vrezen dat ze last krijgen van het geluid en het licht. Je Komend weekend omleidingen op A58 GOES - Door werkzaamheden aan de A58 en het spoorviaduct van de Sloelijn is de A58 vanaf vrijdag 9 november (20.00 uur) tot en met zondag 11 november (19.00 uur) afgesloten. Dat bete kent dat de A58 tussen Hein- kenszand en Middelburg, in beide richtingen, gestremd is. Het verkeer wordt omgeleid via de N62 en N254 tussen op- en afrit 36 en 39. KORTGENE - Orkest EMM- Advendo houdt op 10 no vember haar jaarlijkse dona teursconcert in de Neder lands Hervormde Kerk in Kortgene. De toegang voor donateurs is gratis, niet-do- nateurs betalen 3,50 euro. GOES - Op 11 december gaat de jongeren-denktank van Provincie Zeeland van start. De denktank is een groep jongeren die de Provincie on dersteunt in en adviseert over onderwerpen van het (jeugd) beleid. Iedereen van 12 tot 24 jaar kan zich tot 1 december hiervoor aanmelden. Startbij eenkomst is in Poppodium 't Beest in Goes van 14.00-17.00 uur. Aanmelden: jouwzee- land@zeeland.nl. Bijeenkomst voor dorpsraden HEINKENSZAND - Leden van l stads-, dorps- en wijkraden in Zeeland die plannen hebben voor het verbeteren van de lit leefbaarheid in dorp of S M wijk en daar een succes van willen maken kun HL nen daarbij hulp krij ■M'§en- Sc(,(’P en IHh Zeeuwse ei ei uglily Kleine Kernen 'jaSfeW houden inei bijeen komsten over dorps plannen en hoe die tol een succes gemaakt kun nen worden. Eén bijeen- P komst vindt plaats in Axel, r die is bestemd voor de Zeeuws-Vlaamse raden. Een tweede bijeenkomst is in Hein- kenszand en bedoeld voor dorps- en wijkraden van Wal cheren, De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. De bij eenkomst bestaat uit een aantal lezingen en een markt. Op de markt is informatie te vinden voor het verkrijgen van onder anders subsidie. De bijeen komst in Heinkenszand is 20 november in De Stenge. U kunt zich opgeven op www.zvkk.nl, deelname is gratis. KAMPERLAND - Leni 't Hart van de zeehondencrèche in Pieterburen is afgelopen donderdag hoogstpersoonlijk naar het strand bij jachthaven Roompot Marina in Kamperland gekomen om vier zeehonden in de Oosterschelde vrij te laten. De jonge dieren spoelden deze zomer verzwakt aan in Zeeland. In de crèche zijn ze weer behoorlijk aangesterkt, foto: jaap wolterbeek groei van nieuwe bedrijventer reinen ten koste van het Neder landse landschap. T.B. Meijer van de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) was erbij om het bord te plaatsen. "We vinden het geen goeie plek voor een bedrijventerrein. Er is sprake van havengerelateerde wilt toch geen industrieterrein vlak voor je deur." De gemeente Borsele is al der tien jaar geleden gestart met de plannen voor het terrein Sloe poort. Of het doorgaat zal over een maand of twee moeten blij ken. Dan neemt de provincie Zeeland een besluit hierover. Die avond wordt gekeken waar de aandacht van burgers en be stuur de komende jaren op ge richt moet worden. Natuurlijk zal de dorpsraad paraat zijn. De avond wordt in twee delen gesplitst. Voor de pauze staan informatie en presentatie cen traal, na de pauze volgt een dis- WOENSDAG 7 NOVEMBER 2007 - JAARI Bf Ruimte houden 't.Hmii.'Mnnri'n,. iinmt. ’la tnnh cfaan inrli ic+riatnrrain x/lalz \/nnr in i i eeterij - spelerij eek Bezoek onze geheel vernieuwde site www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wij zijn naar de beurzen geweest! De nieuwe collecties zijn binnen. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 H B De Bevelan WGGGNGR huis-aan-huiskranten GOES - Gidsen van IVN De Bevelanden. natuur- en mi lieueducatie. nemen bo menliefhebbers zondag 11 november mee langs de Goese Vesten. Elke boom daar heeft zijn eigen ver haal. herkomst en gebruik. De gidsen kunnen er alles over vertellen. Vertrek vanaf de Stenen Brug om 14.00 uur. De wandeling duurt on geveer 1W uur. Kosten 2,- Ter plaatse te voldoen. ST-ADRIAANSTRAAT 23 GOES MODE MET EEN INTERNATIONALE UITSTRALING. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1