Vliegreizen weggegeven de Bevelenden Trouwringenshow Kaldi is top! Your coffee Our passi’ Vakman voor klussen Uit het Zakenhart van... Feest bij Fixet doe-het-zelf Topontwerpers bij juwelier Lpo De Bevelander Aï] dé Weekkrant Spootwerkzaam- heden Kapelle IJs-Postcodeloterij viel in Ellewoutsdijk Vacaturemarkt Waterschap 4.50 gevuld K speculaas TB k 3 1 Woensdag 31 oktober 2007 - Pagina 14 Verjaardagstaarten Karin Westdorp met de taart voor de jarige van de week. FOTO: KEES KOLE GARANTIEMAKELAARS GOES - Bij de nationale Koffietest is Kaldi Koffie Thee, Grote Markt 6, met een vierde plaats uitste kend uit de bus gekomen. Sinds één jaar is de Kaldi vestiging open. Eigenaar Marco van Oosten reageerde uiterst opgeto gen: “Ja, ik ben zeer verrast Voor timmerwerk, badka mers, keukens plaatsen, simpel loodgieterswerk en elektriciteit, kleine verbou wing, deuren afhangen, sier- pleisters en wandbekleding, dakreparaties en nog veel meer. Baljeu geeft vooraf ad vies en maakt offerte. Infor matie www.ruudbaljeu.nl telefoon 06-51339877. taarten. Wij streven ernaar om steeds de betere kwaliteit te le veren." Patisserie Van Opdorp is opge richt in 1870 en sindsdien heb ben vele generaties banketbak kers hun verworven ketlnis overgedragen aan hun opvol gers. Bij Van Opdorp zijn ze er dan ook trots op dat de patisse rie inmiddels de naam heeft een perfecte banket- en taartenspe cialist te zijn. De huidige gene ratie wordt vertegenwoordigd door Karin en Kees Westdorp, vakkundig bijgestaan door een team van vijftien medewerkers wen gepresenteerd. Door een intensieve samenwerking met sche shows bij de juwelier- diamantair van start gingen, krijgen deze een vervolg met enkele nieuwe en verrassende shows in november en de cember. Bij het inmiddels 150 De prijswinnaars van de actie zijn de familie Toorenaar uit Ka- pelle en de familie Versluis uit naar ’t Gouddoppertje, Lange Kerkstraat 48, Goes. In de ves- wens van het bruidspaar wor den gemaakt qua vorm, kleur en smaak. En bent U op zoek naar een heerlijk dessertbuffet, ook hier staat Patisserie Van Opdorp klaar, bijvoorbeeld met een combinatie van luxe taar tjes, pudding en ijsparfait. Aard- beienflambetaart, bosvruchten taart, Grand marnier taart, Cho colade Symphonic, Crème de Cassis de Zeeland of Woud- vruchten melange, zo’n combi natie van taart en ijs met opge maakte pudding zorgt voor een perfecte afronding van het di ner. ww.vanopdorpbanket.nl KAPELLE - In verband met werkzaamheden aan het spoor, kunt u geluidsover last en verkeershinder on dervinden in november. Donderdag 1 en vrijdag 2 november zal de Stations straat afgesloten zijn. Even als alle nachten van maan dag 5 tot en met vrijdag 23 november tussen 23.30 en 7.00 l ur en zaterdag 24 no vember vanal 12.00 uur tot ?n met maandag 26 novem ber 5.00 uur. Afsluiting spoorwegover gang Biezelingsestraat voor alle verkeer ook voor voet gangers: alle nachten van maandag 26 november tot en met zaterdag 8 december 2007 van 23.30 uur tot 07.00 uur. Het verkeer zal worden omgeleid. ProRail is te berei ken op telefoonnummer 030 - 235 62 66 of publiekscon- tacten@prorail.nl ’S-GRAVENPOLDER - Dit jaar viert Fixet het tienjarig bestaan met diverse feest- aanbiedingen met korting in de Fixet doe-het-zelf zaken. Tevens maakt iedereen kans op een van de vele prijzen. Elke Fixet winkel verloot een biertap en deelnemers ma ken kans op een reis naar de Dominicaanse Republiek. verkoop van ons huis. En bo vendien kunnen we uitzien naar een lekker weekendje weg.” Goes, zij ontvingen een reische- que van 500 euro, www.cees- kole.nl OORKONDE AD KOFFIE TEST Marco van Oosten met de Koffietest-oorkonde. De feeststemming zit er al goed in bij Fixet. DOOR LEON JANSSENS GOES - Vanaf deze week zet De Bevelander wekelijks De jarige van de week op de voorpagina. De jarige die met een foto op de voorpagina komt, mag de za terdag na het verschijnen van de krant een heerlijke feest taart afhalen bij Patisserie Cho colaterie Van Opdorp, Korte Kerkstraat 15, Goes. Karin en Kees Westdorp vinden het een leuk initiatief van de weekkrant en verklappen alvast wat de gelukkige jarig kan ver wachten. “Het wordt een lekke re dagverse taart, een heerlijke slagroomtaart. De meeste men sen houden daar wel van”, laat Karin weten. “Van Opdorp is van oudsher een ambachtelijk met die plek. Ik hoopte op bedrijf