Belastingdienst Toeslagen I Voorkom dat u moet terugbetalen In uw brievenbus I I Bulletin Een najaar vol toeslagen Belastingdienst Toeslagen Definitieve berekening 2006 Nieuw: kindertoeslag. Heeft u er recht op? meeste gevallen niet zelf aan te vragen. Als wij denken dat u recht heeft op kindertoeslag, dan krijgt u in november of december 2007 vanzelf bericht. Controleer alle gegevens in dit bericht goed. 1 J. _u Welke post kunt u binnenkort verwachten? 5s 1- I- November 2007 Belangrijk bericht over de toeslagen februari 2008 januari 2008 De invoering van de kindertoeslag is nog onder voorbehoud, omdat de Eerste Kamer hier nog niet mee heeft ingestemd. Definitieve berekeningen 2006 van huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag Beschikking kindertoeslag 2008 Ruimere openingstijden BelastingTelefoon: 0800-0543 Speciaal voor vragen over toeslagen Vanaf 5 november aanstaande tot het einde van het jaar worden de openingstijden van de BelastingTelefoon verruimd Heeft u een vraag over uw toeslag, dan kunt u voortaan met alleen terecht op maandag t/m donderdag van 08 00 tot 20.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Voor vragen over toeslagen bent u ook op vrijdagavond welkom van 17.00 tot 20.00 uur en zelfs op zaterdag van 09.00 tot 1700 uur. Kindertoeslag aanvragen? Wij hebben goed nieuws voor u: kindertoeslag hoeft u in de Controleer uw toeslagbericht goed Het is heel erg belangrijk dat u alle gegevens goed controleert. Kijkt u vooral naar de inkomens- gegevens. De Belastingdienst/ Toeslagen gebruikt de gege vens die u zelf heeft opgegeven. Een inkomen kan in de loop van het jaar behoorlijk ver anderen. Als u alle gegevens goed controleert, voorkomt u dat u later voor verrassingen komt te staan. Op 1 januari 2008 komt er een nieuwe toeslag bij: de kinder toeslag.* De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren]. De kindertoeslag komt per 1 januari 2008 in plaats van de kinderkorting die u via uw aangifte inkomsten belasting of uw voorlopige teruggaaf ontving. Denkt u dat u recht heeft op kinder toeslag, maar heeft u in december nog geen bericht van ons ontvan gen? Check dan de voorwaarden op www.toeslagen.nl en vraag dan na 1 januari 2008 uw kindertoeslag aan via www.toeslagen.nl. Of u Wat kan er misgaan als er iets niet klopt? Als uw gegevens in het bericht niet kloppen, kan het zijn dat u in 2008 geld misloopt. Of dat u plotseling veel geld moet terug betalen, terwijl u daar niet op heeft gerekend. belt met de BelastingTelefoon en bestelt het aanvraagformulier. Bericht kindertoeslag 2008 Als wij denken dat u recht heeft Vragen over uw (toetsings)- inkomen? Heeft u een toeslagbericht ont vangen en heeft u vragen over uw (toetsings)inkomen? Kijk dan in de toelichting bij het bericht of op www.toeslagen.nl Inmiddels weet de Belasting dienst van de meeste inkomens hoe hoog deze in 2006 daadwér- kelijk zijn geweest Aan de hand van die inkomens berekent de Beschikking huur zorg- en/of kinderopvangtoeslag 2008 Controleer alle gegevens goed. Mocht u zien dat er in de defi nitieve berekening toch nog iets niet klopt dan kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst/ Toeslagen. Meer uitleg hierover vindt u op www.toeslagen.nl of in de toelichting die u samen met het bericht ontvangt Wijzigingen voor 2008 Weet u dat er binnenkort of in 2008 iets gaat veranderen in uw situatie? Dan kunt u dat al vast doorgeven. