carearco, Tegen de klok 1S0KSS Zondag open nu te koop: we kriiqerfi twee kleintjesTbij 'Mijn verzameling verdient een betere ruimte' i Wf ik Ba KER^OWGWPEt^ DUTHLER mode voor het hele gezin I t Polder Kos: expositie over ontpoldering I 1,99 juiihracuin PAGINA 34 - 37: U PAGINA 11: EXPOSITIE ELENBAAS PAGINA 7: SUCCESVOLLE JOP -r zie elders in deze uitgave •Ti Deze week www.duthler.com In één seconde hardlo pen over de Deltawer ken. Rond de 275 hard lopers stelden in de nacht van 28 oktober hun weerstand op de proef en deden mee met de Actimel Weer- standsloop. De lopers startten om twee uur zomertijd en haalden de finish om één secon de over twee, wintertijd. NIEUWDORP - Het aftellen is begonnen voor Cees Traas. Jarenlang heeft hij zijn verzameling materiaal uit de Tweede Wereldoorlog op een zolder van een boe renschuur tentoongesteld. Nu lijkt het eindelijk te gaan lukken om de benodigde fi nanciën bijeen te krijgen om de boerenschuur om te bouwen tot een volwaardig museum. Het wachten is nog op de pro vincie. Op 9 november neemt Provinciale Staten een besluit over het wel of niet opvullen van een tekort in de begroting. Nog 170.000 euro is nodig om met de verbouw van de ten toonstellingsruimte te kunnen beginnen. “Ruim dertig jaar geleden ben ik begonnen met het verzamelen van uniformen, foto's, eigenlijk van alles uit de oorlog", vertelt Traas. “Op een gegeven mo ment vroeg ik me af wat ik met mijn collectie moest gaan doen. Om die reden ben ik in 2003 met museum Infatuate begon nen." Infatuate is de codenaam voor de landingsoperaties op Walcheren. Het museum richt zich niet alleen op de slag om de Sloedam en andere gevechts handelingen in de omgeving maar ook op de landingen op Walcheren. Nu vindt Traas het tijd om zijn verzameling beter te kunnen exposeren en wil hij de ruimte vergroten. Dat ook de gemeente Borsele Veerle Smits uit Kloetinge is de Jarige van de week. Ze werd maandag 29 oktober vijf jaar en verheugt zich al we kenlang op haar verjaardag volgens haar moeder Edith. Veerle zal voor het eerst een kinderfeestje houden. Dat wordt natuurlijk een prinses- senfeest. De vijfjarige is er al klaar voor! Bakker Van Opdorp, Korte Kerkstraat 15, heeft een fees telijke taart voor Veerle ge bakken. Ze mag die zaterdag 3 november ophalen. Wilt u ook een jarige opge ven? Stuur dan een foto naar red.bevelander@whk.wege- ner.nl met naam en woon plaats van de jarige, datum waarop hij of zij jarig is en een toelichting waarom u deze persoon op wilt geven. Lessen over vogels Altijd al willen weten welke vogels onze provincie aan doen tijdens hun vlucht naar verre oorden? IVN De Beve- landen organiseert een korte vogelcursus over de najaars trek. Op 3 en 10 november gaat u met gids en verrekijker op pad. Wilt u meer weten over de cursus of aanmelden? Kijk op www.ivn.nl/zeeland/. werken met plezier, passie en succes Woonboulevard Breda "Ik heb mijn nieuwbouwwoning gevonden op www.huislijn.nl" Arno DUTHLER GAAT LOS MET LERROS lepros Cargo broek BEW. I Princes Veerle het belang van zo'n museum binnen zijn gemeentegrenzen inziet, blijkt uit het feit dat alle fracties op museumbezoek kwamen voordat zij een positief besluit namen over een finan ciële bijdrage over Infatuate. Een onafhankelijk onderzoeks bureau voor toerisme uit Brug ge komt binnenkort met een uitgebreid onderzoeksrapport naar buiten over musea in West en Oost Vlaanderen en Zeeland, die verhalen over de Tweede Wereldoorlog in de eigen omge ving. Uit dat onderzoek komt museum Infatuate naar voren als hèt hoofdmuseum voor Zee land. Traas is trots op deze uitkomst. “Het bewijst eens te meer dat mijn verzameling een betere ruimte verdient dan nu het ge val is." Baby van de maand Pieter en Laura van der Sluis w ■aflr 9 BANQ0LERA j6 haar feestje WOENSDAG 31 OKTOBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 44 r Museumeigenaar wil nieuwbouw POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek - a. I Vanaf3.49 D U vindt een Duthler winkel in het centrum van: Goes Zondag 4 november open van 11.00 tot 17.00 uur. Afslag Breda West (naast IKEA). Gratis parkeren! www.woonboulevardbreda.nl Hf De Bevel WGGGN6R huis-aan-huiskranten ZIERIKZEE - Vier gedreven kunstenaars en een bezielde dichter tonen hun betrokken heid bij Zeeland en het ru moer rondom de ontpolde ring. Hun werk getuigt van de schoonheid van het Zeeuwse landschap en de band die boer en burger er van oudsher mee hebben. Galerie Kos, Zierikzee. Vanaf 4 november. Violen t Winterharde R E DOOR PETER DE ZWART I»tratuin Koudekerke, Galgeweg 5 (Koudekerke) (T) 0118 55 16 23 - www.intratuin.nl Geboren 23 oktober 2007 ZORGBUREAU VAN DER BIJL kraam- en thuiszorg met persoonlijke aandacht 0111-420868 ST-ADRIAANSTRAAT 23 GOES MODE MET EEN INTERNATIONALE UITSTRALING.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1