raas sen W. Rijk Kunst tussen bomen clariJs IMM z W Maximaal ...y Luisterhoeken Van v gratis lenen in bibliotheek Spectaculaire vogelshow 2 1 I De Bevelander PANDORA SCHAKELS 80,00 28,00 24,50 29,50 28,50 dé Weekkrant Muziek en feest voor senioren Werkzaamheden aan Postbrug GOES - Een wandeling door het park van ziekenhuis Ooster- schelde in Goes die eindigt met de kennis dat hier iets spannend te beleven is. Tussen de bomen is kunst te zien met een mysterieus tintje en een verassend effect Omringd door de vallende, ge kleurde blaadjes van de bomen en het groene gras staan langs het wandelpad van het park, twaalf opvallende kunsterken ten toon gesteld. Groot, apart, spannend, anders en met heel veel hout erin verwerkt. Met de nordic-walking stokken in hun handen vertellen Jacqueline en Elly enthousiast: "De expositie is een verassing op onze wandelroute. We wisten niets van deze expositie af maar we vinden het erg leuk. Het is mooi materiaal en de bijschriften bij de kunstvoorwerpen zijn leuk. Met deze uitleg weet je precies wat het voorwerp voorstelt. Wij houden hier wel van." De voor werpen, die van menselijk for- lemaal heel leuk en speciaal", al dus Adrie. Expositie met zeven kunstenaars GOES - Werk van zeven kun stenaars is te zien in de expo sitie bandschrift in Goes. De tentoonstelling is tot en met viemovember te zien. Ope ningstijden zijn vrijdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur in de J.P. Coen- straat 5 in Goes. 76 inkenszand .0113-561301 I 4 I TV Programmer! C'= GOES - Rijkswaterstaat voert tot en met negen november werkzaamheden uit aan de Postbrug (N670). De ver keerssituatie is gewijzigd en er is maar één rijstrook be schikbaar. Om toch een vei lige doorstroming te creëren zal er een tijdelijke VRI ge plaatst worden. Hoelang de werkzaamheden duren, hangt van het weer af. KERSTMIS 2007 9 26 december KERSTVERRASSINGSREIS KERSTMARKTEN: 8 december AKEN 8 december BRUGGE 14 december OBERHAUSEN (koffie+cake) 20 december MAASTRICHT (koffie+cake) Voor info boekingen: 011 8-41 9220/vanfraassenbv@planet.nl WOLPHAARTSDIJK - Een middag helemaal in het te ken van feest en muziek: de ideale combinatie. De geza menlijke Goese buderenso- zen houden in samenwer king met SMWO afdeling Ouderenwerk deze muzikale feestmiddag voor iedereen vanaf 55 jaar. Het feest is op 31 oktober in de griffioen in Wolphaartsdijk. Om 14.00 uur begint het feest en er worden verschillende optre dens verzorgd. De entree is 3.50 euro. Soosleden kunnen kaarten reserveren bij hun ouderensoos. Niet-leden kunnen kaarten reserveren via Marian van Strien 0113- 581767. I ia» Alle twaalf zijn ze van menselijk formaat. Alle twaalf van hout gemaakt en ze zijn al le twaalf te zien in het park van ziekenhuis Oosterschelde In Goes. Met de kunstob jecten, gemaakt door Hendrike Huijsmans, krijgt het park een extra spannende uit straling. Nieuwsgierig geworden? De expositie is nog drie maanden te zien. foto: myr TULE VROMANS GOES - Voor degenen die een hekel hebben aan lezen maar maat zijn, verbeelden het span gek zijn op luisteren, moet deze ningsveld tussen geborgenheid datum meteen in je agenda ge- en beklemd zijn. Door betongaas noteerd worden. Vanaf 31 okto- en hout te gebruiken heeft kun- ber tot en met 11 november stenares Hendrike Huijsmans het vindt voor de derde keer de Week gevoel van benauwdheid bena- vanhetLuisterboekplaatsAnbi]- drukt. Ook Adrie en Elly lopen na alle Zeeuwse bibliotheken door het park en bekijken de ob- zijn in deze periode luisterboe- jecten. "Wij wisten aok van niets ken gratis te lenen. De luisterver- maar omdat we te vroeg voor on- halen zijn ideaal tijdens een au- ze afspraak zijn, gingen we een toritje of in de file. Een spannen- stukje wandelen en ontdekten de de triller luisteren en ondertus- expositie", zegt Elly. Adrie vindt sen de was opvouwen, is ook een de kunstobjecten erg mooi bij de mogelijkheid. Op de website omgeving passen. "Ik vind het al- www.weekvanhetluisterboek.nl is informatie te vinden. 