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl of bel met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Bericht definitieve berekening 2006 Veel mensen ontvangen de defini tieve berekening 2006 nog dit jaar. Maar het kan zijn dat u het bericht ‘Definitieve Berekening 2006’ pas in 2008 ontvangt. Ook als u het bericht nog niet heeft ontvangen, loopt uw toeslag voor 2007 en 2008 gewoon door, met de gegevens die we nu van u hebben. Leuker kunnen we’t niet maken. Wel makkelijker. Ontvangt u huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag? Dan kunt u dit najaar post van de Belastingdienst/ Toeslagen verwachten. Om te beginnen krijgt u in deze periode de definitieve berekening van uw toeslag over 2006 toegestuurd. Bovendien krijgt u een bericht over de hoogte van uw toeslag in 2008. Daarnaast kan het zijn dat u óók bericht krijgt over een nieuwe toeslag, de kindertoeslag. Op deze pagina kunt u lezen welke berichten u precies kunt verwachten en waarom deze berichten belangrijk zijn. Klopt er iets niet of is er iets veranderd? Is er in de loop van 2007 iets in uw situatie veranderd? Geef de wijzigingen dan aan ons door. Vergeet niet te vermelden op welke datum de wijziging is in gegaan. Dan zorgen wij dat u over 2007 alsnog het bedrag ontvangt waar u recht op heeft. En we passen direct uw toeslag over 2008 aan. Daarvan krijgt u overigens weer bericht, twee berichten om precies te zijn. Eén bericht over 2007 en één bericht over 2008. Deze berichten kunt u vervolgens zelf weer controleren. Als er gegevens niet kloppen, is het van het grootste belang dat u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dat kan via het wijzigingsprogramma op www.toeslagen.nl. Of u bestelt het wijzigingsformulier bij de BelastingTelefoon. Als u in 2006 huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag heeft ont vangen, valt als afronding van 2006 de ‘Definitieve berekening 2006’ bij u in de bus. Voor elke toeslag die u heeft ontvangen, krijgt u een apart bericht Daarin kunt u lezen hoeveel toeslag u in 2006 ontving en hoeveel toeslag u had moeten krijgen De toeslag die u in 2006 heeft ontvangen, was immers een voorschot. De hoogte van uw voor schot was gebaseerd op de gege vens over 2006 die u zelf aan ons had doorgegeven. Belastingdienst hoe hoog uw toeslag in 2006 had moeten zijn. Dit bedrag wordt vergeleken met het bedrag dat u als voor schot heeft gekregen. Blijkt dat u in 2006 te weinig toeslag had ontvangen? Dan betalen wij het restant zo snel mogelijk uit Ontving u in 2006 te veel? Dan moet u geld terugbetalen. Daar over ontvangt u apart bericht Uw toeslag(en) in 2008 Ontvangt u dit jaar huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag? Dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst/Toeslagen uw toeslag in 2008 automatisch door laat lopen. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Vóór het einde van het jaar krijgt u vanzelf bericht van ons: de voorschotbeschikking over uw toeslag in 2008. Als u meer dere toeslagen ontvangt, krijgt u voor elke toeslag één bericht over 2008. Daarin kunt u zien hoeveel toeslag u in 2008 krijgt Bovendien staan in het bericht de gegevens waarop uw toeslag is gebaseerd. op kindertoeslag, krijgt u in november of december 2007 een bericht: de voorschotbeschikking kindertoeslag 2008. Bericht huur-, zorg- en kinder opvangtoeslag 2008 Als u in 2007 huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag heeft ont vangen, krijgt u tussen 15 november en 31 december 2007 per toeslag apart een bericht: de voorschotbeschikking huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag 2008. In deze berichten kunt u lezen hoe veel toeslag u in 2008 ontvangt. Het maakt niet uit wanneer u precies het bericht ontvangt; uw toeslag voor januari 2008 wordt altijd rond 20 december 2007 overgemaakt naar de rekening die u aan ons heeft opgegeven. december 2007 Uitbetaling toeslag januari 2008 november 2007 oktober 2007

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 21