IEDER 2'ARTIKEI VERBOUWINGS OPRUIMING 4 VAN WESTEN UW VOORDEEL IN ONZE TIJDELIJKE WINKEL Vliegenzwammen, elfenbankjes en heksenkringen, gids Loek de Bruin kent ze allemaal. E-formulieren dé Weekkrant Vliegen zwam Schimmel Langs de Hema bij reisburo Rosa linksaf richting V&D (145 meter van de oude lokatie) WAAR ZITTEN WE OOK AL WEER? KREUKELMARKT 11 Jumpen in de herfstvakantie? Expositie Speelgoedbeurs VAN WESTEN I De Bevelander nu 25% KORTïjVj ‘geen 2 acties tegelijkertijd ‘aanbieding geldt met voor reeds afgeprijsde artikelen ‘het 1e artikel is het artikel met de hoogste prijs. Paddo's Tegen het einde van de wandel- "We organiseren dit ieder jaar”, vertelt De Bruijn. “En wij is het IVN, dat is de Vereniging voor Natuur en Milieu educatie, sa men met Staatsbosbeheer. Zij leveren het bos en het IVN le vert de gids. Ik doe het graag, het is een hobby van me”. Hij wenkt de groep hem te vol gen en hoopt dat iedereen goed geschoeid is tegen de wat dras sige bodem. Hij begint de speurtocht met uit te leggen dat paddenstoelen altijd samen groeien met een organisme. Vaak is dat een boom. Daar moet dus gekeken worden. baande pad leidt, ontdekt hij een giftige paddenstoel. “Dit is een groene knolamaniet. Die de men dat zo’n cirkel ontstond omdat er heksen dansten. De Bruijn legt uit dat de zwamvlok, oftewel het wortelstelsel van een paddenstoel soms in ring- vorm groeit. En daar groeien dan weer nieuwe paddenstoe len op. Zo ontstaat de heksen kring. tocht prijkt er een hele verza meling kleine paddenstoelen. Het lijken de beruchte puntige kaalkopjes, die als drug gebruikt worden. Maar dat blijkt een hal lucinatie, want het zijn toch ge wone zwavelkopjes. Hoewel gewoon, giftig zijn we wel. Het lijkt een compleet dorpje en de gids lijkt niet eens verrast als er een kabouter tus sen blijkt te zitten. Hij zal ze na tuurlijk vaker zien. Kreukelmarkt 11 4461 HW Goes Tel.: (0113) 27 01 60 www. vanwesten .nl Paddenstoelen hebben geen bladeren, stengels of wor tels. Ze leven van bladeren en afgestorven takken. Een paddestoel is een soort schimmel. Het gedeelte van een paddestoel dat je boven de grond ziet is het vruchtli- chaam. Dat kan allerlei vor men en kleuren hebben. Het werk hangt er tot en met januari op vrijdag en zater dag van 14.00 -17.00 uur. MIDDELBURG - De Provin cie Zeeland heeft met in gang van deze maand e-for mulieren op de website staan. De formulieren zijn te gebruiken voor het invullen van bezwaren of milieu- klachten. Formulieren zijn te vinden op www.loket/zeeland.nl/. In formatie over forumulieren: www.e-overheid.nl 'S-HEERENHOEK - Nico- laas van den Berg heeft in de Jeugdhoeve in 's-Heeren- hoek een expositie ingericht. De schilderijen zijn abstract en geven volgens de schilder emoties en gedachten weer. HEINKENSZAND - In het gebouw van de scouting aan 't Dijkje in Heinkenszand is op 31 oktober een speel goedbeurs. Naast spelletjes, poppen, boeken en ballen zijn er kleine baby-artikelen De beurs is tussen 9.00 en 13.30 uur. KAPELLE - Zin om te basket ballen of alle pasjes van het jumpen te leren in de herfst vakantie? In Sporthal Groe- newoud in Kapelle kunnen jongeren tussen 6 en 16 zich woensdag 24 oktober uitle ven. Opgeven vanaf 13.00 uur bij de hal. De activiteiten duren tot 15.30 uur. Aan de rand van het bos prijkt een stobbe, oftewel een stuk lijkt heel sterk op de gewone boomstam met wortels, waar champignon. Als je niet goed op de kleur let en hem eet, kan dat vervelende gevolgen hebben. Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 5 Tijdens de zoektocht in het Poelbos passeren veel soor ten paddenstoelen de revue. Loek de Bruijn laat ze alle maal zien: melkzwammen, rode kool zwammen, judas oren, rookzwammen, korst- zwammen, grauwgroene hertenzwammen, platte topderzwammenmaar waar blijven nu die vliegen- zwammen? De enige echte rood-met-witte-stippen van die vaak bezongen kabou ter? In het Poelbos zien we er geen. “Maar in Goes zelf wel”, tipt een van de pad denstoelenzoekers. Niet in het Poelbos, maar in de Bes- sestraat in Goes staan er een paar. Hopelijk snoept nie mand ervan, want ook deze paddenstoel is giftig. De Bruijn knielt. “Dit ziet er veelbelovend uit”, zegt hi ver- heugdj. "Ik tel hier al vijf soorten Het gif zoekt zijn weg naar de paddenstoelen. Dit is bijvoor- nieren en lever. In tien dagen beeld een elfenbankje. Een ben je dood”. bruine ‘tafel’ die aan de zijkant Vlakbij een greppel doemt een van een boom groeit”. heksenkring op van flinke witte Als hij de groep even van het ge- paddenstoelen. Vroeger geloof- Een wandelaar gaat op de knieën om een heksenkring te fotograferen. In het Poelbos staan er de ze herfst volop paddenstoelen tussen de bomen. Champignons zoeken DOOR CINDY BUTEUN 's-HEER HENDRIKSKIN- DEREN - Het Poelbos was afgelopen zondag decor voor een zoektocht naar paddenstoelen. Gids Loek de Bruijn dook met een groep natuurliefhebbers het bos in op zoek naar de mysteries van de padden stoel. 4'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5