en maakt de meeste een klassering bij de eerste producten zelf. Ik denk dat wij vijftien, maar dit, dat durf je een van de weinige in Zeeland toch niet te wensen? Het is zijn die alles nog zelf maken, wij een bekroning op een jaar gebruiken geen halffabrikaten, koffie zetten met een vast Onze specialiteiten zijn marse- concept.” pein, chocolade, een groot as- De organisator van de Kof- sortiment aan gebakjes en luxe fietest, het Algemeen Dag blad, reikte Marco een oor konde uit. Klussenier Ruud Baljeu. foto: leon janssens ELLEWOUTSDIJK - met maar liefst 99 loten viel Elle woutsdijk in de prijzen bij de Postcode Loterij. Geen grote bedragen op de bankreke ning van de winnaars, maar de winnaars konden een be ker Ben and Jerry’s ijs opha len in het Van Hattumhuis. Ook Lieke Schepers was een van de gelukkigen bij haar viel de prijs helemaal in de smaak. “Het is echt super- lekker ijs!”. De 19-jarige kon bijna niet kiezen uit de sma ken, maar ging uiteindelijk naar huis met de New York Super Fudge. die de klanten uitstekend van dienst zijn. Goesenaartjes en Langejantjes zijn specialiteiten van het huis net als het hazel- nootschuimgebakje, gevuld met moccacrème, die elke dag in grote aantallen gemaakt wor den. Bijzonder van smaak zijn de gevulde bitterkoeken. De combinatie van bitterkoek, va nillecrème en melkchocolade is tongstrelend en een absolute aanrader. Een bijdrage aan een onverge telijke huwelijksdag kan een bruidstaart van Van Opdorp zijn. Zo'n taart kan volledig naar OOST-SOUBURG - De Klussenier, een veelzijdige vakman voor alle grote en kleine klussen, staat voor Ruud Baljeu. “De Klussenier is een landelijke organisatie, die de startende onderne mer steunt in zijn onderne merschap. Voor mij dé gele genheid om per 1 november voor mezelf te beginnen." KAPELLE - De Vliegend-van- start-aktie van Cees Kole Ga- rantiemakelaars was een groot succes. Gedurende de maand september werd korting vers trekt op de courtage en werden twee vliegreizen weggeven. Twee vliegen in één klap voor de consument die zijn woning tegen een scherpe tarief kon verkopen en daarbij ook nog Fixet Wemeldinge en Fixet een reischeque kon winnen. De Krabbendijke hebben DHZ prijs werd mede mogelijk ge- assortiment plus Klussen- maakt door VakantieXpert Ro- dienst; Fixet Nieuwdorp en sa, Kapelle. Reactie van een te- Fixet ’s-Gravenpolder heb- vreden consument: “Dankzij de ben daarbij Agri Dier en Garantiemakelaar hebben we Tuin, een dierenspeciaal- een goede start gemaakt met de zaak afdeling. Fixet ’s-Gra venpolder trakteert 3 no vember iedere klant op een frietje met snack. GOES-Dit najaar valt er weer andere ondernemers is een to- Gouddoppertje heeft een uit veel te beleven bij Juwelier ’t taalconcept neergezet waarin gebreide collectie trouw- en Gouddoppertje. Nadat begin alle facetten van trouwen ver- verlovingsringen van Desirée, dit jaar een reeks van fantasti- tegenwoordigd zijn. Aan deze Gerstner en Flamingo in huis, trouwringenshow werken on- Geelgoud, witgoud, combina ties hiervan, eventueel bezet met diamanten en andere kleurstenen. Bij aanschaf van trouw- of verlovingsringen wordt een briljant geslepen diamant gratis in de dames- ring aangebracht. Zaterdag 17 jaar actieve bedrijf kan men op 't Gouddoppertje 1,2 en 3 november alles te we- 11 J ten komen over trouwen, dermeer mee: Trouwauto’s november komt de Finse top- Trouwen is volgens't Goudop Risseeuw, Kapsalon-Studio ontwerper Christoph Burger pertje immers een feest. In een Martin Hair, Kapsalon Head- sfeervolle muzikale omlijsting, line, Bruidsatelier Mardienco, worden de nieuwste ontwikke- Herenmode Steutel, Banket- tiging Oostburg is op 8 en 9 de lingen op het gebied van trou- bakkerij Joosse, Jamin, Focuss cember de meester-ontwerper Fotostudio en Han Meerhoff Vergillio Seco uit Portugal. Bloemsierkunst. Juwelier ’t www.gouddoppertje.nl MIDDELBURG - Water schap Zeeuwse Eilanden is op zoek naar nieuwe mede werkers. Om mensen de ge legenheid te geven kennis te maken met het waterschap, is het höofdkantoor vrijdag 2 november tussen 10.00 en 12.00 uur en 15.00 én 18.00 uur open. Sollicitanten kun nen er praten met een per- soneelsadviseur en mede werkers die van alles over de banen kunnen vertellen. Zie ook www.wze.nl. Uw veelzijdige vok»ar voor alle klusser

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 14