2e schakel halve prijs Juwelier en edelsmid kI -xj, 1 Kerklaan 1 4451 BE Heinkenszand Telefoon 0113-563535 Telefax 0113-563525 41 -< t w alleen geldig op zaterdag Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 7 Spann Sitie DOOR MYRTILLE VROMANS (koffie+cake) Alle programma's worden ieder uur herhaald Maximaal TV is te ontvangen via: [Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag Maandag Vrijdag Zaterdag KIJK VOOR MEER INFO OP WWW MAX I M A A L N L Heren Dames Kindermode Delta Digitale TV standaardpakket preset 111-113 Delta Kabekomfort analoog: kanaal 10 (210.25MHz) 28 oktober t/m 03 november 2007 18.31 Contacta TV Business to business talkshow opgenomen tijdens de Contocta 2007. 18.10 Waters port land Waters port- programma met o.a aan dacht voor vaarroutes en andere water- sportzaken 18.10 Cine City Filmspot Filmprogram ma met Jac Goderie. RILLAND - Vogelvereniging Zanglust uit Rilland-Bath houdt op 26 en 27 oktober een vogelshow. Leden heb ben 250 wedstrijdvogels in geschreven van verschillen de pluimage. Spectaculair aan de wedstrijd is dat er vogels getoond worden die nog nooit op een vogel show in Rilland te zien wa ren. Door de vele inschrij vingen moest er op het al lerlaatste moment nog één extra keurmeester gere geld worden. Locatie van het spektakel is Dorpshuis Luctor et Emerg in Rilland. Vrijdagavond geopend van 19.00 - 22.00 uur en zater dag van 14.00 - 22.00 uur. Jeans Sportkleding 18.13 Maximaal Anders Programma ft waarin zeeuw- se vrouwen I een complete I make-over I ondergaan. 18.41 Kabelkrant 18.43 Kabelkrant 18.10 Maximaal Anders Programma waarin Zeeuw se vrouwen een complete make-over ondergaan 18.28 LIJF-stijl Magazine Wonen, schoonheid en trends. Alles op het gebeid van lifestyle komt in dit programma aan bod. 18.00 Vandaag Zeeuwse actualiteiten. 18.00 Vandaag Zeeuwse actualiteiten. 18.10 Wonen in Zeeland Woonmaga- zine waarin Escha Tonihatu alles over wonen in Zeeland belicht 18.35 Kabelkrant 18.00 Vandaag Zeeuwse actualiteiten. 18.10 Top Speed Martin Utberg gaat op zoek naar alles wat met snelheid te maken heeft. 18.40 Kabelkrant 18.30 Wonen in Zeeland Woonmaga- zine Escha Tanihatu 19.10 Hart voor Muziek muziek van eigen bodem 18.00 Vandaag Zeeuwse actualiteiten. 18.40 Kabelkrant 18.15 Top Speed Martin Utberg gaat op zoek naar alles wat met snelheid te maken heeft. 18.35 Kabelkrant 18.33 Automissie programma waarin alles wordt verteld over auto's en waarin de autoliefhebber aan bod komt. 18.43 Kabelkrant 18.25 Contacta TV Business to business talkshow opgenomen tijdens de Contacta 2007. 18.30 Automissie programma waarin alles wordt verteld over auto's en waarin de autoliefhebber aan bod komt. 18.00 LIJF-stijl Magazine Wonen, schoonheid en trends. Alles op het gebeid van lifestyle komt in dit programma aan bod. P-1 •opavond. Maximaal 18.00 Vandaag Zeeuwse 18.00 Vandaag: De Week Weekoverzicht) actualiteiten. van het dagelijkse octualiteite- programma. ï:j •'■I 1’ ra - IB. Ill T. IIII JIJ - f**”'^*”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 7