Doe het licht uit! Goed idee! I brouwerij gek genoeg Gogi Jongerenraad en het milieu: twee maatjes wWplel< tips j r r Spaarlampen voor Bekende Zeeuwen? De Bevelander EP dé Weekkrant X lees e stoel! r r I 4 II. Woensdag 24 oktober 2007 - Pagina 20 Milieubewust? Ja hoor! r DOOR MYRTILLE VROMANS Werken met plezier, nassie en succes! Hoewel we allemaal wel beseffen wat goed voor ons is, vallen we maar al te vaak terug op oude, slechte gewoontes. We weten dat het anders moet, als we een gezond en energiek leven willen leiden. Want één ding is zeker: werken aan jezelf is werken aan je uitstraling. Je voelt je lekkerder, je straalt dit uit en ontvangt daar weer positieve reacties op vanuitje omgeving. Kor tom: je ontwikkelt je eigen vicieuze cirkel naar gezondheid, welzijn en balans. Tinka Stertefeld is als vrouw een belangrijke schakel in de mannenwereld van de bieren. Zij zorgt er (mede) voor dat niemand zijn Grolsch bier hoeft te missen, dat de tap in de kroeg niet leeg is en dat de schappen goed zijn gevuld. Kortom, Tinka is de steun en toeverlaat van ons bierdrinkers. GOES - Kan een nacht ook echt pikkedonker zijn? Geniet van de schoonheid van de zwarte nacht tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober. De Zeeuwse Milieu federatie vraagt aan iedereen in Zeeland: Mag het licht uit? "Een goed idee zeg. Wij doen mee!", roepen de wandelende dames Ellen, Joke en Nora uit Goes enthousiast. Nederland wordt jaarlijks drie procent lich ter. De verlichting van kunstwer ken, torens en reclamemasten neemt steeds meer toe. Te veel licht is hinderlijk voor mensen, verstoort het dag-nachtritme van dieren en veroorzaakt veel ener gieverspilling. Om de schoon heid van de nacht echt te bele ven, worden er tijdens de Nacht activiteiten georganiseerd. Volle- GOES - Moeder Aarde heeft het er maar druk mee. Astmatisch wordt ze van alle CO2-uitstoot die de lucht ingaat en onze ener gieverspillingen zorgen voor een mogelijke bum-out. Wees gerust Moeder: Er is hoop! De straatin terviews die De Bevelander hield op 19 oktober, leveren interes sante tips op om energie te be sparen en milieubewuster te le ven. "Of ik milieubewust ben? Ja hoor. Van mij zie je geen troep op straat liggen en al mijn afval thuis, scheid ik. Ook pak ik altijd de fiets als ik de auto niet nodig hebver telt de 25 jarige Adriaan in zijn pauze. In de verte komt een gezelschap van drie, druk kletsende vrouwen aanlopen. De moeite waard om te vragen naar tips. "Wij hebben groene stroom en de elektrische apparaten zetten we altijd hele maal uit en niet op stand-by", vertellen Ellen, Joke en Nora. Het drietal volgt een cursus in Goes en leven milieubewust. "Herge bruik, fietsen en spaarlampen in huis, alles voor een beter milieu", zegt Ellen. Energie besparen is moeilijk. Een romantisch dineet je voor je vriendinnetje organise ren met sfeerverlichting of lekker lang badderen in een bad vol met warm water, klinkt heel verleide- Wat doet de jongerenraad op het gebied van milieu? "We streven naar een duurzame uitvoering van onze projecten. Als we een festival georgani seerd hebben, wordt alles goed schoongemaakt." Ben je milieubewust? "Ja, de huidige ontwikkelingen Wat vindt de raad van energie verspilling? "Een verspilling!" Nu brandt er volop licht op de kade in Goes maar op 27 oktober wordt het een pikzwarte nacht, foto: feuce buonadonna Vorige week is de jongerenraad officieel beëdigd. Vijfduizend enquêtes zijn gestuurd naar jongeren in de gemeente om te peilen wat er onder de jeugd speelt. lijk. Maar een etentje met kaars licht of een warme douche, is toch ook prettig en toch milieu bewuster! Moeder Kirsten zet een uur voor het slapen gaan de ver- Bespaar je energie? "Ja: lichten uit als ik mijn kamer voor langere tijd verlaat, een uur voor het slapen gaan de verwar ming uitzetten of geen oplader in het contact laten zitten. Ik druk ook altijd op de stopknop van het toilet tegen onnodig doorspoelen!” warming iets lager. "Als mijn jon gens het koud krijgen, geef ik ze een dikke knuffel! Wedden dat ze het warm krijgen", aldus Kirsten (zie foto). GOES - Na alle schokkende be richten over het klimaat, probe ren we milieubewuster te leven. Lukt dit ook bij bekende Zeeu wen? Bart van der Weide, zanger van Racoon, leeft erg milieube wust. "Ik spaar al mijn batterijen op en ik fiets onwijs veel. In mijn nieuwe huis heb ik een kachel ge kocht en spaarlampen. Mijn ka chel gaat een graadje lager waar door hij minder energie ver bruikt. Dit is ook veel goedkoper. We blijven Zeeuwen hé!", grapt de zanger. Technisch directeur van Sparta Danny Blind zegt geen verstand te hebben van spaar lampen maar alleen van voetbal. "Een schoenmaker moet bij zijn leest blijven", aldus Blind. L r GOES - Het milieu, een belang rijk issue dat ook de aandacht van de jeugd krijgt. Voorzitter van de jongerenraad Goes, Yannick de Potter, vertelt Heb jij dat ook wel eens? Dat gevoel van ‘dat heb ik toch mooi voor mekaar gekregen!’ Of het gevoel van ‘YESU’Als ietsje gelukt is en je op dat moment even supertrots bent? Toch is het vaak lastig om van jezelf te zeggen waar je goed in bent. Dit is echter wel van belang, om jezelf te leren kennen en waarderen. Doe de test en krijg inzicht in je kwaliteiten, ook voor je werkgever is dit belangrijk. Was buiten drogen, spaarlampen, fietsen, kaarsen, voor het sla pen gaan verwarming uitzetten: tips om energie te besparen. baren mij zorgen. Dat betekent dat vooral jongeren goed met de aarde moeten omgaan." maanwandeling, nachtdierenex- bed? Hoeft niet, want de nacht cursie of een workshop nachtfo- duurt een uurtje langer. Info: tografie: alles kan. Op tijd naar www.nachtvandenacht.nl. Bijna ieder een werkt met com puters. De gemiddelde werknemer 3,5 uur per dag. In de ICT is dit zelfs 7 uur per dag. Daarnaast is de computer ook thuis niet meer weg te denken: e-mail, te lebankieren, googlen... de mo gelijkheden worden steeds uit- gebreider en we beleven er veel plezier aan. Er is echter ook een keerzijde: ergernissen, stress, rsi- klachten... Dit heeft niet alleen te maken met de hardware, zoals de computer of de muis, maar voor een groot deel ook met de software. Door programma’s ei genhandig optimaal in te stellen, verklein je de kans op klachten zoveel mogelijk. Wist je dat je werkgever - onder bepaalde voorwaarden - bijzondere ziektekosten belastingvrij mag vergoeden? Bijzondere ziektekosten zijn de kosten die niet volgens het basispakket zorgverzekering worden vergoed. De kosten van bijvoorbeeld brillen, kronen, contactlenzen en fysiotherapie zijn vaak niet of niet geheel verzekerd, maar vormen wel een flinke kostenpost die een gat in het huishoudbudget slaan. De moeite waard dus om de mogelijkheden te bekijken!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 20