AMZ Papas 7a^s u. FAMIL1EBRUNCH CAFETARIA TE KOOP met bovenwoning 2 medewerk(st)ers om te werken in deze zaak. Reserveer nü! Dansmuziek www.shuzzie.nl Interesse? Bellen naar 06-51183126 HOTEL ZUIDERDUIN je Q-i i kJ)- 27 okt. 2007 Ervaar hoe mooi duisternis is. De Bevelander Najaars- en Kerstreizen 2007 Meerdaagse reizen: Dagtochten: Voor meer informatie en reserveringen: 0113-351551 www.amz.nl reserveren@amz.nl dé Weekkrant incl. hele mooie inventaris in woonwijk naast het centrum te Goes. Tevens zoeken wij ELKE ZONDAG ONBEPERKT BRUNCHEN KINDERBUFFET KINDEREN 50% KORTING Slikspetters in dialect Uitwisselings- concert O c ro a> 0) si c Vrijdag 2 november live muziek. BORSSELE 0) c Cü Q Cf) +- 0) 0) 0) D RESERVEREN?: 0118- 56 18 10 Koren zingen voor vluchtelingen I 3-daagse Kerstcruise Londen 109,- vertrek 11 december 2007 2-daagse Londen Margriet winter fair Kerstreizen Kerstfair Marienwaerdt Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 31 Presentatie Popaanzee in 't Beest DOOR JOSIE KNEEPKENS formatie over de band. Diego’s Umbrella speelt tijdens de presentatie van Popaanzee. Zie ook: www.poppuntzeeland.nl Maandag gesloten AMZ 1 (TOT 12 JAAR) 149,- €41,- €27,- 149.- €95- Zuiderduin Beachhotel is onderdeel van de: €27,- FLETCHER HOTELGROUP en Wij ontvangen n graag tussen stafette', de uitreiking van ‘de Eddy Christian! Award’ en een muziekbeurs op de zaterdag voor Pasen. Dit najaar zal volgens de organi satie, de naam Popaanzee het hele jaar opduiken in de podia en op locaties aan de kust. Voor het bandcoachingstraject, se lecteren de vier podia vier Zeeuwse bands, die het komen de jaar onder begeleiding van Buitenom het officiële ge deelte is er een optreden van de Amerikaanse band Die- go’s Umbrella. Deze band, afkomstig uit San Fransico, omschrijft hun geluid als Mexicali-Gypsy-Pirate-Pol- ka. Een combinatie van een dansbare Quentin Taranti- no-soundtrack met daarop liedjes van Buena Vista Social Club, Gotan Project, Sublime en Flogging Molly. Aanvang: 16:00 uur. Entree is gratis. Zie opening zondag 28 oktober in Podium ’t Beest in Goes, pre senteren Brogum, t Beest, Kalshnikov en Poppunt Zee land alle facetten van het pro ject. Het programma wordt feestelijk afgesloten met een op treden van de Amerikaanse band Diego’s Umbrella om 17.30 uur. De 3- en 4-sterren hotels van Fletcher bevinden zich op de mooiste locaties van Nederland. In de duinen, aan het strand, in de bossen en op de Waddeneilanden. GOES - Muziekvereniging Euphonia uit Goes en mu ziekvereniging Harmonie Slikkerveer geven op 27 ok tober een uitwisselingscon- cert in De Hoogte in Goes. Om 19.30 zullen de eerste muzieknoten klinken. Eup honia bestaat dit jaar 120 jaar. ELLEWOUTSDIJK - De ver- telkring Midden-Zeeland presenteert in het kerkje van Ellesdiek op 28 oktober om 14.30 uur een boekje vol met dialectverhalen. Slikspetters bestaat uit ver halen van alle leden van de vertelkring in hun eigen streekdialect. Het eerste exemplaar wordt deze mid dag ook overhandigd aan een bekendeZeeuw. De en tree is twee euro en het boekje is tien euro. WWW.PAPASTAPAS.NL Wcstensehouwcnscwqj IX 4328 RE WESTENSCHOUWEN telefoon: 0111 65 45 94 €35,- 32,50 €27,50 €85,- 37,50 De Bucksweg 2 - Westkapelle - www.zuiderduinbeachhotel.nl Seitauronfg een coach. De deelnemende bands zijn: Headmode, Bluem, Sense Forward en de singer songwriter Eva Auad. De coaches voor dit jaar zijn: Frank van der Meijden, ex-manager van Blof en Marcel van As, drummer van Coparck. In het najaar 2007 vinden de eerste avonden van Popaanzee plaats in de vier deelnemende poppo dia. De zomertour op campings Met dit nieuwe popproject wil len de initiatieftiemers de sa menwerking op het gebied van popmuziek in Zeeland verster ken en een brede en goede pro- www.tbeest.nl voor meer in grammering neerzetten. Popaanzee bestaat uit drie componenten: Een band- coachingtraject voor Zeeuws poptalent, popconcerten waar bij zowel Zeeuwse als interna tionale bands geboekt worden in de vier Zeeuwse podia en een zomertour met Duitse, Belgi sche bands en Zeeuwse bands langs campings, standtenten, boerenschuren en andere bij zondere Zeeuwse buitenloca ties. De naam Popaanzee werd al eerder bekend door de ‘Band en buitenlocaties vindt plaats in de maanden juli en augustus 2008. Mede dankzij subsidies van het landelijke Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), het VSB Fonds Zeeland en de Provincie Zeeland was het voor de sa menwerkende partijen moge lijk, volgens eigen zeggen “...een ijzersterke programme ring neer te zetten”. Tijdens de 12.00 en 14.00 uur (enkel op reservering)? GOES - De gouden keeltjes van de koren Asaf uit Goes en Met hart en stem uit Terneuzen klinken op 27 oktober in de Grote Kerk van Kapelle. Gezorgd is voor een afwisselend pro gramma van Psalmen en Geestelijke liederen. Er wordt gecollecteerd voor de actie Zeeland helpt vluchtelingen Cartagena Colombia. Entree is drie euro en het concert begint om 19.30 uur. Kaartver koop aan de kerk. BEACH F l E T C H E R H OTEIG RO U P 3-daagse Kerstcruise York vertrek 7 december 2007 vertrek 15 december 2007 2-daagse Parijs vertrek 15 december 2007 GOES - De Piek, 't Beest, Bro gum, Kalashnikov en Poppunt Zeeland, onderdeel van Stich ting Scoop uit Middelburg, gaan zondag 28 oktober offi cieel van start met het nieuwe samenwerkingsproject Po paanzee. 17 en 21 november 2007 alleen vervoer Keulen 1 december 2007 Aken 7 december 2007 Brussel 8 december 2007 Kerstdagtocht 26 december 2007 13 december 2007 Kinderen t/m 12 jaar o Doe het licht uit kom naar de Nacht van de Nacht Kijk op www.nachtvandenacht.nl Natuur en H at Milieu De provinciale Milieufederaties

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 31